Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Ihållande sommarhetta och Saharasand har fått Alpernas glaciärer att smälta i rekordtakt

Från 2022
Glaciären är inte speciellt vit efter den gångna sommaren.
Bildtext Den nordliga Schneefernerglaciären ligger på ungefär 2 600 meters höjd invid högplatån Zugspitzplatt.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

Den mycket varma sommaren i Centraleuropa i kombination med ett speciellt naturfenomen har fått Alpernas glaciärer att smälta i allt snabbare takt. Sedan mätningarna började har glaciärerna aldrig förlorat så mycket massa som under den här sommaren.

Det är mitten av september och trots det är det fortfarande en stor mängd smältvatten som rinner från den lilla glaciären.

Jag befinner mig på ungefär 2 600 meters höjd vid den nordliga Schneefernerglaciären och kastar man blicken några hundra meter högre upp ser man Tysklands högsta bergstopp Zugspitze skymta fram mellan molnen.

Som alla glaciärer i Alperna så har också Schneefernerglaciären en mycket svår sommar bakom sig.

– Glaciärerna har i år smultit i rekordtakt. Till en del beror det här på den extremt varma sommaren men också på all den sand från Sahara som under våren nådde Alperna och gjorde glaciärernas yta mörkare.

– Det här ledde till att de inte reflekterade solljuset lika effektivt som de brukar, säger professor Harald Kunstmann från institutet för teknologi i Karlsruhe.

Harald Kunstmann uppe på institutets tak i Garmisch-Partenkirchen.
Bildtext Professor Harald Kunstmann.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

De bayerska glaciärerna har inte många år kvar

Klimatforskaren och hydrologen Kunstmann arbetar vid institutet för meteorologi och klimatforskning, beläget i Garmisch-Partenkirchen vid foten av Zugspitze.

Han betonar att i synnerhet det faktum att man har haft många dagar och nätter av konstant höga temperaturer har satt sina spår.

För de fem mindre glaciärer som i nuläget finns i de bayerska Alperna ser han inga större överlevnadschanser.

– Vi utgår från att två av glaciärerna vi har vid Zugspitze, det vill säga den sydliga och nordliga Scheeferner, kommer att försvinna inom de närmaste åren. Den sydliga kommer att försvinna snabbare, men också den nordliga kommer att vara borta inom ungefär tio år.

Kort efter mitt besök vid Zugspitze fråntogs den sydliga Schneeferner sin status som en glaciär, eftersom dess volym har krympt så drastiskt under de senaste åren.

I Bayern och Tyskland finns nu alltså officiellt endast fyra glaciärer kvar.

– Det är endast Höllentalfernerglaciären, som ligger nere i en dalgång i skuggan av bergen, som kommer att överleva lite längre här vid Zugspitze, säger Kunstmann.

Höllentalferner, med en längd på ungefär en kilometer och en bredd på 700 meter, är i dagens läge den största glaciären i Tyskland.

Glaciären går att se från toppen av berget Zugspitze.
Bildtext Den nordliga Schneefernerglaciären går att se från toppen av Tysklands högsta berg Zugspitze.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

Temperaturen stiger snabbare på högre höjd

Vid sin dator visar Harald Kunstmann hur mycket medeltemperaturen i Garmisch-Partenkirchen har stigit under de senaste ungefär 80 åren. Man håller på att närma sig två grader.

Kunstmann talar om att allt visar på att klimatförändringen är snabbare i de högre liggande regionerna. Det här beror bland annat just på att snöns och glaciärernas reflekterande verkan avtar, man talar om den så kallade Albedoeffekten.

Under den senaste vintern föll dessutom ställvis betydligt mindre snö än normalt. Det här ledde till att många av glaciärerna redan från början var sämre skyddade inför dem kommande sommaren.

– Vi ser i våra datorsimuleringar att de framtida temperaturerna stiger alltmer ju högre upp man går. Bergs- och glaciärregioner är därför i högre grad utsatta för uppvärmningen och dess följder blir därför betydligt större än vad de blir på lägre höjd, säger Kunstmann.

– Man kan säga att den här sommaren var ett konkret exempel på en sommar som vi i våra prognoser redan har vetat att är på väg.

De bayerska glaciärerna är som sagt mycket små och för till exempel vattenförsörjningen i regionen spelar de egentligen ingen roll.

Aletschglaciären sedd från Bettmerhorn
Bildtext Aletschglaciären i Schweiz är den största glaciären i Alperna.
Bild: Yle / Johnny Sjöblom

Helt annorlunda är det däremot med de stora alpglaciärer som ligger högre upp.

De har likaså lidit svårt under sommaren och siffror som nyhetsbyrån Reuters presenterade i slutet av juli visar på att glaciärerna i år har förlorat så mycket massa som de aldrig tidigare har gjort under 60 år av mätningar.

Bara en sak kan rädda glaciärerna

Man har förutspått att det mesta av Alpernas glaciärer kommer att vara borta innan seklet är slut, men med den nuvarande takten kan det gå ännu snabbare.

– Att klimatförändringen är en realitet ser man nog allra tydligast när man ser på hur snabbt glaciärerna smälter. Ekosystemen måste anpassa sig till förändringen på en mycket kort tid.

– Och förstås kommer det här också att ha stor betydelse för floderna som matas med vatten från glaciärerna. Det här i sin tur ställer nya utmaningar på vattenförsörjningen och elproduktionen, säger Kunstmann.

Också uppe vid Zugspitze har man tidigare försökt skydda glaciären med presenningar. Det här har man gjort enbart av ekonomiska skäl, eftersom glaciären fungerar som grund för några skidpister.

Att på riktigt skydda glaciärerna går ändå endast på ett sätt.

– Glaciärerna går bara att rädda om vi som världssamfund drastiskt minskar utsläppen av växthusgaser och klarar av att leva klimatneutralt. Förblir utsläppen som de är kommer uppvärmningen att fortsätta och världens glaciärer kommer knappast att överleva, säger professor Harald Kunstmann.

Vattnet har gröpt en djup ränna i isen.
Bildtext Smältvattnet har gröpt ut en ränna i isen.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle