Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Ny utredning: Mest effektivt om helsingforsarna bor tätt i framtiden

Höghus på Busholmen i Helsingfors.
Bildtext Busholmens tättstående bostadshus är en klok väg att gå i framtiden, visar ny utredning.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

I en ny utredning har 21 olika områden och sätt att planera bostäder studerats och slutsatsen är att tät bebyggelse är både det mest effektiva och det mest miljövänliga sättet för helsingforsarna att bo på i framtiden.

Helsingforsarna beräknas vara 370 000 fler år 2040. Eftersom de nyinflyttade behöver tak över huvudet, måste en stor mängd nya bostäder byggas. Men de centrala frågorna är var och hur.

En ny utredning, som Helsingfors stad i samarbete med Nylands förbund har tagit fram, visar att det allra mest effektiva sättet att erbjuda nykomlingarna tak över huvudet är att bygga tätt. Dessutom är höghusområden bäst för miljön, visar utredningen.

Den lyfter fram tätt bebyggda Busholmen som exempel. Om bostäderna byggs med det som mall, så behövs omkring 900 hektar ny mark för att täcka det kommande behovet. Med Busholmen som utgångspunkt ryms till exempel tusen personer på ett område som motsvarar parken mellan Musikhuset och centrumbiblioteket Ode.

Nya Borgåvägen
Bildtext Landbo i nordöstra Helsingfors är ett exempel på ett småhusområde som inte lämpar sig för stor befolkningstillväxt, enligt utredningen.
Bild: YLE/Josefine Klemets

Den andra ytterligheten som används som exempel är Landbo i nordöstra Helsingfors. Om staden i stället använder småhusområdet Landbo som utgångspunkt, så krävs ett område som sträcker sig från Tölöviken till södra Esplanaden och Fabiansgatan för att inhysa tusen personer.

Om staden planerar bostäder för alla 370 000 nyinflyttande med Landbo som exempel, behövs hela 23 000 hektar tomtmark. Borträknat alla vattenområden, är Helsingfors bara 21 400 hektar stort, så då behövs exempelvis en bit av Sibbo för att alla ska rymmas.

Avsikten är att delta i diskussionen

Helsingfors stads generalplanchef Pasi Rajala berättar att tanken bakom utredningen inte är att slå fast exakt hur tomterna planeras i framtiden, utan snarare att delta i diskussionen om hur det är bäst att bo i framtiden.

– På sistone har en rätt så polariserad diskussion uppstått om huruvida höghus- eller småhusområden är den rätta vägen att gå. Vi ville med hjälp av autentiska exempel få klart för oss hur helsingforsarna kan bo i framtiden, säger han.

Rajala säger att tät bebyggelse inte är ett självändamål för staden. Ur effektivitetssynvinkel behövs det ändå, men att det ännu bara rör sig om siffror i rader och kolumner.

– Det är bra att komma ihåg. Utan smart planering och vettigt förverkligande försvinner det effektiva ur modellen, säger han.

21 modellområden med olika egenskaper studerades i utredningen

Tät bebyggelse är bättre för miljön

Enligt utredningen är det också bäst för miljön att bygga tätt. Som måttstock användes hur många träd som måste fällas för att rymma de nya bostadstomterna. Och färre träd innebär mindre kolsänkor, som därmed kan kompensera mindre av Finlands koldioxidutsläpp.

Om bostäder för alla 370 000 personer byggs i form av höghus som på Busholmen måste strax över 180 000 träd fällas. Om den andra ytterligheten Landbo står som exempel måste 4,7 miljoner träd ryckas upp med rötterna.

Dessutom visar utredningen att ju tätare invånarna bor, desto bättre är förutsättningarna för transportmedel som är bra för miljön.

Exempelvis kan en körfil användas av omkring 2 000 personer i personbilar på en timme, medan tio gånger fler fotgängare eller passagerare i kollektivtrafiken kan använda körfilen under samma tid.

Det behövs också mindre utrymme för vägar och annan infrastruktur i tätare områden, och det är lättare och smidigare att röra sig till olika typer av service.

Anni Sinnemäki (De Gröna), biträdande borgmästare med ansvar för stadsmiljösektorn, lyfter fram vikten av hur olika sätt att bygga påverkar miljön olika mycket.

– Miljöpåverkan blir allt viktigare i diskussionen om stadsplanering, säger hon.

Diskussion om artikeln