Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Ny lag om djurens välfärd kan låta bättre än den är

Två fullvuxna grisar tittar mot kameran.
Bildtext En central fråga i den nya lagen om djurvälfärd är huruvida kastrering av kultingar ska fortsätta eller inte.
Bild: Antti Kolppo / Yle

En ny lag som ska ersätta djurskyddslagen godkänns antagligen av regeringen på torsdag. Sedan går den vidare till riksdagen för behandling.

När regeringen idag väntas godkänna ett förslag om en ny djurvälfärdslag kommer alla troligen inte att vara helt nöjda. Redan namnet på lagen kan väcka motstridiga känslor.

– Innehållet i lagen fokuserar på minimibegränsningar i djurhållning och inte lösningar som främjar djurens välmående och försäkrar den, säger Taneli Tirkkonen.

Tirkkonen är veterinär vid Atria med särskilt kunnande kring produktionsdjurs välfärd och hälsa. Han säger att det som den nya lagen innehåller och dess namn är två helt olika saker.

– Vi har ändrat namnet men innehållet är det samma.

Tirkkonen säger att det finns bra mätare och forskning kring produktionsdjurs välfärd som kunde användas bättre. Han säger att det helt avgörande i lagen är helheten hur djuren förstår och känner sitt liv och välmående.

– Det är hemskt mycket man kan göra med det, men det är mycket mer komplicerat än att reglera bara fysisk miljö och hur saker ska göras.

Många ville säga sitt om förslaget

Tirkkonen har själv sett det förslag till djurvälfärdslag som skickats ut till organisationer och företag för att få in kommentarer. Jord- och skogsbruksministeriet, där lagen beretts, har fått in hela 476 utlåtanden kring lagförslaget.

Utgående från utlåtandena har ett nytt lagförslag nu beretts. Det som Tirkkonen ändå antar är att det nya djurvälfärdslagförslaget kommer att fokusera på utrymmen, rörlighet och bättre resurser.

Det tidigare lagförslaget innehåller bestämmelser kring kastrering av kultingar, suggors fixering under dräktighet och import av valpar och kattungar.

Nytt i lagförslaget är att också att tidelag, alltså sexuellt umgänge mellan människa och djur, ska förbjudas.

Lagen om djurvälfärd

Finlands senaste djurskyddslag trädde i kraft 1996. Lagen om djurvälfärd är tänkt att ersätta djurskyddslagen.

Beredningen av den nya lagen om djurvälfärd inleddes 2010 och ett lagförslag gavs till riksdagen 2018. I samband med att Sipiläs (C) regering föll 2019, förföll också lagbehandlingen.

Under Sanna Marins (SDP) regering togs arbetet med lagen om djurvälfärd upp igen. Den väntas gå till riksdagsbehandling de kommande veckorna.

Syftet med den nya lagen är att främja djurs välbefinnande. Därtill vill man skydda djur och öka respekten mot dem.

Syftet är också att göra övervakningen av djurs välbefinnande mer effektiv.