Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Över hundra klagomål om solpanelsföretag som lurat äldre – vi ställde fem frågor till Konsumentverket

Från 2022
Solpaneler på ett uthus.
Bild: Markku Pitkänen / Yle

Har Konkurrens- och konsumentverket tagit några åtgärder gällande företaget Kotisol och vad kan man som konsument göra? Experten svarar.

Svenska Yle rapporterade i tisdags om hur företaget Kotisol lurat en 83-årig äldre man i Tavastland att köpa några solpaneler för 25 000 euro. Mannen lever på en liten pension och bor på en förfallen gård.

När Svenska Yle kontaktar Konsumentombudsmannens byrå får vi veta att de under de senaste åren fått ta emot över hundra klagomål som beror just Kotisol.

Vi ringde därför upp sakkunniga Lenita Ketola vid Konkurrens- och konsumentverket för att få svar på några frågor.

1. Vad vet ni om företaget Kotisol?

– Det har kommit in anmälningar från konsumenter som lyft fram olika slags problem som har med det här företaget att göra. I år har det hittills kommit in ett 50-tal anmälningar om det här företaget.

De problem som lyfts fram är till exempel fel- och förseningssituationer, det vill säga problem kring fullgörandet av avtalet, vilseledande uppgifter i marknadsföringen och liknande, säger Ketola.

2. Hur liknande är anmälningarna de fall som Svenska Yle lyft fram?

– Anmälningarna har att göra med just äldre, där någon kommit hem till dem och sålt produkter och där konsumenten inte helt förstått till exempel rättigheterna i avtalet.

Ketola säger också att anmälningar från liknande företag som sysslar med hemförsäljning av solpaneler också kommit till Konsumentombudsmannens byrå.

3. Har de här anmälningarna lett till några åtgärder från er sida?

– De anmälningar som vi får in hanteras av konsumentrådgivningen och de hjälper konsumenterna med sina individuella problem.

– Men just det här företaget är inte under någon behandling hos Konsumentombudsmannen just nu. Det handlar mycket om prioriteringar, och prioriteringsprinciperna är: konsumentskador, värdet av ett prejudikat och disciplin, säger Ketola.

Ketola säger ändå mera generellt att den här typen av hemförsäljning är en problematisk form av försäljning som konsumentombudsmannen är medveten om och lyfter fram, att det finns många risker när personer från företag kommer hem till en och det efteråt kan dyka upp oväntade situationer.

4. Kan man hjälpa konsumenterna mera just nu, via till exempel lagstiftning eller liknande?

– Jo, det är faktiskt på gång en förändring i lagen som gäller hemförsäljning och som kommer att ge konsumenten bättre rättigheter att inhibera köp.

På Konkurrens- och konsumentverket kan man läsa att det kommer att komma flera förändringar inom konsumentskydd i början av år 2023. Det handlar om telefonförsäljning, tjänster och marknadsföring av rabatter och det kommer bland annat att komma änd­ring­ar i ång­er­rät­ten vid hem­för­sälj­ning.

Änd­ring­ar i ång­er­rät­ten vid hem­för­sälj­ning

I 6 kap. i konsumentskyddslagen införs en ny bestämmelse enligt vilken konsumenten har ångerrätt vid hemförsäljning även till exempel när avtalet gäller s.k. måttbeställda varor. Denna regel gäller hembesök som konsumenten inte själv har begärt.

En annan viktig ändring gäller information om ångerrätten. Om konsumenten inte har någon ångerrätt enligt lagen, ska säljaren redan nu informera om detta innan avtalet ingås. Det nya i lagen är att om säljaren inte gör det, är avtalet inte bindande för konsumenten.

Källa: Konkurrens- och konsumentverket

5. Vad ska man göra då om man behöver hjälp eller råd?

– Man kan alltid höra av sig till konsumentrådgivningen om det uppstått en situation vid som man är fundersam över och de kan då ge rådgivning, hjälp och stöd och hjälpa till att få en klar bild över situationen och eventuella åtgärder, säger Lenita Ketola.