Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Niinistö om Putins tal: "Mobiliseringen återspeglar uteblivna militära framgångar i Ukraina"

Uppdaterad 21.09.2022 17:29.
Sauli Niinistö talar vid ett podium med texten Consulate General of Finland - Permanent Mission of Finland to the United Nations
Bildtext Vladimir Putin är inte den som erkänner ett nederlag, säger Sauli Niinistö. Arkivbild.
Bild: Daniel Olin / Yle

I Kreml har man märkt att man behöver höja den nationella andan, säger president Sauli Niinistö i en kommentar angående Vladimir Putins tal om situationen i Ukraina.

Republikens president Sauli Niinistö talar om Rysslands president Vladimir Putin i kortspelstermer. Han säger att Putin som en pokerspelare går "all in", alltså sätter allt på spel, och att frågan är om pratet om kärnvapen är en bluff eller inte.

Niinistö kommenterade på onsdagseftermiddagen finsk tid president Putins besked om en partiell rysk mobilisiering. Det återspeglar de uteblivna ryska militära framgångarna, säger Niinistö i New York, där han deltar i FN:s generalförsamling.

– Anfallskriget har inte gett utdelning, så man behöver satsa mera, analyserar Niinistö.

Angående huruvida Ryssland kommer att ta till kärnvapen säger president Niinistö å ena sidan att han inte tror det, men att frågan återstår: är det en bluff med höga insatser eller inte?

– Med en viss kännedom om Putins tankar och hur han resonerar så kan jag säga att han inte är den som erkänner ett nederlag. Det gör det här till en oberäknelig situation, konstaterar Niinistö.

Han påpekar ändå att Ryssland också har andra vapen än kärnvapen att ta till.

– Kemiska vapen har nämnts, men också mer förödande bomber.

Han konstaterar att det dessvärre leder till mer lidande för civila.

Folkomröstningar ska göra Ukraina till den anfallande parten

Vladimir Putin sa också i sitt tal på onsdagsmorgonen att han stöder så kallade folkomröstningar i fyra ryskockuperade områden i Ukraina. Niinistö säger på onsdagseftermiddagen finsk tid att det är Putins sätt att påskynda ett införlivande av de här delarna med Ryssland.

– Jag ser att det delvis handlar om retorik här, framhåller Niinistö.

– Om man införlivar de här områdena med Moder Ryssland så kommer man efter det allt oftare att börja använda beteckningen ett försvarskrig mot väst.

En baktanke med det här är att väcka fosterlandskänslan, att få ryssar att känna sig hotade.

– Jag tror att avsikten med talet var att få det ryska folket med i andan. Det gör Putin genom att först ordna folkomröstningar för att ta bland annat Donbass av Ukraina och säga att det är en del av Ryssland. Med det vill man vända den inhemska diskussionen till att det skulle vara Ukraina som anfaller Ryssland i Donbass.

Förändrar inte Finlands situation

Presidenten konstaterar att många nu oroar sig för vad den ryska mobiliseringen har för följder för Finland.

– I sig har det inga direkta följer, vi följer situationen noga och vår beredskap var tillräcklig redan innan det här hände, säger han.

Han konstaterar ändå att vi allt oftare hör påståendet om att Ryssland strider mot väst.

– Och vi hör till väst, slår Niinistö fast.

Men han ser ingenting exceptionellt hända vid Finlands gränser.

Antti Kaikkonen.

Försvarsministern: Rysslands mobilisering ingen överraskning, läget i Finlands närområden är lugnt och stabilt

Mobiliseringen kom inte som en överraskning för försvarsminister Antti Kaikkonen (C). Han ser också att det kommer ta tid för Ryssland att mobilisera de 300 000 reservister det handlar om.

Stark försvarsförmåga

Niinistö reflekterar också över att vi i Finland på senare tid har sysslat med en hel del självkritik i fråga om inställningen till Ryssland under de senaste decennierna, men vill lyfta fram att Finland har hållit fast vid sin försvarsförmåga efter kalla kriget.

Enligt presidenten har Finland rent av varit bäst i Europa på att upprätthålla vårt försvar. Han framhåller att han då även räknar med de europeiska Natoländerna.

En förklaring till vårt starka försvar är att vi inte har avstått från värnplikten.

– Under min mandatperiod, men i synnerhet efter år 2014 [då Ryssland invaderade Krim] har vi varit en modell för många. Alla våra partners har varit mycket intresserade av vår värnplikt.

Niinistö påpekar också att Finland har fattat många beslut som har stärkt vårt försvar, inklusive beslutet att ansöka om medlemskap i försvarsalliansen Nato.

Att USA:s senat och flera andra länders parlament har ratificerat Finlands och Sveriges Natomedlemskap är ett sätt att säga att vi duger som medlemmar, säger presidenten. Det har stärkt vårt förebyggande försvar.

Visumfrågan svår

President Niinistö kommenterar också frågan om visum. Det blir en underlig situation om EU-länder i väst fritt beviljar ryssar turistvisum, säger han.

I EU behöver man därför föra en snabb diskussion om att inte bevilja turistvisum till ryska medborgare och att de tidigare visumen ställs in, tycker Niinistö.

– Men det går inte att stoppa ett krig med lagstiftning, det har aldrig fungerat, säger han.