Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Den nya LNG-terminalen i estniska Paldiski blir klar tidigare än väntat

Uppdaterad 23.09.2022 10:07.
Arbete på LNG-terminalen i Paldiskis plattform.
Bildtext Byggarbetslag från flera länder, bland annat alla de tre baltiska länderna, jobbar för att få klar terminalen så fort som möjligt.
Bild: Gustaf Antell

I Estland har bygget av LNG-terminalen i Paldiski gått så snabbt att de fasta konstruktionerna är klara. Terminalen har stor betydelse också för Finlands naturgasförsörjning eftersom naturgasledningen Balticconnector går direkt mellan Paldiski och Ingå.

När nöden så kräver kan också stora byggprojekt gå snabbare än planerat. Det är precis så det är här vid den nya LNG-terminalen i Paldiski i nordöstra Estland.

Estland och Finland behöver snabbt mer naturgas inför vintern.

För att kunna ta emot naturgas från andra länder än Ryssland byggs det som bäst två nya LNG-terminaler i vid Finska viken.

Den ena byggs i Ingå och den andra rakt söderut, i Paldiski precis vid inloppet till Finska viken.

Rent konkret fungerar en LNG-terminal så att ett modifierat LNG-fartyg tar i hamn vid den långa kajen för en lång tid.

Fartyget kopplas dels ihop med gasrör som för gasen till en kompressorstation uppe på land, och dels med andra LNG-fartyg som kommer med gas.

En byggarbetare bär utrustning på den plattform som utgör huvuddelen av den nya LNG-terminalen i Paldiski.
Bildtext En byggarbetare på den plattform som utgör huvuddelen av den nya LNG-terminalen i Paldiski.
Bild: Gustaf Antell / Yle

– Plattformens pålning är klar, men förtöjningspålarna måste ännu fästas, säger Reedik Raudla, som är byggchef för projektet. Sedan installerar vi all teknologi och teknisk utrustning. Det tar en månad.

Byggchefen vid LNG-terminalen i Paldiski Reedik Raudla samtalar med en byggarbetare med terminalen i bakgrunden.
Bildtext Byggchefen Reedik Raudla (till vänster) från bolaget Alexela samtalar med en byggarbetare med den nybyggda plattformen i bakgrunden. Plattformen är placerad 800 meter från strand av säkerhets skäl.
Bild: Gustaf Antell / Yle

Från Paldiski går det redan en naturgasledning till Ingå, den så kallade Balticconnector.

Det är en gasledning som kan transportera naturgas i båda riktningarna och på det sättet binder samman den finska och den baltiska gasmarknaden.

Vi har egentligen planerat den här terminalen i flera år men tyvärr räckte inte marknadskrafterna till för att förverkliga det

― Marti Hääl, styrelseorförande, Alexela

– Den 24 februari blev det uppenbart för oss alla att det inte mer går att vara beroende av ryska energileveranser. Då fick det här projektet full fart.

Det här säger Marti Hääl, som är styrelseordförande för energibolaget Alexela, som ansvarar för bygget.

– Vi har egentligen planerat det i flera år, men tyvärr räckte marknadskrafterna inte till för att förverkliga det.

Energibolaget Alexelas styrelseordförande Marti Hääl på LNG-terminalens i Paldiski plattform.
Bildtext Energibolaget Alexelas styrelseordförande Marti Hääl på LNG-terminalens plattform.
Bild: Gustaf Antell

LNG-terminalen började byggas i mitten av juni. Syftet är att ta emot riktigt stora fartyg med flytande naturgas – de längsta är 300 meter långa.

Om allt går som planerat ska allt vara klart i slutet av oktober. Det enda som då kommer att saknas är själva LNG-fartyget som ska placeras vid plattformen över vintern.

Finland och Estland har bestämt sig för att samarbeta.

Det finska överföringsnätbolaget Gasgrid har redan ett tioårigt avtal om att hyra in terminalfartyget Exemplar, som inledde den långa färden från Argentina till Östersjön för en månad sedan.

En förklaring till att Estland har byggt den fasta delen av terminalen så snabbt är att vara klara när Exemplar kommer fram, vilket kan vara innan hamnen i Ingå kan ta emot henne.

Det mesta tyder ändå på att Exemplar förtöjs vid kaj i Ingå eftersom Finlands gaskonsumtion är flera gånger större än Estlands.

Paldiski har fördelar jämfört med Ingå

– LNG-fartygen är 300 meter långa, 50 meter breda och har ett djupgående på över 12 meter, säger Hääl.

De kan i storlek jämföras med stora oljetankfartyg, som nuförtiden som längst är knappt 400 meter.

– De kräver väldigt speciella förhållanden för att navigera, sådana som vi aldrig har sett i Finska viken förr.

Det är alltså ingen tillfällighet att Estland bygger sin LNG-terminal i Paldiski, där havet är isfritt på vintern och det öppna havet gör det lätt för fartygen att ligga vid kaj.

En del av den 400 meter långa kajen som byggs i havet utanför Paldiski för att kunna ta emot LNG-fartyg.
Bildtext En del av den 400 meter långa kajen som byggs i havet utanför Paldiski för att kunna ta emot LNG-fartyg.
Bild: Gustaf Antell / Yle

Artikeln uppdaterades 23.9 klockan 10.07: En formulering kring fartyg i hamn ändrades.