Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländarna är dåliga på att ta HPV-vaccin – experter vill att staten gör mer för att utrota cancer orsakad av HPV

Från 2022
Med screening har man lyckats minska på fallen av livmoderhalscancer.
Bildtext Kvinnor kallas regelbundet till papa-prov där man tittar efter cellförändringar som orsakats av HPV.
Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Finland borde officiellt förbinda sig till EU:s mål att utrota HPV-relaterad cancer till 2030, säger ett nyetablerat HPV-expertnätverk.

I Finland är andelen flickor och pojkar som vaccinerats mot humant papillomvirus (HPV) lägre än i de övriga nordiska länderna.

I EU:s plan mot cancer som publicerades våren 2021 är målet att utrota livmoderhalscancer och andra cancerformer som orsakas av HPV till år 2030. Det här är möjligt genom att höja vaccinationstäckningen bland flickor till minst 90 procent och avsevärt öka vaccineringen av pojkar.

I Finland har nästan 80 procent av flickorna och 65 procent av pojkarna fått HPV-vaccinet. I Sverige är siffran för flickor i samma åldersgrupp klart högre; 88 procent.

HPV-vaccinet är mycket effektivt, speciellt bland unga, och minskar risken för livmoderhalscancer med 90 procent. Viruset orsakar flera andra cancerformer, bland annat cancer i munhålan, svalget, ändtarmsöppningen, penis, slidan och i de yttre könsdelarna.

En flicka vaccineras med en spruta i armen.
Bildtext HPV-vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet, och barn i åldern 10–12, det vill säga de som går i femte och sjätte klass, får vaccinet gratis.
Bild: AOP

I Finland har man ännu inte helt förstått hur viktigt det är ur folkhälsoperspektiv att utrota cancertyper orsakade av HPV, uppger det nyetablerade HPV-expertnätverket.

Expertnätverket består av läkare, hälsovårdspersonal och en patientorganisation.

– I och med att vi i Finland ännu inte riktigt har kommit i gång med planen att eliminera HPV-relaterade cancerformer så vill vi vara med i expertnätverket och stödja den här viktiga frågan som EU också har satt som mål, säger Eva-Maria Strömsholm som är vice ordförande för Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland.

En leende kvinna ser in i kameran
Bildtext Eva-Maria Strömholm är en av experterna som vill att HPV-vaccinet får en ännu högre nationell prioritet.
Bild: Moa Mattfolk/Yle

Det viktigaste är att sprida information och därigenom öka medvetenheten om cancern. Folk kanske inte riktigt vet vad HPV är och vad det kan förorsaka, säger Strömsholm.

Hon menar att det behövs mer samarbete mellan sjukvård, hälsovård och skolhälsovård för att nå ut med informationen och påverka människors attityder.

– Man kanske inte riktigt vet vad HPV är och vad det kan förorsaka. Skolhälsovården är viktig i att ge information, inte bara till barnen, men också vårdnadshavarna. De ska känna att det är tryggt.

Om det finns ett vaccin, och man kan göra något för att eliminera en viss cancerform, så tycker jag att man som land ska göra så bra man kan

Eva-Maria Strömsholm

Strömsholm betonar också cancerscreeningens roll i att upptäcka förstadier till livmoderhalscancer. Det finns kvinnor som är rädda för provtagningen, och Strömsholm betonar också riskerna med att skjuta upp sin screening.

– Jag tror inte det behövs mera screening, men det som behövs är att kvinnorna går på screening när de får kallelsen.

Pandemin har drabbat pojkarnas vaccinering

Mia Kontio, ledande sakkunnig vid Institutet för hälsa och välfärd, berättar att pojkarnas vaccinationsprogram som började hösten 2020 hamnat lite i skymundan av coronapandemin.

– Skolorna har varit stängda emellanåt och skolhälsovården har haft lite personal. Det är också frågan om huruvida pojkarna är tillräckligt medvetna om möjligheten att få vaccinet, säger Kontio.

Mia Kontio.
Bildtext Vaccinationsprogrammens mål är redan att öka andelen vaccinerade så mycket som möjligt, säger Mia Kontio vid THL. Hon tror att det är möjligt att nå EU-målet i Finland.
Bild: Katriina Laine / Yle

Insittutet för hälsa och välfärd tittar regelbundet på den regionala statistiken och tar kontakt med områden som har en lägre vaccinationstäcking. Det här arbetet har för HPV-vaccinets del hamnat på efterkälken under pandemin, säger Kontio.

Hon tror ändå att den nationella EU-målsättningen är realistisk, men fler informationskampanjer behövs.

– Det behöver säkert påminnas om saken och budskapet behöver stärkas via skolhälsovården.

Regionala skillnader och vaccinmotstånd

Förutom skillnaden gentemot övriga Norden, lyfter expertnätverket också upp de regionala skillnaderna i vaccinationstäckningen för HPV.

Skillnaderna mellan sjukvårdsdistrikten varierar mellan 60 och 80 procent för pojkar och mellan 70 och 85 procent för flickor. Högst är vaccinationstäckningen på Åland, där 85 procent av flickorna och 75 procent av pojkar födda 2008 tagit HPV-vaccin.

I Vasa sjukvårdsdistrikt är motsvarande siffra för flickor 71 procent. Vaccinationstäckningen har ändå klart förbättrats, eftersom den för flickor födda före 2004 var under 60 procent.

HPV-täckningen är väldigt, väldigt låg i Österbotten i förhållande till den övriga nationen. Där ser man nog bibelbältets ryggmärgsreflexer

Mikael Lindfelt, forskare

Enligt Institutet för hälsa och välfärd är variationerna i vaccinationstäckningen för HPV-vaccin i olika regioner liknande som till exempel då det gäller vaccinationstäckningen för småbarn.

Andra faktorer som påverkar är skillnader i hur vaccinationerna genomförs i skolorna, och att det i vissa regioner kan ha förekommit kraftigare information mot HPV-vaccinationer på sociala medier. Skillnaderna kan också förklaras bland annat av att religiösa rörelser har starkt inflytande regionalt, enligt institutet.

Åbo Akademis forskning om vaccinattityder visar att det finländska vaccinmotståndet i allmänhet inte är kopplat till religion, utan ses mera som en fråga om självbestämmande.

Men HPV-vaccinet är ändå ett tydligt undantag.

– Så fort vi kommer till HPV och det är fråga om unga tjejer och ett sexualideal, då kopplas religiöst-moraliska dimensioner och toner in också i den här regionen (Österbotten, red. anm.). HPV-täckningen är väldigt, väldigt låg här i förhållande till den övriga nationen. Där ser man nog bibelbältets ryggmärgsreflexer, säger professor Mikael Lindfelt.

"Det är inte roligt att ha cancer"

När det gäller cancer talar Eva-Maria Strömsholm av egen erfarenhet. Hon vill poängtera hur fint det är att det finns ett vaccin som är så effektivt.

– Det är inte roligt att ha cancer. Jag kan själv berätta att jag har haft två olika former av cancer, som inte är HPV-relaterade, men det är ändå cancer. Och all den ångest och svårigheter, både fysiska och allt som tillkommer med operationer och behandlingar, det är inte roligt, säger Strömsholm.

– Så om det finns ett vaccin, och man kan göra något för att eliminera en viss cancerform, så tycker jag att man som land ska göra så bra man kan.