Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Så diskrimineras skådespelare i Finland: "På min arbetsplats används n-ordet, även av chefen"

Skådespelare på en scen.
Bildtext Koreografen Sonya Lindfors har behandlat rasism i sina verk. Noble Savage har visats på Tammerfors sommarteater.
Bild: Sanna Käsmä

I Skådespelarförbundets utredning framgår att diskrimineringen kan handla om skådespelarnas utseende, hudfärg, mobbning och rasistiska skämt.

Det finns fortfarande rasism och diskriminering inom skådespelarbranschen, det framgår i en enkätutredning som Finlands Skådespelarförbund har gjort. Förbundets ordförande Antti Timonen säger att svaren var grövre än väntat.

– Nog hör man och ser man också själv sådant som det här bekräftar. Men i huvudstadsregionen där jag själv jobbar hör man kanske inte de allra värsta sakerna, det känns som att man är lite mer medveten här, säger Timonen som jobbar som skådespelare vid Helsingfors stadsteater.

Näyttelijäliiton puheenjohtaja Antti Timonen punainen paita ja liituraitatakki yllään.
Bildtext Antti Timonen är ordförande för Finlands skådespelarförbund
Bild: Laura Malmivaara

Initiativet till Skådespelarförbundets utredning kring rasism och diskriminering kom från medlemmarna själva.

– Det var våra medlemmar som upplever att det finns rasism och stora svårigheter att få jobb på grund av att man tillhör en minoritet. De kontaktade oss och frågade om vi kunde göra något åt problemen.

I utredningen framgår att arbetsgivarna inte känner igen rasism och diskriminering, eller också vill man inte se det.

”Folk är rädda för att såra minoriteter, så för sin egen bekvämlighets skull håller de minoriteterna utanför”, lyder ett av enkätsvaren.

– Det är mycket konservativt, och det syns i det att man inte vågar ta risker när man fattar beslut om vem som får roller eller vem som inte får.

Direkt rasism och n-ordet

Också direkt rasism förekommer: En av skådespelarna berättar att n-ordet används på hens arbetsplats, till och med av chefen.

”På min arbetsplats används n-ordet, även av chefen”, lyder ett annat enkätsvar.

Timonen tycker det är oacceptabelt.

– Om det finns ens en som möter ett sånt beteende i arbetslivet, så det är för många.

De som tillhör språkliga minoriteter känner en press att tala perfekt finska.

Nästan 70 procent av de skådespelare som tillhör etniska minoriteter svarade att de upplever att alla i deras arbetsgemenskap inte har klart för sig hurudant språkbruk som är förnedrande eller diskriminerande.

I synnerhet regissörer och chefer upplevs ha bristfälliga kunskaper när det gäller sakligt agerande. En av slutsatserna i enkäten är också att de finländska teatrarna inte fäster uppmärksamhet vid de verksamhetsmodeller som är diskriminerande vid casting eller vid val av repertoar.

Utbildning behövs

Skådespelarförbundet poängterar att det behövs mera information, diskussion, en allmän attitydförändring och klara instruktioner för att ingripa i problemen.

De flesta som svarade på enkäten visste inte vem de skulle kontakta, då de upplever diskriminering. Skådespelarförbundets ordförande Antti Timonen tycker att det här är oroväckande.

– Vi är mycket medvetna om att utredningen bara är ett första steg. Nu börjar vi utbilda vår personal, förtroendemän och samarbeta med arbetsgivarsidan så att vi också får utbildning till teaterns ledning, producenter och så vidare.

– Samma gäller av-sektorn, film och tv, där sker det också.