Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

ÅA:s flytt från ASA-huset väcker frågor hos personal och studerande: "Vi vet vad vi har, men inte vad vi får"

Från 2022
Uppdaterad 23.09.2022 06:37.

Beslutet om att Åbo Akademi lämnar ASA-huset innebär en stor förändring för studerande och personal vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi.

Mika Helander och Andreas Häger, akademilektorer, samt Mikko Lagerspetz, professor i sociologi, är alla ganska skeptiska till flytten från ASA-huset.

– Säkert finns det orsak till att flytta från huset och naturligtvis ska organisationer utvecklas. Men personligen har jag varit nöjd med att vara här, säger Helander.

Lagerspetz säger att det är synd att Åbo Akademi ska lämna de gamla byggnaderna.

– ASA-huset är en ändamålsenlig fastighet. Dessutom är det alltid lite krångligt att flytta i största allmänhet, även om ÅA har klarat av liknande flyttar tidigare. Vi får bara hoppas på det bästa, säger Lagerspetz.

Tre män står framför en gul husvägg.
Bildtext Mika Helander, Andreas Häger och Mikko Lagerspetz.
Bild: David Fagerudd / Yle

– Vi vet vi nog vad vi har, men inte vad vi får. Frågan är om vi får egna arbetsrum eller mer öppna kontorslandskap. Måste man vara på plats tidigt på morgonen för att hitta någonstans att sitta? Det är sådant man undrar över, säger Häger.

Angående de nya lokalerna säger Mika Helander att det finns vissa specialkrav som måste uppfyllas.

– Det akademiska arbetet är inte som vilket kontorsarbete som helst. Det är inte alltid lyckat med kontorslandskap då det måste finnas möjlighet till att sitta i lugn och ro, forska och tänka. Dessutom måste det vara möjligt att träffas socialt och att ha föreläsningar.

Kommunikationen mellan Åbo Akademi och personalen verkar inte heller ha fungerat helt optimalt enligt Mikko Lagerspetz.

– Vi fick först läsa om flytten från ASA via Svenska Yle tror jag. Det kom nog som en stor överraskning.

Domvillan vid Åbo Akademi.

Åbo Akademi lämnar både Domvillan och ASA-huset

Styrelsen godkände enhälligt den nya fastighetsplanen.

Tysta rum, datarum och rum för grupparbeten högt upp på önskelistan

Riia Sipilä har studerat nationalekonomi i två år. Hon tycker att det är synd att Åbo Akademi lämnar ASA-huset bakom sig.

– Jag tycker att byggnaden är vacker och bekväm. Den har en sorts gammaldags charm. Det finns dessutom gott om plats för att studera här, säger Sipilä.

En ung kvinna på en innergård en höstdag i Åbo.
Bildtext Riia Sipilä.
Bild: David Fagerudd / Yle

När Sipilä blir tillfrågad vilka de viktigaste egenskaperna med de nya utrymmena i Kvarteret Stjärnan skulle vara, har hon ett snabbt svar.

– Datarum, grupprum och tysta arbetsrum skulle vara de tre viktigaste sakerna för mig, säger Sipilä.

Inte heller Sipilä tycker att kommunikationen från Åbo Akademis sida har varit helt tydlig.

– Jag fick läsa om saken via Svenska Yle, och det kom som en överraskning för mig att jag inte fått höra om saken tidigare från ÅA, säger Sipilä.

Niklas Määttölä och Juho Jokiniemi studerar redovisning. De har båda varit väldigt nöjda med ASA-huset och tycker det är synd att Åbo Akademi ska lämna fastigheten.

– Jag hoppas de nya lokalerna är lika bra som ASA-huset. Det finns mycket utrymme och möjlighet för olika former av studier här. Några dåliga sidor kommer jag inte på, säger Jokiniemi.

– Det viktigaste med de nya lokalerna skulle vara att det finns möjlighet till att träffa andra och att rummen är moderna och bekväma, säger Määttölä.

Två unga män som står i aulan i ASA-huset vid Åbo Akademi.
Bildtext Niklas Määttölä och Juho Jokiniemi.
Bild: David Fagerudd / Yle

Määttölä har inte hört mycket om flytten från ASA, men det skyller han på sig själv, och inte på ÅA.

– Jag har kanske inte läst mina mejl så flitigt som jag borde, så jag har inte hört mycket om beslutet att Åbo Akademi lämnar ASA-huset.

Diskussion om artikeln