Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Translagen klar utan ändring i åldersgränserna – nu tar riksdagen över

Från 2022
Människor protesterar för transpersoners rättigheter. De ropar och håller upp skyltar.
Bildtext Bild från prideparad i Berlin i juli 2021.
Bild: ullstein bild/ All Over Press

Regeringen håller fast vid 18 års åldersgräns för att byta till en annan könstillhörighet än den som har antecknats vid födseln. Ett lagförslag om könsfastställelse har avgetts av regeringen.

Riksdagen fortsätter behandlingen av den så kallade translagen ännu i höst. Lagen är tänkt att träda i kraft vid årsskiftet.

Fastställandet av juridiskt kön ska åtskiljas från medicinska undersökningar och behandlingar. Kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga ska strykas ur lagen. Lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet föreslås också bli upphävd.

Enligt lagförslaget behövs en redogörelse av personer som anser sig ha en annan könstillhörighet än den som har antecknats för personen i befolkningsdatasystemet. Upplevelsen av det egna könet ska också vara varaktig, enligt lagförslaget. Det krävs att personen har uppnått myndighetsålder och är finsk medborgare eller bosatt i Finland.

18-årsgränsen avgjord i regeringsprogrammet

Redan i regeringsförhandlingarna kom de fem partierna överens om en 18-års åldersgräns för att byta könstillhörighet. Därför har heller inga ändringar gjorts uppges det, trots några protester.

Regeringens första utkast till lag presenterades i våras, men fick mycket kritik i kommentarerna från bland annat Barnombudsmannen, Pride-organisationer, Seta och Finlands svenska skolungdomsförbund FSS.

FSS och många andra som gav utlåtande ser en brist i lagutkastet att det fortfarande blir möjligt endast för myndiga att fastställa könstillhörigheten juridiskt. Lagen begränsas alltså åldersmässigt, så barns och ungas grundläggande och mänskliga rättigheter inte beaktas.

Betänketid och undantag

Sökanden ska bekräfta sin ansökan tidigast 30 dagar efter det att ansökan blev anhängig hos myndigheterna. Syftet med ansökningsförfarandet för fastställande av kön är att säkerställa att fastställandet av kön söks på basis av kunskap och efter övervägande. Bland annat FSS anser att betänketiden kunde ha förkortats till en vecka.

Det är endast på några få punkter som ändringar har gjorts i lagförslaget sedan i våras. En gäller behandlingen av fångar som har bytt könstillhörighet. I vissa fall kan fängelset inkvartera fångarna enligt gammal könstillhörighet, för att garantera fångens egen säkerhet.

Syftet med den nya lagen är att stärka tillgodoseendet av självbestämmanderätten, den personliga integriteten och rätten till privatliv och att minska diskrimineringen. Det ska inte längre krävas medicinska utredningar, diagnoser eller avsaknad av fortplantningsförmåga för fastställandet av det juridiska könet.