Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

TE-byrån: Beredskapen finns att ta itu med permitteringar i Närpes

Gröna tomater i ett växthus.
Bildtext Över 500 växthusarbetare i Närpes kan permitteras i vinter på grund av de höjda elpriserna.
Bild: Jarkko Heikkinen / Yle

Hundratals anställda inom växthusnäringen befaras bli permitterade i vinter. Arbets- och näringsbyrån i Österbotten har kapacitet att omlokalisera resurser för att ta itu med permitteringsfrågor.

Enligt Björn Häggblom, förvaltningsdirektör i Närpes, kan stadens växthusnäring stå inför masspermitteringar i vinter. Han hoppas att de statliga instanserna har tillräckligt med resurser för att hjälpa de drabbade människorna.

– Det är mycket byråkratiska processer med papper och blanketter som ska fyllas i och här handlar det om människor som kanske inte har språklig kompetens att förstå blanketterna, så det behövs mycket stöd, konstaterade han i en intervju tidigare i veckan.

På Österbottens TE-byrå är man väl medvetna om situationen i Närpes och man har fört diskussioner om läget med såväl staden som odlarkåren.

Enligt servicedirektör Juha Nummela har man beredskap att ta emot många nya kunder. Man har personer som jobbar med omställningsskydd det vill säga personer som blir permitterade och man har även möjligheter att sätta in fler personer vid behov.

Men han medger att det är en ny situation man ställs inför.

– I vår region har vi inte haft en sådan här situation på jättelänge, tvärtom det har varit jättebra sysselsättningsläge här. Inte är det vanligt, inte i Österbotten i alla fall.

Hur man rent konkret kommer att tackla situationen är än så länge oklart, eftersom många frågor är ännu obesvarade. Hur många är det som permitteras och under hur lång tid? Vad har de permitterade för utbildningsbakgrund? Vad har de för språkkunskaper?

Alla de här frågorna måste besvaras innan man från TE-byråns sida kan ta itu med saken.

– Sedan när vi vet hur många personer det handlar om, så måste vi se över den specifika planeringen. Är det på det viset att det är många kunder som inte kan ta sig till Vasa till exempel, så måste vi se om vi kan lösgöra personer härifrån som skulle åka till Närpes och träffa kunderna där nere.

En man i beige kavaj och blå skjorta och glasögon står ute i solen.
Bildtext Enligt Juha Nummela är TE-byrån relativt bra förberedd för möjliga masspermitteringar i Närpes.
Bild: Filip Sten / Yle

Enligt Nummela skulle det vara enklast om personerna i fråga kunde utnyttja TE-byråns e-tjänster. Det skulle spara både tid och personalresurser för dem.

Men många av de som jobbar i växthus har utländsk härkomst och kan varken finska eller svenska.

– Skulle det handla om många personer och de behöver tolktjänst så måste vi förstås anskaffa den där tolktjänsten och se till att vi har tolkar att använda, säger Nummela.

Hur snabbt kan ni mobilisera er och få fram till exempel tolkar?

– Hur pass lätt vi kan få loss tolkar, det är svårt att spekulera om, men för vår egen del kan vi nog starta fort upp den här servicen och ta emot kunderna.

Svårt att hitta jobb åt de permitterade

Men även om man kan sköta det byråkratiska relativt enkelt, så kvarstår ännu den huvudsakliga biten för arbets- och näringsbyråns del. Det vill säga att sysselsätta människorna som blivit permitterade.

– Säkert för vissa kan man hitta jobb, men samtidigt hur lång blir permitteringsperioden? Talar vi om en kort period så kan det vara svårt att hitta nya arbetstillfällen om de vet att de sedan kan återvända till arbetet, säger Nummela.

Enligt Nummela finns det ändå jobb i Österbotten.

– Fast det kanske ser lite mörkt ut med tanke på ekonomin så har det inte ännu synts i någon större skala hos oss. Tvärtom frågar arbetsgivarna fortsättningsvis efter personer, så på det viset ser det ännu ljust ut i Österbotten för tillfället.

Nummela konstaterar att speciellt inom industrin och hålsovården behöver de mycket folk hela tiden. Men vem som helst kan inte jobba med vad som helst. Så här kommer frågan om utbildningsbakgrund, arbetserfarenhet och språkfrågor igen in i bilden.

Dessutom kan arbetstillstånden också spela roll.

– Om de har utländsk härkomst, så vet vi inte hurudana arbetstillstånd de har. Du kan ansöka om att få ett nytt arbetstillstånd för att få jobba inom en ny bransch, men den processen tar ju sin tid förstås.

Så det kan vara att tillståndsprocessen tar längre än tiden som personerna är permitterade?

– I värsta fall. Om det kommer jättemånga ansökningar till Migri då de ska börja behandla det här, så nog tar det sin tid.

Diskussion om artikeln