Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Gasen kan i värsta fall ta slut under kalla vinterdagar, beräknar Gasgrid – kapaciteten vid LNG-terminalen i Ingå räcker kanske inte till

Ett stort fartyg vid en hamn intill fasinfrastruktur. På det blåa fartyget står det "Exemplar".
Bildtext Finland hyr LNG-fartyget Exemplar tillsammans med Estland för att ersätta gasimporten från Ryssland. Enligt Gasgrid kommer fartyget att kunna tas i bruk 2023. Bilden är Excelerate energy-bolagets arkivbild från Panama. Bolaget äger fartyget Exemplar.
Bild: Excelerate Energy

Gasgrid har uppgett att LNG-terminalen som planeras i Ingå kommer att kunna täcka gasbehovet i Finland. Om det blir kallt i vinter, kan det ändå hända att gasen tar slut.

Vi tar de goda nyheterna först: I år har förbrukningen av naturgas i Finland minskat med kring hälften om man jämför med ifjol.

Sedan är det dags för de dåliga nyheterna: Gasen kan ändå i värsta fall ta slut under enskilda dagar. Detta på grund av att LNG-terminalen i Ingå som man hoppas att ska ersätta gasimporten från Ryssland, kanske inte har tillräckligt med kapacitet för att täcka de gasbehov som kan uppstå under smällkalla vinterdagar.

Gasgrid, som upprätthåller gasnätet i Finland, har räknat ut kapaciteten hos LNG-terminalen och gasrören i södra Finland och enligt beräkningarna verkar det som att LNG-terminalens kapacitet inte räcker till.

Värsta möjliga scenariot: Gasen kan ta slut om efterfrågan är hög

Tack vare LNG-fartyget Exemplar, som ska placeras i Ingå, kommer man att kunna mata in 110 gigawattimmar gas per dag i Finlands gasnät, enligt Gasgrid.

– Jämför man med de absoluta toppförbrukningssituationerna i Finland från de senaste åren, så räcker 110 inte till, säger Gasgrids vd Olli Sipilä.

Enligt Sipilä är risken för att gasen tar slut ändå liten i vinter.

– Jag ser inte risken som så stor, eftersom marknadspriset på gas är sådant att de aktörer som kan använda alternativa bränslen, gör det redan.

Under de två senaste vintrarna har gasanvändningen överskridit gränsen för LNG-terminalens beräknade kapacitet under kalla dagar då gasförbrukningen varit extrahög.

I år har gasanvändningen ändå minskat drastiskt. Minskningen beror på gaspriset, som stundvis varit upp till tio gånger så hög som i fjol.

I maj uppgav Gasgrid i ett pressmeddelande att Exemplar-fartygets "lagringskapacitet och kapacitet att mata in gas räcker för både Finlands och Estlands gasbehov".

Sipilä säger att Gasgrids nya beräkningar om gaskapaciteten bekräftar tidigare beräkningar och de innebär inga överraskningar. Enligt honom hänvisade kommentaren i pressmeddelandet från maj till Finlands årliga gasbehov som fartyget kommer att täcka.

Sipilä säger att beräkningen också har tagit i beaktande den minskade gasanvändningen i Finland.

Kapaciteten höjs på våren

Enligt Gasgrid kan LNG-terminalen i Ingå tas i bruk i början av år 2023.

Ungefär så här skulle det enorma fartyget se ut i Ingå hamn:

Exemplar-fartygets hela gaskapacitet kan ändå inte användas helt och hållet eftersom kapaciteten i gasrören i närområdet är mindre än kapaciteten hos LNG-fartyget.

Det hela handlar om att stamnätet i Finland inte har planerats så att gastrafiken från södra Finland ensam ska stå för hela försörjningen. Tidigare flödade gasen från Ryssland till Finland via inmatningsstationen i Imatra.

På våren ska Gasgrid höja rörkapaciteten genom att göra förbättringar i rören i södra Finland. Det här kommer att höja Finlands dagliga gaskapacitet till 135 gigawattimmar.

– Då vi genomför förbättringarna så är det mycket sannolikt att vi kan fylla gasbehoven också under dagar med stor efterfrågan, säger vd Olli Sipilä.

Enligt Sipilä borde kapaciteten alltså räcka till också i situationer där gaspriset skulle minska och användningen öka.

Gasgrid ska förbättra rören åtminstone i Sjundeå, där det finns en ventilstation.

Värmebehov och bränsleval avgör om gasen räcker till

Gasen kan ta slut om det blir mycket kallt en längre period i vinter. Då kan fjärrvärmeanläggningarnas gasbehov öka drastiskt.

Heikki Lindfors som är expert på gasmarknaderna vid Energiindustrin, säger att årets gasanvändning bådar gott för att gasen räcker till också under kallare dagar. Gasanvändningen har minskat mest just inom energisektorn.

– Att användningen har minskat innebär att kapaciteten hos Ingås gasterminal nog borde räcka till, säger Lindfors.

Fjärrvärmeanläggningarna har ersatt naturgas med bland annat biomassa, olja och kol.

– I Finland är ingen fjärrvärmeanläggning enbart beroende av naturgas.

Lindfors konstaterar att värmefabrikerna kommer att vara tvungna att förbereda sig på en vinter där man oavsett kommer att behöva använda andra bränslen än gas. Man kan inte räkna med LNG-terminalen i Ingå, eftersom den tidigast kommer i gång vid årsskiftet.

Värmeanläggningarna kan tvingas förlita sig på gas under exceptionellt kalla vinterdagar, om andra bränslen tar slut. Fördelen med att använda gas är att det är lätt att flytta på gas, via gasrör kan stora mängder gas förflyttas på en kort tid.

Gasanvändarna har hittills ändå styrts till att använda andra bränslen på grund av gaspriset och tillgången till gas.

Läget kan bli svårare under kommande vintrar eftersom priserna kan gå neråt och gasanvändningen kan öka.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel "Kaasu voi pahimmassa tapauksessa loppua kylmimpinä talvipäivinä kesken – uhka on, ettei Inkooseen tulevan LNG-terminaalin kapasiteetti riitäkään" skriven av Petteri Lindholm. Översättningen gjordes av Saga Mannila.