Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Unikt världsarv förfaller i Malaysia – misskötseln är en ny skam för landet

Från 2022
Unescos världsarv i Lenggong omges av berg som täcks av orörd regnskog. Den bördiga dalen har varit kontinuerligt bebodd i tiotusentals år.
Bildtext Unescos världsarv i Lenggong omges av berg som täcks av orörd regnskog. Den bördiga dalen har varit kontinuerligt bebodd i tiotusentals år.
Bild: Björn Ådahl / Yle

En av de värsta korruptionsskandalerna i världshistorien har orsakat långvariga skador inom många sektorer i det sydostasiatiska landet Malaysia. Ett ovärderligt så kallat världsarv har till exempel på ett chockerande sätt lämnats vind för våg.

Mitt i en oljepalmplantage gömmer sig en säregen sevärdhet. Den består av nästan två miljoner år gamla stenar som uppstod när en meteorit kolliderade med jorden.

De speciella stenarna hittades för 15 år sedan i samband med att plantagen förstorades. När de sedan undersöktes gjorde en forskare en häpnadsväckande upptäckt.

– Han märkte att det fanns primitiva stenverktyg mitt inne i några stenar. Undersökningar i laboratorier visade att verktygen är 1,8 miljoner år gamla, berättar arkeologen Shyeh Sahibul.

Arkeologen Shyeh Sahibul i Lenggong i Malaysia.
Bildtext Shyeh har arbetat i dalen i mer än tio år. Han befarar att Lenggong snart förlorar sin status som världsarv.
Bild: Björn Ådahl / Yle

Det betyder att verktygen är de äldsta som någonsin har påträffats utanför Afrika. De tillverkades av den moderna människans förfäder, och de påvisar att sådana så kallade hominider anlände till Sydostasien långt tidigare än man förr trodde.

Kvarlevor förekommer i överflöd

Det viktiga fyndet är ett av många som har gjorts i dalen Lenggong i norra Malaysia. Idag består den vackra dalen dels av intakt djungel och dels av oljepalm- och andra odlingar.

Stenar som bildades när en meteorit kolliderade med jorden i Lenggong i Malaysia. Kollisionen utplånade allt liv på ett stort område.
Bildtext De här stenarna består av ovanliga mineraler som påvisar att de bildades när en meteorit kolliderade med jorden. Kollisionen utplånade allt liv på ett stort område.
Bild: Björn Ådahl / Yle

Shyeh förklarar att jordmånen alltid har varit bördig tack vare att en bred flod flyter igenom dalen. Dessutom finns där talrika grottor som har visat sig vara arkeologiskt värdefulla.

– Stenverktyg och andra kvarlevor bevisar att människor sökte skydd i grottorna redan för 40 000 år sedan. Det äldsta fullständiga skelettet som vi har hittat är 11 000 år gammalt, och för Lenggong är det ett speciellt betydelsefullt fynd, konstaterar han.

Grottor i Lenggong där gamla hominidskelett och verktyg har hittats.
Bildtext Under stenåldern sökte människor skydd i grottorna i Lenggong. De användes också som begravningsplatser för aktade individer.
Bild: Björn Ådahl / Yle

Skelettet är det bäst bevarade från den tidsperioden i Sydostasien. Shyeh säger att det är frågan om en krympling som antagligen var en aktad shaman.

Svårtillgängliga sevärdheter avskräcker turister

Upptäckten av skelettet och de talrika andra fynden fick Malaysia att ansöka om att Lenggong kommer med på FN-organisationen Unescos lista över världsarv. När ansökan godkändes år 2012 hoppades lokalbefolkningen att stora mängder turister skulle börja strömma till dalen.

En stig igenom palmplantage i Lenggong. En skylt bredvid vägen förbjuder jakt på området.
Bildtext En lerig grusväg leder genom en oljepalmplantage till platsen där stenarna finns. För att hindra att besökare i misstag blir skjutna har ett jaktförbud införts i plantagen.
Bild: Björn Ådahl / Yle

Tio år senare lyser turisterna i stället med sin frånvaro. Det anses vara en direkt följd av att världsarvet har försummats.

Det har därför blivit svårt att ta sig till de olika attraktionerna i dalen. Stigarna är övervuxna, plankgångar har ruttnat och fallit ihop och skyltningen är bristfällig eller obefintlig.

Ruttnande plankgång på väg till världsarvet i Lenggong.
Bildtext Plankgångarna behöver ständig skötsel för att de inte ska börja ruttna i det fuktiga, tropiska klimatet. Den här föll ihop för ett par år sedan.
Bild: Björn Ådahl / Yle

– Tyvärr är också grottan där det unika skelettet påträffades nuförtiden otillgänglig. Stigen genom djungeln är i så dåligt skick att jag inte rekommenderar att turister går dit, konstaterar Shyeh.

Nytt museum symboliserar läget

Shyeh upplever att det är pinsamt att diskutera världsarvets öde. Han anser att det borde vara Malaysias stolthet, men han förmodar att det i stället är ett av de sämst skötta i hela världen.

– De som ansvarar för platsen har alltför små resurser. De har inte tillräckligt mycket pengar för att kunna se till att området är i acceptabelt skick, kommenterar han.

Museum i Lenggong som lagt lapp på luckan för obestämd tid.
Bildtext Det nya museet i Lenggong stängdes för några år sedan. Ingen vet när det öppnas på nytt.
Bild: Björn Ådahl / Yle

Till en början riktades ända frikostiga anslag till världsarvet. Ett stort museum uppfördes till exempel i dalen, men bristen på pengar har lett till att det länge har varit stängt.

– Det var meningen att det berömda skelettet skulle vara den viktigaste attraktionen i museet. Nu är det dess värre omöjligt att se skelettet, beklagar Shyeh.

Mästare i korruption skakar galler

Penningbristen är förknippad med en av de värsta korruptionsskandalerna i världshistorien. Den förra premiärministern Najib Razak och hans hantlangare anklagas för att ha stulit nästan fem miljarder euro från den malaysiska staten under åren 2012 till 2018.

Najib har nyligen börjat avtjäna ett tolvårigt fängelsestraff för korruption. Fyra andra rättegångar mot honom väntar dessutom ännu på att bli slutförda.

Najib skulle inte ha ställts inför rätta ifall hans parti inte hade förlorat parlamentsvalet år 2018. Partiet hade styrt Malaysia ända sedan den förra brittiska kolonin blev självständig år 1957.

Några dagar efter valet hittade polisen smycken och andra föremål värda sammanlagt mer än 200 miljoner euro i Najibs och hans hustru Rosmahs bostad. Rosmah var berömd bland annat för sin enorma samling av dyra handväskor av ett visst märke.

Världsarvet blir ett minne blott

Den 97-åriga förra långvariga premiärministern Mahathir Mohamad anklagar Najib och några av hans medhjälpare för att vara kleptomaner.

Mahathir har konstaterat att det inte bara är den här och den nästa generationen utan också den därpå följande generationen som får lida av följderna av korruptionsskandalen.

Ett rep ska hjälpa besökare att ta sig upp för en stenig sluttning till en grotta. De så gott som dagliga regnskurarna gör att sluttningen ofta är farligt slipprig.
Bildtext Ett rep ska hjälpa besökare att ta sig upp för en stenig sluttning till en grotta. De så gott som dagliga regnskurarna gör att sluttningen ofta är farligt slipprig.
Bild: Björn Ådahl / Yle

Mahathir har hänvisat bland annat till att skandalen har gett upphov till en utlandsskuld på ungefär tolv miljarder euro. Malaysia måste sätta ner mer än en miljard euro per år på skuldräntorna.

När det gäller världsarvet i Lenggongdalen befaras det att följderna av skandalen är oåterkalleliga. På grund av misskötseln väntas Unesco slopa dalens status som världsarv när organisationen gör sin nästa regelbundna inspektion.

Många malaysier jublade när Lenggong blev ett världsarv. Nu anses världsarvet i stället ha blivit en skamfläck för deras hemland.