Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nu ska intresset för sälen som jaktvilt ökas

En gråsäl ligger på en låg klippa
Bild: Vesa Marttinen / Yle

Projektet "Sälen – ett värdefullt vilt" ska öka intresset för säljakt och förmedla kunskap om hur sälen tas till vara – bland annat genom skinnförädling och matlagning.

– Sälstammarna, både gråsälen och östersjövikaren, växer varje år med cirka fem procent och skadorna på yrkesfisket ökar därefter. Det är ett av de största bekymren för yrkesfiskets framtid, säger Marina Nyqvist som är verksamhetsledare på Österbottens Fiskarförbund.

Sälen är jaktbart vilt, men säljakten är svår och arbetsdryg. Den kräver uppoffringar i både tid och pengar, säger jaktchef Stefan Pellas.

– Den kommer aldrig att kunna jämföras med till exempel älgjakten. Den kräver så mycket specialkunskap, redskap och båtar.

Under fjolåret uppfylldes 30 procent av den finländska kvoten på gråsäl: av 1050 fälldes 315. Av vikarkvoten fälldes 75 procent: 264 av 350.

– Vi kommer inte år att skjuta bort den årliga tillväxten med de här kvoterna, så problemen ökar och även konkurrensen om fisken.

Samarbete har god effekt

Projektet är tvåårigt. Första delen utgörs av de säljaktskurser som ordnas i Österbotten, på Åland och i Sverige.

– På våra kurser kommer en svensk säljägare att delta via länk. Hon ska berätta om hur hon har byggt upp samarbete mellan jägare och fiskare.

I Sverige har man lyckats få ner sälförekomsterna kring fiskeredskapen genom att aktivt jaga säl där. Det visar att det är viktigt att också fiskare kommer på säljaktskurserna, just får att få igång samarbetet.

- Det handlar om att identifiera de områden där stora skador sker och där det är möjligt att ta tillvara de sälar som skjuts.

En man och en kvinna står på en brygga
Bildtext Stefan Pellas och Marina Nyqvist
Bild: Roger Källman / Yle

I Kust-Österbotten är man bra på säljakt på is. Stefan Pellas hoppas man i och med kurserna ska öka kunskapen om jakt i öppet vatten.

– Den ställer särskilda krav på jägarna. Det handlar om kännedom om jaktterrängen, djupkurvor och mycket annat som ska gås igenom - det kan ju fiskarna på sina fem fingrar.

Informationsfilmer lär ut förädling

Med projektet vill man också att de sälar som skjuts kommer till användning. Tidigare fanns sälkött att köpa och serverades på restaurang.

År 2015 trädde EU:s saluförbud i kraft, vilket förbjuder kommersiell förädling av säl. En jägare får alltså bara nyttja sälen för eget bruk, eller skänka bort den - försäljning är förbjudet.

– Där kom egentligen idén till det här projektet, för om jag tar emot en säl så måste jag veta hur jag ska hantera den, säger Marina Nyqvist

Inom projektet ska det skapas informationsfilmer om hur man styckar en säl, hur man hanterar skinnet, kokar olja och lagar mat med sälkött.

– Nästa år ska vi också ordna kurser på de här temana, säger Nyqvist.

Även om handel med sälprodukter är förbjuden så kan projektet ändå ha en viss sysselsättande effekt.

– Om man har fått ett skinn så kan man ju föra det till en sömmerska och få det uppsytt åt sig och betala för den tjänsten, säger Nyqvist som ett exempel.