Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Svenskfinlands teaterchefer om rasismen: "Det här vill vi inte se på någon teater"

Från 2022
Ett collage av Joachim Thibblin, Jukka Aaltonen och Ann-Luise Bertell.
Bildtext Teatercheferna Joachim Thibblin, Jukka Aaltonen och Ann-Luise Bertell.
Bild: Yle

Teatercheferna på de finlandssvenska teatrarna i Åbo, Vasa och Helsingfors reagerar starkt på Skådespelarförbundets utredning som pekar på rasism i branschen. De vill fokusera ytterligare på att motarbeta problemet.

Som Svenska Yle rapporterade visar Skådespelarförbundets undersökning att det fortfarande förekommer rasism och diskriminering i branschen. De finlandssvenska teatercheferna reagerar starkt på det här och vill lägga i en extra växel för att motverka problemen.

– Jag tycker det är väldigt ledsamt och nästan tragiskt att det här fortfarande förekommer på det här sättet, och i den här omfattningen. Jag hade inte kunnat föreställa mig det, säger Ann-Luise Bertell, teaterchef vid Wasa Teater.

Hon får medhåll av Jukka Aaltonen, teaterchef vid Åbo Svenska Teater.

– Det är nog deprimerande. Jag trodde faktiskt det hade blivit bättre i branschen. Frågan har diskuterats ganska länge i samband med diskussionerna om genus och jämlikhet, säger han och fortsätter:

– Resultaten är ganska alarmerande och varje teater bör nu gå igenom sina processer kring hur vi kan hindra den här sortens diskriminering.

Svenska teaterns chef Joachim Thibblin tycker resultaten i undersökningen är bedrövliga.

Ingen av teatercheferna känner till något fall av diskriminering eller rasism på sin egen teater.

– Som chef är man inte alla gånger riktigt medveten om allt som händer, men vi har inte mig veterligen några fall på Wasa Teater, säger Bertell.

Likabehandlingsplaner på teatrarna

Alla tre teatrar har utarbetat jämställdhets- och likabehandlingsplaner, och planer för hur man jobbar med diversitet och mångfald.

– Wasa Teater har också jobbat med branschens intresseorganisationer och försökt utveckla och lägga tyngdpunkt på frågorna. Det här är ju något man absolut inte vill se inom teatrarna och den här branschen, säger Bertell.

Svenska teatern har enligt Thibblin dessutom tillsammans med sin styrelse fastställt nya fokusområden för de kommande åren, och projekt som kommer att inkludera frågor kring diversitet och mångfald.

– Det är jämställdhetsfrågor i högsta grad och vi har system för det här också, säger Thibblin.

Jukka Aaltonen påpekar att det finns förbättringsbehov när det gäller språkbruk och vilka termer man använder.

– Där behövs det absolut utbildning. Det gäller ju inte bara den här frågan utan alla genusfrågor, för att vi ska veta exakt vilka termer vi ska använda.

De flesta som svarade på enkäten visste inte vem de skulle kontakta, då de upplever diskriminering. På Åbo Svenska Teater har man nolltolerans gällande trakasserier.

– Vi uppmuntrar både vår fasta personal och våra frilansare att gå till förtroendemannen eller teaterledningen och diskutera saken om det uppstår problem, säger Aaltonen.

– Alla uppmanas genast reagera och kontakta sina chefer om man är med om något sådant. Vi pratar hela tiden om det här med personalen, säger Bertell.

Kommer ni att lägga extra fokus på frågan nu?

– Vi har ett personalmöte på måndag. Det är möjligt att jag tar upp det då och poängterar ytterligare än gång att det här är sådant vi inte vill se på vår teater, eller någon teater, säge Bertell.