Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

För tidigt att lova något om elpriset för början av nästa år – Vasa Elektriskas vd: "Vi utreder alla alternativ"

Man, klädd i blå kostym, ser in i kameran med allvarligt ansiktsuttryck. I bakgrunden sommargrönska.
Bildtext Det blev ett ramaskri om Vasa Elektriskas senaste prishöjning och vd Stefan Damlin har personligen pratat med många kunder de senaste veckorna. I det här skedet kan han inte lova någon en prissänkning, endast att man jobbar på saken.
Bild: Johannes Björkqvist /Yle

Ser man på aktuella futurpriser för el efter nyår kan det bli ännu tuffare tider då, säger Stefan Damlin, vd för Vasa Elektriska. Bolaget utreder nu alla tänkbara lösningar för att kunna undvika ytterligare prishöjningar eller i bästa fall sänka priset.

– Vi har ju en hel del analyser och planer på gång nu för slutet av det här året och början av nästa år. Målet är att kunna komma ut med eventuella positiva nyheter så fort som möjligt då det gäller prissättningen, också rentav så att det kunde påverka prisperioden för kvartal fyra i år om det bara är möjligt, säger Damlin.

De veckor som har gått sedan Vasa Elektriska aviserade sin prishöjning för fjärde kvartalet har varit intensiva.

Att elpriset för dem med tillsvidareavtal höjdes till 29,90 cent per kilowattimme från och med den 15 oktober innebär en drastisk förändring för en stor andel av kunderna.

Många tar också kontakt med bolagets kundtjänst, och en del av dem ber redan nu om längre betalningstid för sina räkningar, uppger Damlin.

– Det finns redan enskilda sådana fall, i och med att det här är en stor förändring och elräkningarna kommer att bli betydligt högre än de har varit tidigare.

Bolaget upprepar att det är deras målsättning att kunna komma emot och bevilja extra betalningstid.

Stor osäkerhet inför vintern

Stefan Damlin kan ännu inte lova en enda av de kunder som hör av sig att priset för fjärde kvartalet skulle kunna komma att sänkas. Uteslutet är det inte, men om det fanns enkla lösningar skulle man såklart redan ha tagit till dem.

Tidvis är debatten i exempelvis tidningarnas insändarspalter hätsk, beskriver Damlin. Den lösning som många efterlyst, nämligen att ägaren Vasa stad skulle avstå från dividender nästa år, är vid det här laget ändå utdömd som ett relativt verkningslöst alternativ. Enligt Damlin är dividendens betydelse i priset som kunderna betalar så liten som två cent på årsnivå.

Har det alls varit på tal som en möjlighet att lindra prissättningen enbart för kunderna inom Vasa elnät?

– Vi utreder alla alternativ.

Tidigare har Vasa Elektriska ändå starkt argumenterat för att alla bolagets kunder ska behandlas jämlikt. Kunderna finns i hela landet och det har länge varit bolagets strategi att vara en nationell aktör.

Samtidigt är osäkerheten stor inför vintern och första kvartalet nästa år, vilket många kunder även frågar om.

– Ser man på futurpriserna just nu så indikerar de att det blir en tuff period för många kunder, inte bara våra kunder utan i hela landet. Priserna på marknaden i slutet av veckan för kvartal ett låg på 45 cent plus moms. Sätter man till tio procent moms så pratar man ungefär om 50 cent, vilket ju är ett enormt högt pris och kommer att leda till svårigheter.

Därför ligger en stor del av tyngdpunkten i arbetet inom bolaget just nu på att lösa de problem som ligger framför efter årsskiftet.

– Vi ser nu på olika lösningar för hur vi ska kunna hålla det här 29.90-priset också för kvartal ett, eller möjligen också kunna göra något bättre. Men det är lite för tidigt att spekulera i det ännu i det här läget.

Vilka stenar kan man ännu vända på?

Damlin säger sig ha stor förståelse för att det är viktigt för kunderna att bolaget kan ge tydliga besked om hela vintern, och inte endast det här årets sista månader.

– Det är en av målsättningarna med de här analyserna och planerna vi gör nu att kunna ha en heltäckande plan för vintern.

Priset som man satt för fjärde kvartalet skapar ändå ett minus vad gäller Vasa Elektriskas elförsäljning och bolaget har redan tidigare uttalat att en del av förhoppningarna står till kärnkraften från Olkiluoto 3, som i bästa fall kan börja leverera el till elnätet omkring årsskiftet.

– Det borde göra att marknadspriset blir mer balanserat, och för oss utgör den en viktig del i vår portfölj.

Samtidigt som man hoppas på den goda nyheten från Olkiluoto 3 kommer även dåliga nyheter. Kouvolabolaget Karhuvoimas konkurs befarar Damlin att inte var den sista av sitt slag.

– Många finländska aktörer kommer att bli tvungna att höja priset ytterligare under vintern.

Utvecklingen är också väldigt beroende av hur vintern blir och hur mycket importel Finland behöver. Som exempel på dåliga nyheter nämner Damlin beskedet förra veckan om att serviceperioden för Ringhalskraftverket i Göteborgsregionen förlängs tills slutet av januari.

– Där föll ju 1 200 megawatt bort ur det nordiska systemet för kärnvintern. Sådana här faktorer kan påverka den här marknaden.

Vasa stadsdirektör Tomas Häyry sa nyligen till Yle att man hört invånarnas nöd och vänder på varje sten för att hitta en lösning. Men vilka stenar finns här ännu att vända på?

– Vi har egentligen en viktig bit till och det är att vi ända sedan sommaren har förberett oss på att vara redo att köra Vasklotanläggningen under alla tidpunkter då det bara är möjligt under vintern, och den aktiviteten har vi intensifierat under hösten.

Bolaget jobbar på att alla anläggningar man har ska användas så fullt ut som det går, även om det skulle innebära att man tidvis får energin ur kol. Kraftverket på Vasklot i Vasa går på en mix av bränslen. Ibland biomassa, ibland kol. Bolagets hållbarhetsmål säger att man ska bli koldioxidneutrala senast 2030, så den här lösningen går stick i stäv med det, påpekar Damlin.

– Men å andra sidan så har vi nu en krissituation och vi ser på alla möjligheter för hur vi bäst kan serva våra kunder under den här tiden.

En ännu oklar pusselbit är också hur debatten på EU-nivå slutar.

– Vi följer noggrant diskussionen om ett europeiskt pristak på el, det kan också få effekter i december eller början av nästa år. Under de närmaste tre veckorna borde vi få klarhet i det här.