Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

För få kunniga inom datasäkerhet i Finland – utbildningarna motsvarar inte arbetslivets krav

En person fotograferad bakifrån medan han sitter vid en dator och kodar.
Bildtext Hela 35 procent av de finländska företagen anser att den nuvarande kompetensbristen är ett betydande hinder för företagens tillväxt.
Bild: Hollandse Hoogte/Shutterstock/AOP

Det råder brist på experter inom cybersäkerhetsområdet i Finland och utbildningsnivån som ges vid läroanstalterna uppfyller inte arbetslivets krav.

Det framgår av en studie som publicerats av Jyväskylä universitet. Studien undersökte behoven av förändringar i utbildningsprogrammet för cybersäkerhet.

Martti Lehto, arbetslivsprofessor vid Jyväskylä universitet, säger att arbetslivets krav bland annat påverkar studenternas praktikmöjligheter.

– Det är inte helt lätt att hitta praktikplatser. Det är förvånande eftersom det råder brist på experter inom området, säger Lehto.

Enligt Lehto är en av utmaningarna inom utbildningen att hitta kompetenta lärare.

Att satsa på cybersäkerhet är en försäkring för framtiden

Enligt Cybersäkerhetscentret, som lyder under Traficom, ökar nya typer av datasäkerhetsrisker i och med utvecklingen av till exempel automationsteknik som utnyttjar artificiell intelligens.

Att investera i cybersäkerhet skulle enligt Lehto vara en framtidsförsäkring från företagens sida.

– Kostnaderna för en lyckad cyberattack kan uppgå till hundratusentals euro, säger Lehto.

Enligt en undersökning av Transport- och kommunikationsministeriet upplever 73 procent av myndigheter, näringslivsidkare och den tredje sektorn en betydande kompetensbrist.

Enligt FISC, paraplyorganisationen för cybersäkerhetsbranschen, skulle det år 2025 behövas 15 000 experter inom området i Finland.

Undersökningen visar dessutom att hela 35 procent av de finländska företagen anser att kompetensbristen är ett betydande hinder för företagens tillväxt.

Lång process att skaffa expertis – cybersäkerhet blir viktigare som Natomedlem

Som svar på kompetensbristen lade Undervisningsministeriet till totalt 325 platser vid högskolornas databehandlings- och datakommunikationsområden i december 2021. Att utexaminera yrkesverksamma är däremot en lång process.

– En snabb lösning för att stärka kompetensen är att ge kompletterande utbildning till dem som redan har en kunskapsbas, säger Atte Jääskeläinen, överdirektör vid Undervisnings- och kulturministeriet.

Lehto vid Jyväskylä universitet uppskattar att finansieringen som krävs för att förbättra utbildningssituationen är cirka 10 miljoner euro på årsbasis.

Ett medlemskap i försvarsalliansen Nato skulle dessutom skapa marknader för finska cybersäkerhetsföretag.

Enligt Transport- och kommunikationsministeriet har Nato höga förväntningar på Finlands cyberkompetens. Till exempel hur man ingriper och förbereder sig på skadlig programvara är viktigt.