Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Pandemin har gjort oss sämre på att utveckla det egna arbetet, enligt ny undersökning

En bärbar dator på ett bord. Bredvid datorn finns en bok och en kaffekopp. Bakom datorn vilar en katt på bordet.
Bildtext Det är viktigt att unga inkluderas på arbetsplatsen och tas med i det gemensamma arbetet.
Bild: Alamy / All Over Press

Energin att utveckla det egna arbetet minskade under coronapandemin. Unga arbetstagare var mest aktiva och utvecklade sina arbetsrelationer och sökte mer stöd hos sina chefer än de äldre.

När arbetet förändras avsevärt kan arbetstagare antingen på egen hand eller i grupp sträva efter att göra det egna arbetet mer meningsfullt. Initiativet till att förbättra vardagen på arbetsplatsen har dessvärre minskat under pandemin enligt ny undersökning från Arbetshälsoinstitutet.

– Det skulle vara viktigt att upprätthålla den sociala gemenskapen under utmanande tider. Det egna arbetet har inte utvecklats under pandemin eftersom mycket energi har gått åt att uthärda med arbetssituationen. Pandemin har inte varit gynnsam sett till arbetsutvecklingen, säger forskaren Anniina Virtanen.

Att man ber om stöd av sin chef är viktigt för att anpassa sig till sitt arbete. Det här var på en låg nivå redan före pandemin och under pandemin minskade det ytterligare. Det var bara bland hybridarbetarna det inte skedde någon minskning i att söka stöd av sin chef.

Att man upplever samhörighet på arbetsplatsen och att man har väl fungerande relationer med kollegorna är även de viktiga faktorer som bidrar till att man anpassar sig till sitt arbete.

– Det är viktigt att bygga upp en arbetskultur där arbetstagare vill och kan utveckla det egna arbetet samt göra det smidigare. Arbetstagarnas proaktivitet ökas av arbete där de mår bra, upplever arbetsengagemang, kan använda sina styrkor och lära sig något nytt. Goda arbetsrelationer var viktigare än arbetets självständighet för att anpassa sig till arbetet, säger forskningsprofessor Jari Hakanen.

Unga anpassade sig bäst

De som var under 36 år gamla var mest aktiva i att anpassa sitt arbete. Unga arbetstagare lärde sig fler nya saker, utvecklade sina arbetsrelationer och sökte mer stöd hos sina chefer än de äldre.

Det var däremot mer utmanande för unga arbetstagare att utveckla samarbetet på arbetsplatsen. Även om unga är proaktiva vad gäller att utveckla sitt arbete kan det som ung arbetstagare vara svårt att påverka hur samarbetet fungerar på arbetsplatsen.

– Särskilt de i ledande positioner är förebilder i sina arbetsgemenskaper. Hos unga arbetstagare kan det inte bara handla om eget initiativ, utan de ska tas med i utvecklingen av det gemensamma arbetet, säger Anniina Virtanen.

De som gick över till distansarbete under pandemin utvecklade färre arbetsrelationer och samarbetade mindre med kollegorna än de som stannade kvar på arbetsplatsen eller de som gick över till hybridarbete.

– Trots att arbetet kan flyta på bra hemifrån kan gemenskapen gynnas av att träffas ansikte mot ansikte. Hybridarbete verkar vara ett bättre alternativ än enbart distansarbete sett till de sociala relationerna på arbetsplatsen, säger specialforskaren Janne Kaltiainen.