Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Fortsatt höga producentpriser försämrar industrins lönsamhet

Industrihall för plastproduktion.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

Producentpriserna i industrin hade i augusti stigit med 27 procent på ett år. Utvecklingen var under sommaren betydligt snabbare än inflationen, och priserna är fortsatt höga.

Industrins producentpriser steg från augusti i fjol till augusti i år betydligt snabbare än inflationen i allmänhet. Det rapporterar statistikcentralen.

Producentpriserna för industriprodukter som säljs i Finland steg 26,7 procent och för industriprodukter som går på export med 27,1. I medeltal steg priserna med 27 procent.

Denna ökning är betydligt större än den allmänna inflationen som i augusti beräknades vara 7,6 procent i Finland.

Lauri Vuori som är kontaktchef på Finlands näringsliv EK säger att det är möjligt eftersom producentpriserna bara är en av många faktorer som påverkar konsumentpriserna.

– Det finns stora skillnader i hur olika branscher påverkar påverkar konsumentpriserna. Inom till exempel servicesektorn har produktionspriserna stigit långsammare. Där steg priserna ungefär 5 procent under sommaren. Det är en orsak till att priserna i butiken inte har ökar lika mycket som industrins produktionspriser.

Det är främst de stigande priserna på oljeprodukter, el och pappersprodukter som har pressat upp producentpriserna.

– Men nu har den utvecklingen mattats av, säger Lauri Vuori.

Det syns också i Statistikcentralens uppgifter. Ökningen av producentpriser ser ut att ha nått sin kulmen i juni. Då var ökningen 33,9 procent. I juli hade ökningen minskat till 28,9 procent.

Lauri Vuori bedömer att den kraftiga ökningen av produktionspriserna har planat ut sedan sommaren, men att priserna har hållits den höga nivå som de nådde då.

– Om man ser på den nuvarande skillnaden i produktionspriser och konsumentpriser är det klart att företagen inte har kunnat höja sina försäljningspriser i samma takt som deras kostnader har ökat.

Det har säkert påverkat företagens lönsamhet, speciellt i de branscher där råvarupriserna har stigit.

Lauri Vuori ser inga tecken på att den höga kostnadsnivån skulle börja komma ned under en överskådlig framtid.

– Även om priserna inte mera stiger är prisnivån nu hård när det gäller råvaror och produktionsfaktorer. Nu funderar företagen på vilka produkter det lönar sig att tillverka.