Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Mitt i gaskrisen kan Europa också drabbas av en oljekris: ”Vi borde komma ihåg att det är Ryssland som lider mest”

Uppdaterad 04.10.2022 06:42.
En bensinpump där 60,80 liter diesel kostade 144,64 euro.
Bildtext Om EU drabbas av en brist på bränslen kommer priserna att stiga.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

I december avbryter EU all import av olja från Ryssland. Nu sprider sig en oro att Europa mitt i gaskrisen kommer att drabbas av brist på olja.

Importstoppet är en del av EU:s sanktioner mot Ryssland på grund av kriget i Ukraina. Det ska träda i kraft i två etapper.

Först avbryts importen av råolja den femte december. Importen av övriga ryska oljeprodukter avbryts den femte februari.

Europa har länge importerat en stor del av sin olja från Ryssland. Nu är frågan om Europa ska kunna hitta tillräckligt med nya oljeleverantörer.

På det finländska bränslebolaget St1 tror marknadschefen Timo Jokinen på avdelningen för energi, handel och logistik att importförbudet på oljeprodukter som ska träda i kraft i februari kommer att få större effekt än importstoppet på råolja.

– Min uppfattning är att råoljans logistik fungerar ganska bra. Den rör sig i stora volymer och är lätt transportera från en kontinent till en annan, säger Jokinen.

Oljetankrar utanför Singapore i maj 2016.
Bildtext Olja är lätt att transportera. Speciellt när det gäller råolja kommer Ryssland att hitta nya köpare när Europa avbryter sin import.
Bild: EPA/WALLACE WOON

Enligt honom kommer råoljan att röra sig längs med lite annorlunda handelsvägar än hittills.

– Europa måste importera sin olja främst från Nordamerika, Mellanöstern, och Afrika. Därifrån kommer oljeexporten till Europa att öka.

Väntas orsaka störningar

Timo Jokinen säger att det kan bli svårare att ersätta Europas import av rysk dieselolja och ryskt uppvärmningsbränsle än importen av råolja. Det beror bland annat på att frakten sköts med mindre fartyg.

Han utesluter inte att det uppstår en brist.

– Då vi går mot vintern kommer efterfrågan på bensin att vara svag på alla marknader på grund av normala säsongsvariationer, medan efterfrågan på uppvärmningsolja är störst under vintern. Rysslands export av bensin har också i praktiken varit försumbar redan före kriget. Både säsongsvariationerna och Rysslands betydelse accentueras när det gäller diesel och uppvärmningsolja.

ABC-huoltoaseman tankkauspiste ja niiden maksupääte. Maksupäätteeseen teipattu valkoinen A4-paperi, jossa lukee "98 ja 95 diesel on valitettavasti loppu, lisää tilattu, pahoittelemme!". Vasemmalla viininpunainen auto.
Bildtext Dieselolja hör till de produkter där EU kan få svårt att ersätta importen från Ryssland.
Bild: Mari Kahila / Yle

Därför bedömer Timo Jokinen att importförbudet på oljeprodukter sannolikt kommer att orsaka någon typ av störningar på marknaden.

– Utgångspunkten är att priset på dieselolja och uppvärmningsolja kan stiga. Men marknaden prissätter redan delvis den här osäkerheten. Utan den skulle marknadspriset säkert vara lägre än nu. Sannolikt kommer vi att se prissvängningar under den kommande vintern.

Sådana prissvängningar har vi redan sett.

– Priserna har varierat ganska mycket under den senaste tiden. I juli var de på sin högsta nivå. Sedan hade vi länge en jämnt sjunkande trend, men under de senaste veckorna har vi sett betydande snabba svängningar som beror på hurdana nyheter som dominerar.

Timo Jokinen säger att priserna sjunker om nyheterna domineras av en oro för ekonomin.

– Men om läget i Ryssland och en möjlig bränslebrist dominerar nyheterna tenderar priserna att stiga.

USA exporterar allt mer till Europa

Ett av de organ som uppmärksamt följer med importstoppet är en nygrundad finländsk förening för sanktioner och exportkontroll.

Svenska Yle har intervjuat tre av föreningens styrelsemedlemmar.

Jim Huish i London påpekar att Europa importerar allt mera olje- och petroleumprodukter från USA.

– Mängden är redan tre gånger så stor som under hela 2021. Samtidigt står den ryska oljan inte heller stilla. Den säljs fortfarande till Kina, Indien och Saudiarabien. Och Saudiarabien exporterar fortfarande. Så man måste se på de geopolitiska effekterna över hela världen.

Exxonin öljynjalostamo Illinois'n Channahonissa Yhdysvalloissa
Bildtext USA har höjt sin oljeproduktion till rekordhöga nivåer. På bilden syns Exxons oljeraffinaderi i Illinois.
Bild: Tannen Maury / EPA

En orsak till oron för en oljebrist bottnar i uppfattningen att USA kommer att sakna förmåga och delvis vilja att öka sin oljeproduktion tillräckligt för att trygga oljetillgången i Europa.

Steve Wilcox som också sitter i den nygrundade föreningens styrelse påpekar att USA redan har ökat sin oljeproduktion under de senaste åren.

– Under 2022 förutspås produktionen vara 11,8 miljoner fat per dag. Under 2023 är prognosen 12,6 miljoner fat per dag, vilket skulle vara ett rekord för hur mycket råolja som produceras i USA under ett enda kalenderår. Så tanken är att den ökande produktionen kunde ge tillräckligt med olja för att tillfredställa efterfrågan.

Jim Huish påpekar ändå att USA:s vilja att förse Europa med olja kan begränsas av brist på arbetskraft och press från investerare.

– Det finns fortfarande ett stort stöd för att hjälpa Europa hantera sin energikris, men det är inte en enkel ekonomisk fråga.

Ingen av styrelsemedlemmarna i Föreningen för sanktioner och exportkontroll vill spå hur läget kommer att förändras under den kommande vintern.

Ukraina lider mer än EU:s bilister

Alexi Pursiainen i Helsingfors som också sitter i den nygrundade föreningens styrelse är övertygad om att de kommande importstoppen kommer att påverka bränslepriserna.

Men också om det kan orsaka problem för vissa konsumenter hoppas han att vi ska minnas orsaken till att sanktionerna införs.

– Orsaken till att detta händer är de ryska aggressionerna i Ukraina. Vi borde försäkra oss om att våra sanktioner är effektiva och om att vi implementerar dem effektivt. Vi måste ta tag i olaglig anskaffning av förbjudna produkter och utbudskedjor som hänför sig till dem.

Mielenosoittajat vaativat boikottia venäläiselle energialle Brysselissä.
Bildtext Ukrainare demonstrerar utanför EU-parlamentet i maj.
Bild: Stéphanie Lecocq / EPA

Steve Wilcox i Washington betonar att nästan 40 procent av den ryska statsbudgeten före kriget kom från olja och bensin.

– Det koordinerade importstoppet är en seriös utvidgning av sanktionerna. Det påverkar Rysslands export över hela världen.

Alexi Pursiainen påpekar att ungefär 50 procent av den ryska exporten av råolja före kriget gick till EU.

– Även om importstoppet har en effekt på oljemarknaden borde vi komma ihåg att det är Ryssland som kommer att lida mest av det. Det är ju det som är EU:s avsikt.

Han bedömer att EU tillsammans med sina allierade USA, Storbritannien, Kanada, Schweiz och Australien kommer att få till stånd en betydande och smärtsam effekt på den ryska statsbudgeten.

– Och det är vad vi borde fokusera på även om vi också oroar oss för den effekt som priserna kommer att ha på vanliga medborgare i EU

Steve Wilcox påminner om att det Ukrainska folket lider mycket mera än vi även om vi alla måste göra små uppoffringar i det här läget.

Både han och Jim Huish säger att regeringarna i alla länder som kommer att delta i importstoppet arbetar för att minska de inhemska effekterna av det.

– Det finns en internationell koordinering och de som planerar våra mål förstår de potentiella effekterna, säger Jim Huish.

Steve Wilcox påminner om att USA:s president Joe Biden har lovat arbeta för att minska oljekostnaderna. Oljebolagen skulle vara förpliktigade att sänka konsumentpriserna i motsvarande grad.

Oklar effekt av importstopp

Frågan är fortfarande ändå hur effektiva importstoppen är. För Ryssland är det handeln med råolja som är den viktigaste, och där har handelsvolymerna inte minskat.

– Det pris Ryssland får för sin råolja har sjunkit i jämförelse med andra leverantörer. De får också högre logistikutgifter än tidigare när de skeppar olja till Indien och Kina, men om den allmänna prisnivån är så hög som nu får de ändå ett helt skapligt pris för sin olja, säger Timo Jokinen.

Världsmarknadspriserna på råolja har rasat på grund av överproduktion mitt under coronapandemin som har minskat på efterfrågan.
Bildtext Rysk oljeproduktion i Sibirien.
Bild: Alexei Andronov / Tass /All Over Press

Aleksi Pursiainen försvarar ändå de planerade importförbuden. Han får ofta frågan om sanktioner mot Ryssland är effektiva. En av de vanligaste invändningarna som folk anför är att vi inte skulle ha ett krig, eller att Putin skulle ha dragit tillbaka sina trupper om sanktionerna skulle fungera.

– Det är inte det rätta sättet att närma sig problemet. Vi måste se på sanktionerna var för sig och de mål vi har med dem. Vi har en uppsättning importförbud av vilka de som gäller energi snart är de viktigaste. De kommer att ha en betydande effekt på Rysslands statsbudget och Rysslands förmåga att föra krig mot Ukraina och möjligen andra.

Jim Huish påpekar att denna effekt stärks av ett allt bättre samarbete mellan de länder som implementerar importförbudet.

– Ännu år 2014 var angreppssättet ett helt annat. Nu ser vi ökad koordinering vilket förstås har ökat effekten.