Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Efter omröstning: Välfärdsområdesstyrelsen godkände direktörsavtalet – Marina Kinnunens lön landar på 15 000

Från 2022
Marina Kinnunen är direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt.
Bildtext Nu är direktörsavtalet i hamn och Marina Kinnunen jobbar med en totallön på 15 000 euro.
Bild: Jarkko Heikkinen / Yle

Efter en del debatt är det rott i hamn, direktörsavtalet för Marina Kinnunen. Välfärdsområdesstyrelsen godkände avtalet efter omröstning.

Kinnunens lön uppges vara i linje med direktörslönerna i andra välfärdsområden.

– Vi förde en saklig diskussion i en komplex fråga, säger Anne Salovaara-Kero (SFP) som är ordförande i välfärdsområdesstyrelsen.

Under styrelsens möte kom ledamot Rainer Bystedt (SFP) med förslaget att återremittera ärendet. Bystedt ville vänta med beslut i frågan tills vårdbranschen har fått ett kollektivavtal. Han fick understöd och frågan gick till omröstning, som slutade tre för återremittering och tio emot. Bystedts förslag fick understöd av David Pettersson (KD) och Peter Sjökvist (SFP).

Därmed står det nu klart att Kinnunens totallön ligger på 15 000 euro per månad då hon i januari tillträder som direktör för det nya självstyrande Österbottens välfärdsområde. I avtalet ingår även ett avgångsvederlag som motsvarar nio månaders lön och som betalas ut ifall en förtroendekris skulle leda till att man kommer överens om Kinnunens avgång.

– Det här är helt i linje med hurdana avtal man gjort med övriga välfärdsområdesdirektörer på andra håll i landet, varken under eller över, säger Salovaara-Kero.

Salovaara-Kero tyckte att det var viktigt att det omdebatterade avtalet nu kunde ros i hamn.

Direktörsavtalet förs till fullmäktige för kännedom.