Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Riksdagsledamot ställer sig emot malmletning i Östnyland

Gruvarbetare i dagsbrottet i Pargas
Bildtext Gruvarbetare i kalkgruvan i Pargas. Mineralerna som intresserar i Östnyland är bland annat litium, koppar, uran och tenn. Arkivbild.

Att ett gruvbolag vill leta efter mineraler i Nyland har väckt uppmärksamhet i riksdagen.

Vänsterförbundets riksdagsledamot Pia Lohikoski meddelade på måndagen att hon gjort ett skriftligt spörsmål till den ansvariga ministern om saken.

Det är det nygrundade gruvbolaget ElementX Finland som vill leta efter mineraler på ett stort område som sträcker sig genom Sibbo, Borgå, Lovisa, Mörskom, Pukkila, Mäntsälä, Orimattila, Askola och Borgnäs.

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes godkände i slutet av augusti gruvbolagets förbehållsanmälan för området. Det betyder att gruvbolaget för ett år framåt har ensamrätt på att lämna in en ansökning om malmletningstillstånd. Förbehållet tar slut den 7 juli 2023.

Gruvbolaget ansökte från början om ett två års förbehåll. Enligt information som framkommer i Tukes beslut var planen att använda det första året till ”prospektering, kontroll av externa uppgifter och till att skapa lokala kontakter”. Gruvbolaget planerade då lämna in en ansökan om malmletningstillstånd senast under det andra året av förbehållet.

Riksdagsledamot ser stora risker med projektet

Gruvbolaget har alltså reserverat området för sig själva men har inte lov att påbörja gruvverksamhet än. Däremot får man ta jordprover för att kolla vad det finns i marken och var. Enligt tidigare undersökningar kan det finnas litium, tenn, tantal, koppar, uran, yttrium, skandium och lantanoider.

Enligt riksdagsledamot Pia Lohikoski utgör projektet ett hot mot grundvattnet i området. Dessutom anser hon att det inte stämmer överens med Nylands landskapsstrategi som förespråkar ett ekologiskt hållbart, finansiellt ansvarstagande och socialt rättvist landskap.

Flygbild av Kevitsa-gruvan i Sodankylä. Gruvområdet är delvis snötäckt, man ser vägar och en massiv grop som är själva gruvan.
Bildtext Kevitsa-gruvan i Sodankylä i Lappland. Här bryts nickel och koppar. Arkivbild.
Bild: Antti Mikkola / Yle

”Om man faktiskt skulle vilja följa landskapsstrategin så borde man beakta att det inte går att köra igenom ett massivt gruvprojekt utan miljöförstörelse i Finlands mest tätt bebodda område. Nylands service, näringsliv och jordbrukets primärproduktion för ungefär två miljoner personer har helt glömts bort när beslutet har tagits”, skriver Lohikoski i sitt pressmeddelande.

Hon påpekar också att den nya gruvlagen som riksdagen behandlar skulle ge invånarna större möjlighet att påverka genom kommundemokrati och planläggning.

Borgå stad besvärar sig över gruvplanerna

Besvärstiden för Tukes beslut om förbehållsanmälan går ut den 30 september. Borgå stadsstyrelse beslöt förra veckan enhälligt att lämna in ett besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol. Staden anser att den information man fått om projektet varit för vag för att väcka förtroende.

I besvärsutkastet som hittas i anslutning till stadsstyrelsens föredragningslista hänvisar Borgå stad till att det i Tukes beslut inte framkommer att gruvbolaget skulle ha gett all information som krävs i gruvlagen om hur man förberett projektet och vilka resurser bolaget har avsatt för det.

Gruvlagen säger också att förbehållet inte kan godkännas om inte gruvbolaget faktiskt har förutsättningar och/eller intentioner att ansöka om malmletningstillstånd under utsatt tid. Det anser staden att gruvbolaget inte har.

Borgå stad motiverar det här med att gruvbolaget från början ansökt om ett förbehåll på två år för att först under det andra året ansöka om malmletningstillstånd. Eftersom Tukes beviljade dem endast ett år samt eftersom området är så stort anser staden det troligt att gruvbolaget inte kan ansöka om malmletningstillstånd inom utsatt tid.

Diskussion om artikeln