Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Försök med tvåspråkig undervisning ska utredas i Lovisa – kan bli aktuellt i Isnäs och Forsby

Ett barn markerar i en klass där undervisning pågår.
Bildtext Lovisa har en levande tvåspråkighet men i dagsläget har staden ingen språkbadsverksamhet. Bilden är inte från Lovisa.
Bild: Frans Villanen, Yle

I dag finns det inte möjlighet för barn i Lovisa att lära sig det andra inhemska språket via språkbad. Det här vill lokalpolitikerna se en ändring på.

För några år sedan var frågan om språkbad aktuell men då var intresset svagt.

Nu har ett enhälligt stadsfullmäktige i Lovisa gett tjänsteinnehavarna i uppgift att utreda möjligheterna till ett försök med en ny typ av tvåspråkig undervisning. Den skulle ges vid den finskspråkiga och den svenskspråkiga skolan i Isnäs och i skolcentret i Forsby.

– Det finns en öppen och konstruktiv attityd i frågan och det känns jättebra att vi nu kan utreda hur vi i Lovisa kunde visa att det finns nya kreativa lösningar för att göra saker på två språk i vår skola, säger fullmäktigeledamoten Thomas Rosenberg (SFP).

Intresset bland familjerna ska kartläggas på nytt

Utredningen ska göras i samarbete med experter inom området. Thomas Rosenberg nämner professor Fritjof Sahlström och hans forskning.

– Jag vet att han är intresserad av att jobba med de här frågorna, säger Rosenberg.

I samband med utredningen ska också intresset för ett sådant här försök kartläggas bland familjerna i Lovisa. Rosenberg tror föräldrarna i Isnäs och Forsby kommer att vara med på noterna.

En kvinna och en man står vid ett gammalt träd.
Bildtext Thomas Rosenberg. Arkivbild från maj då han och andra Lovisabor protesterade mot planer på att fälla träd i Kapellparken.
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

Orsaken till att man vill göra försöket just i Forsby och Isnäs är att skolorna där redan samarbetar över språkgränserna. I Isnäs har den svenskspråkiga och den finskspråkiga skolan delat skolgård i årtionden, i det nybyggda skolcentret i Forsby delar de hus.

– Åtminstone i Isnäs har man redan delvis praktiska ämnen tillsammans, vilket kanske är lite på gränsen till vad som är tillåtet enligt lag. Men det är helt okej och det fungerar bra. Det samma gäller väl också Forsby, att man gör vissa saker tillsammans, säger Rosenberg.

Enligt lagen ska undervisningen på finska och svenska hållas i sär. Det är till exempel inte möjligt att slå ihop två klasser ur olika språkgrupper eller att slå ihop en finskspråkig och en svenskspråkig skola till en tvåspråkig skola, men de kan dela hus.

Enligt Rosenberg vill SFP att det ska vara grundbulten för språkpolitiken i fortsättningen också, men det hindrar inte kreativa lösningar.

Språkbad blev ... språkbad light?

I bakgrunden finns en motion som Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp i Lovisa lämnade in i november 2021. Motionen lyfter fram att Lovisa är en stad med en levande tvåspråkighet och att staden därför borde erbjuda språkbad.

Politikerna som undertecknade motionen ville egentligen att staden skulle inleda språkbadsverksamhet både på finska och på svenska i Forsby skola. Just nu finns den här typens dubbla språkbad endast på Språkbadsskolan i Jakobstad.

Tjänsteinnehavarna i Lovisa ställde sig tveksamma till förslaget om språkbad. Verksamheten kräver bland annat egna lokaler och undervisningsgrupper från småbarnspedagogiken ända upp till årskurs nio. I Forsby skolcentrum finns det inte tillräckligt med plats, anser utbildningschef Timo Tenhunen som berett ärendet.

En annan orsak är att få Lovisaföräldrar var intresserade av språkbadsmöjligheten när staden senast utredde saken 2018.

– Ett språkbad av den typ som man egentligen eftersträvade i motionen kräver resurser, engagemang och långsiktighet som inte finns just nu. Vi vill ändå inte ge upp tanken på att få till stånd någon form av mer aktiva och ambitiösa tvåspråkiga lösningar här i Lovisa, säger Rosenberg.

Språkbad är ett separat undervisningsprogram och förslaget om att ordna regelrätt språkbadsundervisning på både finska och svenska i Forsby finns alltså inte längre på bordet. Istället beslöt politikerna, på Rosenbergs förslag, att gå in för ett annat sätt att närma sig saken.

– Vi vill försöka få till stånd nya kreativa lösningar tillsammans med forskare på området. Man kunde komma lite längre när det gäller att aktivt i skolmiljön få till stånd nya modeller för samarbete på svenska och finska inom ramen för vår nuvarande lagstiftning. Där ger både Forsby och Isnäs skolcentra ypperliga möjligheter, säger Rosenberg.

Hur de här nya undervisningsmodellerna kan se ut eller hur ett eventuellt försök skulle påverka vardagen i skolan är ännu oklart.

– Det är vad svaret på motionen går ut på, det vill säga att den här saken borde utredas på allvar och tillsammans med experter på området, säger Rosenberg.