Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Konsumenternas förtroende nu lägre än någonsin

Uppdaterad 27.09.2022 16:48.
En ung kvinna tittar bekymrat på priserna i en butikshylla.
Bild: Antti J. Leinonen

Statistikcentralen har aldrig förr uppmätt ett så lågt konsumentförtroende som nu. Det skapar osäkerhet i ekonomin.

De inhemska företagens syn på sin framtid sjönk dramatiskt under våren efter Rysslands anfall mot Ukraina.

Finlands näringsliv EK konstaterar nu att företagens förtroende fortfarande är lågt, men den sjunkande trenden har planat ut under september.

I byggbranschen har förtroendet till och med förbättrats. Industrin ser redan tecken på produktionen håller på att stabiliseras.

I ett pressmeddelande säger EK:s direktör Sami Pakarinen att servicesektorn och detaljhandeln ändå påverkas av konsumenternas låga förtroende.

Konsumenternas förtroende rekordlågt

Statistikcentralen publicerade i dag statistik över konsumenternas förtroende i september. I den mäts konsumenternas förtroende med en indikator.

Den fick i september värdet -18,3. Det är det lägsta värdet sedan Statistikcentralen började mäta konsumenternas förtroende år 1995.

Ännu i augusti var indikatorn -14,9 och i juli -15,9.

Konsumentförtroendets långsiktiga medeltal är -1,9. I september i fjol var värdet ännu 6,0.

Sämst är förtroende nu i Östra Finland och bäst i huvudstadsregionen. Högre tjänstemän är minst pessimistiska medan pensionärerna ser dystrast på den ekonomiska utvecklingen.

Pessimismen syns ännu inte fullt ut i företagen

Konsumenterna ser dystert både på sin egen och Finlands ekonomiska nuläge och framtid. Aldrig förr har avsikterna att skaffa kapitalvaror varit så här låga.

September ansågs vara den sämsta tidpunkten någonsin för uppköp. Uppfattningarna om den kommande inflationen har inte heller någonsin uppmätts vara lika höga som nu.

Sami Pakarinen säger ändå att konsumenternas dåliga förtroende ännu inte har förverkligats fullt ut som en låg konsumtion.

– Därför har företagen ännu inte känt av hela dess effekt. Osäkerheten är ändå stor när det gäller de kommande månaderna. Vi vet till exempel inte hur mycket energipriserna och räntorna kommer att stiga. Det finns all orsak att vara uppmärksam på utvecklingen i euro- området.

Byggandet minskar

Enligt Statistikcentralens färska uppgifter minskade byggandet under maj -juli med 8,5 miljoner kubikmeter. Det är 33 procent lägre än under motsvarande tid i fjol.

Antalet nya bygglov minskade med 13 procent.

Här kan du lyssna på diskussion om ämnet mellan Radio Vegas eftermiddagsvärd Joakim Rundt och Patrik Schauman:

Vi ser nattsvart på ekonomin - här hör du varför:

12:41

Diskussion om artikeln