Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö stad tar över den ryska oligarkens flervåningshus i Lappvik

Från 2022
Uppdaterad 27.09.2022 13:35.
Oligarken Boris Rotenbergs flervåningshus i Lappvik, Hangö har nu tillsammans med annan egendom frysts av Utsökningsverket.
Bildtext En rysk oligark ägde tidigare flervåningshusen i Lappvik.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Stadsstyrelsen i Hangö har beslutat att ta över äganderätten till husbolaget Asunto Oy Lappohjan Vuokratalot, alltså de flervåningshus på Hamngatan i Lappvik som tidigare ägdes av den ryska oligarken Boris Rotenberg.

Villkoret för överlåtelsen och äganderättsöverlåtelse är att staden kommer att ta över bolagets förfallna och obetalda driftskostnader som uppkommit sedan början av 2022. Beloppet är cirka 70 000 euro.

Utsökningsverket har godkänt det här.

Nu behöver invånarna inte oroa sig längre, säger Denis Strandell då Hangö tar över Lappvikhusen

4:57

I stadens budget finns inte pengar reserverade för inlösningen. Stadsstyrelsen föreslår till fullmäktige att man godkänner en tilläggsbudget på 100 000 euro för att täcka de kostnader som uppstår i och med inlösningen.

Avtal ska skrivas under

Jag är lättad, säger Hangös stadsdirektör Denis Strandell.

– Jag har arbetat med det här nästan alla dagar det senaste halvåret. Jag har pratat med dem som bor i husen och känt deras oro. Så det känns bra då lösningen nu är nära.

Hangö stad har ännu inte skrivit under något avtal, men Strandell hoppas att det sker redan den här veckan.

– Vi har nu ett beslut om att staden är redo att ta över aktierna, nu återstår bara att underteckna avtalet.

Avtalet skrivs med Boris Rotenbergs bolag Riminex som äger aktierna i bostadsbolaget.

Staden tog över avtal

I vintras kunde invånarna i flervåningshusen plötsligt inte betala sin hyra efter att ekonomiska sanktioner slagit till mot husbolagets ägare oligarken Boris Rotenberg. För att trygga boendes liv och hälsa tog staden över elavtalet och sophanteringsavtalet då det inte fanns någon som betalade husbolagets löpande kostnader.

I våras blev det klart att Utsökningsverket beslagtagit och frusit Rotenbergs tillgångar dit flervåningshusen hör.

Hyror ska betalas igen

Invånarna ska så småningom betala de hyror som de inte kunnat betala på flera månader.

– Vi får se om det leder till problem för någon och så tacklar vi det sedan, säger Strandell.

Denis Strandell säger att invånarna inte med detsamma råkar ut för några hyreshöjningar.

– Men i något skede måste vi anpassa hyrorna till rådande omständigheter, bland annat på grund av energipriset.

Ägaren miste sina rättigheter

Efter att en egendom frysts, mister ägaren dispositions- och beslutsrätt över den. På det sättet kan den inte överlåtas vidare.

I allmänhet kan en utmätningsman inte verkställa en försäljning där egendom frysts. Det finns ändå undantagsfall, till exempel om det handlar om tillgångar som är dyra att förvara eller kan fara illa.

Artikeln har uppdaterats med kommentarer av stadsdirektör Denis Strandell.