Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Svenskspråkiga stiftelser har tillgångar på över 4,5 miljarder, det blir 15 000 euro per finlandssvensk – vem sitter på pengarna och vem får dem?

Från 2022
Uppdaterad 30.09.2022 12:59.
Illustration av pengar som flyter omkring i blåa cirklar
Bild: KRUT Collective

Svenskspråkiga stiftelser har en förmögenhet på närmare fem miljarder euro. Hälften av dem har Helsingfors som hemort och 2000 personer sitter i deras styrelser – här är de finlandssvenska stiftelserna i ett nötskal.

Stiftelsevärlden omges av mystik: ingen kan kräva att få pengar från en stiftelse och stiftelserna bestämmer själva vem de betalar ut understöd till, i enlighet med sina stadgar. Gruppen som har insyn i en stiftelses verksamhet är liten. Samtidigt är många forskare, kulturarbetare, föreningar och allmännyttiga institutioner beroende av stöd från stiftelserna.

4 521 502 101 euro förvaltas av 383finlandssvenska stiftelser

År 2020 bokförde de 383 svenskspråkiga stiftelserna tillgångar på drygt 4,5 miljarder euro. I praktiken är tillgångarna större än så. Som jämförelse är summan nästan lika stor som Helsingfors stads årliga verksamhetskostnader (5 miljarder euro). De 64 amerikanska F-35-jaktplan som Finland ska köpa kostar också 4,5 miljarder. Om alla svenskspråkiga stiftelser sålde sina tillgångar och delade ut dem till finlandssvenskarna skulle det bli över 15 000 euro per person.

En femtedel av alla stiftelsepengar i Finland förvaltas av de svenskspråkiga stiftelserna. 2009 personer har ett styrelseuppdrag i någon av de svenskspråkiga stiftelserna. Nitton personer sitter i fler än fyra styrelser.

Svenska Yle kommer under hösten att granska enskilda stiftelser närmare. I den här artikeln tittar vi på stiftelsefältet ur ett helikopterperspektiv.

180 st138 st49 st8 stAlla stiftelser enligt balansumma (2020)Rutans storlek visar den förvaltade summanHur fördelas pengarna mellan stiftelserna?... förvaltar de åtta största över hälften av alla tillgångar,sammanlagt2,36 mrd€Summan stiftelserna förvaltar varierar stort. Medan cirka hälften av stiftelserna förvaltar under en miljon euro ...Sigrid Jusélius Stiftelse529 milj€Stiftelsen för Åbo Akademi493 milj€Sparbanksstiftelsen i Närpes437 milj€Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne342 milj€Stiftelsen Nya Barnsjuk- husets Stöd187 milj€Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, 123 milj€ Stiftelsen Arcada120 milj€Svenska Kulturfonden i Björneborg127 milj€1–10 miljoner (138st)Över 100 miljoner – de åtta största:10-100 miljoner (49st)Under 1 miljon (180st)Över 100 miljoner euro10-100 miljoner euro1-9 miljoner euroUnder 1 miljon Antal stiftelser i storleks­-klasser, enligt tillgångar (balans 2020)
Vilka syften har stiftelserna?En stiftelse kan ha flera syften. När vi ser på enskilda syften, är de allra vanligaste stöd till... 27%eller 102 stiftelser LOKALSAMHÄLLEN 24%eller 91 stiftelser KULTUR OCH LITTERATUR 17%eller 67 stiftelser FORSKNING OCH VETENSKAP 22%eller 84 stiftelser VÅRD OCH OMSORG
Så ser åldersfördelningen bland styrelsemedlemmar ut: 2%är under 30 år 44%är 30-59 år 54%är över 60 år Hur gamla är styrelsemedlemmarna? 60–69 årär den allra vanligaste åldern 20-29 30-39 40-49 50-59 70-79 80-89 över 90 37 94 272 511 600 413 71 6
Var finns stiftelserna?Av 383 stiftelser finns159 i Helsingfors Antal finlandssvenska stiftelser per kommun i de olika landskapen Nyland Raseborg23 Helsingfors159 Esbo12 Kimito- ön12 Pargas11 Åbo13 Vörå10 Vasa18 Tammerfors 3 Marie-hamn17 Egentliga Finland Övriga Finland Österbotten (inkl Mellersta och Norra Österbotten) Åland Samtidigt finns hälften av stiftelsepengarna,2,6 mrd € i Helsingfors
0 1 5 3 1890-talet 45 29 30 29 25 37 71 31 53 2 1880-talet 1900-talet 1910-talet 1920-talet 1930-talet 1940-talet 1950-talet 1960-talet 1970-talet 1980-talet 1990-talet 2000-talet 2010-talet Cirka en tredjedel av stiftelserna är grundade innan 1960 Antalet grundade stiftelser per årtionde

Den bokförda balansen 2020 var 4,5 miljarder men balanssumman är teoretisk. Fastigheter är till exempel ofta mer värda i praktiken än på pappret eftersom stiftelserna inte regelbundet behöver värdera dem.

Stiftelser – så funkar det

En stiftelse är en självständig juridisk enhet som har egna stadgar och styrs av en styrelse. Stiftelser har till skillnad från föreningar inga medlemmar. Konstsamfundet är till exempel en förening medan Svenska Kulturfondens förmögenhet förvaltas av Svenska litteratursällskapet. Kulturfonden förvaltar i sin tur tre stiftelser. Stiftelser betalar inte skatt, verksamheten i en stiftelse får inte vara vinstbringande och syftena ska vara allmännyttiga. Patent- och registerstyrelsen PRS ansvarar för övervakningen av stiftelserna och upprätthåller ett stiftelseregister.

Stiftelsernas tillgångar härstammar ofta från en privatpersons eller ett företags förmögenhet och pengarna ska användas så som donatorn har bestämt. Vad stiftelsen ska ha för verksamhet framgår av stiftelsens stadgar. Ibland är syftet väldigt snävt, till exempel en studerande i ett visst ämne från en viss by, ibland mer allmänt. Man får inte ändra i stiftelsens stadgar hur som helst, ändringarna måste vara välmotiverade och ska godkännas av PRS.

Stiftelsens styrelse ska enligt stiftelselagen se till att medlen används rätt och till de ändamål som står i stiftelsens stadgar.

– Stiftelser finns inte till för att anställa styrelsen eller styrelsens närkrets, säger Kati Huovinen jurist vid PRS.

Några tumregler för en stiftelse att förhålla sig till är att man noga ska rapportera om man ger bidrag eller lån till sin närkrets eller om man anlitar någon ur sin familj eller nära släkt för att utföra uppgifter för stiftelsens räkning.

Bidragens ska vara större än arvodena och det är styrelsens uppgift att se till att man hittar bidragstagare att betala ut till. En stiftelse får inte heller utan motivering lägga inkomsterna till kapitalet utan ska verka enligt stiftelsens syften.

Det finns 2 700 registrerade stiftelser i stiftelseregistret. 383 av dem är registrerade med svenska som verksamhetsspråk. Majoriteten av de här stiftelserna fungerar också i praktiken på svenska och har svenskspråkiga styrelsemedlemmar.

Svenska Yle granskar de finlandssvenska stiftelserna

Tipsa gärna oss om intressanta stiftelser att granska!

29.9.22 9.00 rubriken ändrades från ”Svenskspråkiga stiftelser har tillgångar på över 15 000 euro per finlandssvensk – vem sitter på pengarna och vem får dem?” till ”Svenskspråkiga stiftelser har tillgångar på över 4,5 mrd, det blir 15 000 euro per finlandssvensk – vem sitter på pengarna och vem får dem?”

30.9.2022 12:50 Meningen ”Konstsamfundet är en förening som ägs av SLS” har rättats till ”Konstsamfundet är till exempel en förening medan Svenska Kulturfondens förmögenhet förvaltas av Svenska litteratursällskapet. Kulturfonden förvaltar i sin tur tre stiftelser.”

Diskussion om artikeln