Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Narkolepsirättegången blir en kamp om tiden – ”irrelevanta” datumgränser som avgör om man har rätt till ersättning, enligt de drabbade

Uppdaterad 27.09.2022 15:42.
Joni Siikavirta, Ville Mustila och Antonina Paasikivi iklädda kavajer i Helsingfors tingsrätt.
Bildtext Jurist Joni Siikavirta, till vänster, företräder de drabbade i rättegången, biträdd av Ville Mustila. Till höger Antonina Paasikivi, som är Läkemedelsskadeförsäkringspoolens advokat.
Bild: Jouni Immonen / Yle

I dag inleddes rättegången där sju personer söker ersättning för vad de anser är narkolepsi förorsakad av vaccinet Pandemrix.

Över tolv år har gått sedan Pandemrixvaccinet mot den så kallade svininfluensan först misstänktes höja risken för narkolepsi hos barn.

På tisdagen började den rättegång där sju personer, som nekats ersättning för vaccinskada av Läkemedelsskadeförsäkringspoolen, hoppas få upprättelse och ersättning. Alla sju har narkolepsi och hävdar att sjukdomen uppkommit som en direkt följd av att de vaccinerades med Pandemrix.

Tillverkarsidan hänvisar till att det gått för lång tid mellan vaccination och narkolepsimisstankar för att de sju ska få rätt.

En flaska pandemrix
Bildtext Pandemrix godkändes med snabb tidtabell 2009 och innan vaccinet hade testats för vaccinering av barn.
Bild: YLE

Gräl om vilka symptom som räknas

Läkemedelsskadeförsäkringspoolen är en frivillig försäkringskassa som betalar ersättning för skador som uppkommit på grund av ett läkemedel eller vaccin.

Poolen sköter i dag enbart de fall som gäller skador som förorsakats innan 2011, medan nyare fall sköts av det nyare Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolag.

Läkemedelsskadeförsäkringspoolen har ersatt hundratals personer för de skador som Pandemrix förorsakat. Vissa ersättningskrav har ändå förkastats, och sju av dem ligger bakom det här rättsfallet.

Pandemrix och narkolepsi

Tvisten handlar i grund och botten om en tvåårsgräns. Läkemedelsskadeförsäkringspoolens linje, som baserar sig på en oavhängig rapport från Institutet för hälsa och välfärd (THL), är att symptom som stämmer överens med narkolepsi ska ha antecknats hos hälsovården inom två år från vaccineringstillfället.

De drabbades jurist i rättegången, Joni Siikavirta, säger att forskningen ingalunda påstår att symptom som tyder på narkolepsi nödvändigtvis skulle uppstå inom två år.

Han påpekar också att narkolepsins framskridande är individuell, att de drabbade som barn inte kan förväntas söka vård eller bli tagna på allvar, samt att alla inte direkt söker sig till läkarvård.

– Narkolepsi är dessutom en så ovanlig sjukdom, och mer så 2010, att en läkare inte direkt skulle ha misstänkt det baserat på de vanligaste symptomen, säger Siikavirta.

Siikavirta kallar därför Läkemedelsskadeförsäkringspoolens tvåårsgräns för irrelevant.

– Målet med rättegången är att tingsrätten bekräftar att de kärande har narkolepsi som förorsakats av vaccinet.

Försvaret: Narkolepsi kunde ha brutit ut ändå

Läkemedelsskadeförsäkringspoolen anser att en anteckning hos hälsovården är den enda pålitliga tidpunkten som kan användas för att avgöra om ersättningsrätt.

Poolens jurist Antonina Paasikivi menar att man inte kan vara säker på de datum som de drabbade själva uppger som startdatum för symtomen, inte minst för att minnesproblem är en följd av narkolepsi.

Narkolepsi krossar livskvaliteten

Försvaret bestrider alltså inte att de drabbade skulle ha narkolepsi; men på grund av att de alla har en gen som ökar risken för sjukdomen så kan det anses troligt att de ändå skulle ha utvecklat narkolepsi, med eller utan Pandemrix. Paasikivi påpekar också att man inte vet vad som förorsakar sjukdomen.

Därför anser försvaret att tidsgränsen är relevant, eftersom det senare än två år efter vaccination inte är säkert att det är vaccinet som förorsakat narkolepsin.

Yrkar på tiotusentals euro i ersättning – till att börja med

Rättegången förväntas ta en och en halv månad och en dom är att vänta i början av 2023.

De drabbade söker ersättning på olika summor, men sammanlagt handlar det om tiotusentals euro.

Om de drabbade får rätt kan det i framtiden bli aktuellt med ytterligare ersättningskrav, bland annat för förlorad inkomst, eftersom personer med narkolepsi sällan kan arbeta, enligt Joni Siikavirta.