Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Elbolagen måste göra det lätt och billigt för konsumenter att spara el de timmar Finland behöver den mest, säger Samlingspartiet

Kai Mykkänen och Heikki Westman håller en presentation i Samlingspartiets grupprum i riksdagen
Bild: Lehtikuva

Samlingspartiets vill förnya elmarknaden men också införa flera nya stödformer för att underlätta energikrisen i vinter. På lång sikt vill partiet satsa mer på kärnkraft.

Konsumenterna borde erbjudas billigare el under de timmar elbehovet är som störst i landet, säger Samlingspartiet.

– Det måste göras enkelt och ekonomiskt lönsamt för konsumenterna, säger riksdagsledamot Heikki Vestman (Saml) som presenterar partiets nya riktlinjer om elmarknaden i riksdagen i dag.

– Det enda kontraktet som finns för dem som vill utnyttja billigare eltimmar i dag är börsel, och jag förstår att många konsumenter inte vill ta riskerna med ett sådant. Vi måste hitta prismodeller som kombinerar fasta pris med billigare pris under de timmar det inte är hög belastning. I sista hand måste elbolagen förpliktas att erbjuda det här.

Samlingspartiet talar också om att sms-tjänster som elbolagen kunde använda för att uppmuntra konsumenter att stänga elen för vissa funktioner under toppkonsumtionstimmar.

Att till exempel koppla bort eluppvärmning och varmvattenberedare ett par timmar, planerat, behöver inte störa enskilda konsumenters vardag så mycket men kan vara till stor hjälp under dagar med stort elbehov.

– Konsumenterna måste erbjudas modeller där de får ekonomisk ersättning för att de erbjuder marknaden konsumtionsflex på det sättet, säger Vestman.

Pristak på el bättre än windfall-skatt

Huvudpunkterna i Samlingspartiets energilösningar på kort sikt är att införa pristak för elen, samt att koppla bort elpriset från naturgasens pris.

Det här är åtgärder som också regeringen och EU redan diskuterat.

– Om frågan om det inte går framåt på EU-nivå måste vi gå vidare med den inom den nordiska elmarknaden, kanske ta med Baltikum också, säger Vestman.

Bland Samlingspartiets energilösningar finns också en hel del nya stödformer, trots att partiet brukar gå hårt åt regeringen för att öppna börsen alldeles för lätt. Partiet föreslår nya stöd för energirenovering och nya investeringsstöd som går också till kärnkraft och inte enbart vindkraft.

Samlingspartiet vill också införa stöd för att hålla kolförbränningen för el och värme igång i Finland trots de höga priserna på utsläppsrätter.

Var i Finland finns det kolkraftverk som borde tas i bruk igen?

– Vi har ju önskat att kolkraftverket i Meri-Pori ska tas i bruk fort.

Men det tas ju i bruk i vinter?

– Jo, det ska lyckligtvis tas i bruk nu. Regeringen var ju inte villig att ta bort det ur effektreserven men lyckligtvis fattade Energimyndigheten beslut om det.

Det klarnade för ett par veckor sedan att Fortums värmeverk i Meri-Pori inte ska stå i reservanvändning i vinter utan förberedas för kommersiellt bruk ännu i vinter. Men Samlingspartiet vill att också besluten att fasa ut kolkraften i Helsingfors ses över och pausas, tillfälligt.

På lång sikt är lösningen mer kärnkraft

Huvudlösningen i Samlingspartiets energipalett heter ändå kärnkraft.

– Vi litar på att kärnkraften har en avgörande roll för att säkra både ett skäligt pris på elen och en god försörjningsberedskap, säger Vestman.

Vestman säger att han gärna skulle se att det byggs en till reaktor i Lovisa.

Nu vill Samlingspartiet att regeringen fattar beslut som ger klara signaler åt branschen om att kärnkraftsprojekt kommer att få tummen upp.

Kärnenergilagen behöver förnyas snabbt, liksom regleringen hos Strålsäkerhetscentralen. Båda utgör i dag hinder för att satsa på små modulära kärnreaktorer.

– De utvecklas fort ute i världen och kommer att vara betydligt snabbare investeringar.

Men hur snabbt tror du SMR blir ett alternativ? Talar vi om fem år eller tio eller tjugo?

– Det finns projekt ute i världen där målet är att de producerar el redan före början av 2030-talet. Finland måste bli föregångare i den här frågan.