Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tre frågor och svar kring Nord Stream – hur ser framtiden ut för gasledningarna?

Uppdaterad 27.09.2022 17:44.
En karta över Östersjöområdet som visar Nord Stream och Nord Stream 2-ledningarnas sträckning från Ryssland till Greifswald i Tyskland.
Bildtext Gasledningarna Nord Stream 1 och 2 passerar den danska ön Bornholm.
Bild: Derrick Frilund / Yle

Två tusen kilometer gasledning ligger på botten av Östersjön. Frågan är vad som sker med Nord Stream 1 och Nord Stream 2 – både på kort och på längre sikt.

Den senaste nyheten kring Nord Stream är att båda gasledningarna läcker gas. Tyska tidningar skriver att de kan ha blivit utsatta för attentat.

Danska försvaret har upptäckt tre läckor. Nord Stream 1 har två läckor nordöst om Bornholm och Nord Stream 2 har en läcka söder om Bornholm. Områdena kring läckorna är i trafikförbud, både för fartyg och flygplan.

För dem som i tiderna motsatte sig bygget av Nord Stream 2 var risken för en terrorattack mot gasledningen ett av argumenten.

Två olika bolag

Nord Stream 1 och Nord Stream 2 är två skilda gasrör och också två skilda bolag

Nord Stream 1 är 1222 km lång, Nord Stream 2 1230 km

Nord Stream 1 går från Viborg i Ryssland till Ludmin i nordöstra Tyskland. Nord Stream 2 går från Ust-Luga i Ryssland till Ludmin.

Nord Stream 1 började byggas år 1997, Nordstream 2 började byggas år 2011

Nord Stream 1 ägs av Nord Stream AG med huvudkontor i Schweiz. Majoritetsägare är det ryska energibolaget Gazprom.

Nord Stream 2 ägs av Nord Stream 2 AG som också har huvudkontor i Schweiz. Nord Stream 2 ägs av Gazprom tillsammans med några större tyska gasbolag, bland annat Uniper.

1. Varför finns det gas i röret trots att det inte används?

Efter några samtal till Nord Streams pressnummer i huvudkontoret i Schweiz svarar en person som föredrar att inte presentera sig vid namn. Personen i fråga svarar kort på några frågor, men hänvisar i flera svar till informationen på bolagets webbplats.

Enligt personen vid huvudkontoret i Schweiz är det alldeles naturligt att det finns gas i röret eftersom bolaget transporterar gas. Personen säger så här trots att ingen gas transporteras via ledningen för tillfället.

Personen säger också att det är viktigt att det finns gas i rören för att upprätthålla rätt tryck.

Vid Gasgrid Finland säger Janne Grönlund att bolagets gasledning mellan Estland och Finland är fylld med naturgas också medan servicearbeten pågår, men det går också att minska mängden gas eller att helt ta bort den från den del av en gasledning som repareras.

2. Hur länge håller en gasledning på havets botten om den inte används?

Nord Stream 1 har varit ur bruk en tid, medan Nord Stream 2 aldrig hann tas i bruk innan Ukrainakriget bröt ut. Frågan är hur länge en gasledning kan ligga på havets botten oanvänd. När börjar korrosionen göra sitt?

Janne Grönlund från Gasgrid kan inte svara på frågor om Nord Streams gasledningar. Han vet inte hur de är byggda och vilka tekniska lösningar som har använts.

Det enda som Grönlund kan svara på är hållbarheten för bolagets egen gasledning Baltic Connector. Ledningen övervakas hela tiden.

Den del av gasledningen som ligger under vatten är elektriskt skyddad för korrosion. Den underhålls ungefär var femte år och borde kunna användas i upp till 60 år.

Innan Baltic Connector togs i bruk skannades den del av gasledningen som går på havets botten för att kontrollera att den ligger på bottnen såsom planerat.

Om en gasledning används ska den som äger ledningen rapportera om att bolaget har granskat ledningens skick och gjort de reparationer som behövs. Eftersom Nord Stream 2 aldrig har använts finns det inga rapporter om underhåll.

3. Hur står det till med Nord Streams ekonomi?

Det är också oklart hur det går för bolagen bakom Nord Stream 1 och 2. Nord Stream 1 har levererat gas i flera år och har ett huvudkontor i Schweiz.

Vid Nord Stream AG vill den anonyma personen som svarar i telefonen inte kommentera bolagets ekonomi. Då det gäller Nord Stream 2 svarar han att han inte kan kommentera ett annat bolags ärenden.

Nord Stream 2 AG borde liksom Nord Stream AG ha sitt huvudkontor i Schweiz, men om någon jobbar där i dag är oklart.

I början av mars i år sade Nord Stream 2 AG upp hela sin personal på 140 personer. Då uppgav också nyhetsbyrån Reuters att bolaget ska ansöka om konkurs.

Några dagar senare tillbakavisade Nord Stream 2 AG uppgifterna om att en konkursansökan skulle ha skickats in.

Henri Hämäläinen som är sakkunnig i naturgasfrågor vid Energiindustrin säger till Svenska Yle att det är omöjligt att veta vilket läget är för de två bolagen som driver gasledningarna Nord Stream 1 och 2 eftersom de finns i Schweiz och är underställda schweizisk lagstiftning.

Det är det ryska energibolaget Gazprom som är den största ägaren i Nord Stream 1 och 2. Gazprom i Tyskland är nuförtiden direkt underställd tyska staten.

Enligt Henri Hämäläinen är Gazprom i Ryssland ett så rikt bolag att det klarar av att underhålla gasledningarna också om det inte levereras gas i dem, men vad som sker i Ryssland i dag vet ingen med säkerhet.

Hämäläinen kan till exempel inte säga vad som händer i Viborg där Nord Stream 1 startar, om där alls pågår någon aktivitet för tillfället.