Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

BB och samjouren i Lojo föreslås stänga och Raseborgs sjukhus omorganiseras – förslaget till HUS sparlista blev offentligt

Från 2022
Uppdaterad 29.09.2022 06:43.
Barnmorskas ryggtavla i förlossningssal.
Bildtext ”Lugn, jag är barnmorska” stod det för några år sedan på plagget som en anställd vid Lojo BB bar. Debatten om eventuella nedläggningar får nu många att tappa lugnet. Lojo BB nämns inte i HUS sparlista men utan samjour kanske BB inte överlever.
Bild: Yle/Maria Wasström

Både välfärdsområdena och HUS vill ha mera pengar.

Styrelsen för HUS sammanslutningen möts på nytt på måndag (3.10) för att fortsätta diskutera sparpaketet. Inför mötet ger HUS nu ut information om möjliga sparobjekt.

I bakgrunden finns ett nästan 100 miljoner euro stort gap mellan pengarna som HUS anser sig behöva 2023 och pengarna de just nu ser ut att ha till sitt förfogande för nästa år.
Förslaget till sparlista har hittills varit hemligt men det blev offentligt när styrelsens föredragningslista publicerades på onsdagen (28.9).

Raseborgs sjukhus omorganiseras?


Lojo BB har tidigare nämnts som ett exempel på möjliga sparobjekt för HUS. I det nu publicerade sparförslaget sägs inget direkt om Lojo BB. Däremot föreslås att samjouren vid Lojo sjukhus upphör. Vilka konsekvenserna i så fall blir för Lojo BB nämns det inget om. Det är dock inte osannolikt att ett BB inte kan fungera utan en samjour med olika specialistläkare.

Vid Lojo ska också något som kallas traumajouren upphöra, enligt förslaget.

Vid Borgå sjukhus skulle samjouren likaså enligt förslaget stänga.

Vid Raseborgs sjukhus lades samjouren ned redan hösten 2020 – i stället finns nu en allmänläkarjour som har tillfälligt specialtillstånd av staten. Enligt förslaget till HUS sparpaket nu ska både allmänläkarjouren och den avdelningsvård som finns vid Raseborgs sjukhus omorganiseras ”i samarbete med Västra Nylands välfärdsområde”.
Utöver dessa föreslås till exempel att samjouren och jouravdelningen vid Malms sjukhus i Helsingfors upphör.

Det är nog väldigt svårt att se fortsatt förlossningsverksamhet i Lojo ifall samjouren upphör

vd Matti Bergendahl, HUS


Genom att omprofilera sina sjukhus räknar HUS med att spara närmare 20 miljoner euro. På listan finns därför också en hel del andra åtgärder.

Om de här förslagen godkänns, innebär de en något större centralisering av specialisttjänsterna vid HUS till huvudstadsregionen.

HUS vd: Inget BB utan samjour, Lojo och Borgå blir dagssjukhus

HUS vd Matti Bergendahl är den som nu presenterar sparlistan för politikerna som ska ta beslut, fast de besluten knappast tas på måndag utan först senare i höst.

Bergendahl säger till Yle Västnyland att det handlar om beslut som är ytterst svåra för HUS. Det allra viktigaste är att inte riskera patientsäkerheten. HUS vill också undvika åtgärder som riktar sig mot personalen.

Det som då finns kvar att ta till är att se var HUS kan spara på sin verksamhet. Och då det handlar om närmare 100 miljoner euro, räcker inte osthyvelmetoden.

För Lojo och Borgå sjukhus del innebär den föreslagna samjoursnedläggningen att sjukhusen framöver endast kan utföra planerade, så kallade dagkirurgiska operationer.

– Lojo och Borgå blir närbetjäningspunkter med polikliniker som fungerar dagtid, konstaterar Bergendahl.

Matti Bergendahl, direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.
Bildtext Matti Bergendahl är vd för HUS som producerar specialiserad sjukvård för hela Nyland.
Bild: Kimmo Gustafsson / Yle

Kan BB i Lojo fortsätta om det inte längre finns en samjour?

– Det är nog väldigt svårt att se att förlossningsverksamheten i Lojo fortsätter ifall samjouren upphör, svarar Bergendahl.

När det gäller förslaget att omorganisera verksamheten vid sjukhuset i Ekenäs, HUS Raseborgs sjukhus, antyder Bergendahl att HUS roll i Ekenäs kan krympa. Han berättar att HUS och Västra Nylands välfärdsområde redan inlett preliminära diskussioner om Raseborgs sjukhus framtid.

– Vi [HUS] skulle inte lämna sjukhusområdet [i Ekenäs] helt och hållet men välfärdsområdet kunde tänkas ta över avdelningsvården, säger Bergendahl.

Allmänläkarjouren dygnet runt, som har ett tillfälligt tillstånd av Social- och hälsovårdsministeriet, skulle fortsätta i Raseborg.

– Men välfärdsområdets ansvar skulle öka också där, förklarar Bergendahl och betonar att inget är fastslaget utan diskussionerna med välfärdsområdet fortsätter.

Politikerna rasar

Reaktionerna till sparförslagen lät inte vänta på sig på onsdagen. SFP-politikerna gav ut med flera pressmeddelanden redan innan föredragningslistan publicerades för allmänheten på nätet. Senare kom fler reaktioner.

Henrik Wickström sitter på en trappa.
Bildtext Henrik Wickström (SFP)
Bild: Mikko Koski / Yle

Henrik Wickström, Ingås kommunstyrelseordförande och SFP:s vice ordförande var bland de första besvikna.

”Jag är verkligen bestört över det här förslaget. Med de här åtgärderna kan vi inte erbjuda den vård som invånarna behöver. Det här skulle vara fortsättning på HUS centraliseringspolitik vilket jag inte kan godkänna. Lojo BB eller jouren kan inte läggas ned, samma gäller jouren i Borgå och Raseborgs allmänna läkarjour”, skrev Wickström.

Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm
Bildtext Anita Westerholm (SFP)
Bild: Privat

”Det är sällan jag är så här förbannad”, skriver å sin sida Anita Westerholm, ordförande för SFP:s kvinnoorganisation Svenska Kvinnoförbundet samt stadsstyrelseordförande i Raseborg.

”Det bor människor som kan behöva uppsöka jouren även utanför huvudstadsregionen, vi har också rätt till jämlik vård och patientsäkerhet”, skrev Westerholm.

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist.
Bildtext Thomas Blomqvist (SFP)
Bild: Janne Lindroos / Yle

Riksdagsledamoten och jämställdhetsministern Thomas Blomqvist från Raseborg krävde bättre förhandlingar för bättre jämställdhet i vårdfrågor.

”Välfärdsområdena har ansvar för vård och omsorg från och med 1.1.2023 och därför måste nu välfärdsområden och HUS diskutera och förhandla så att man kommer fram till bättre lösningar än dem som HUS presenterat idag”, skrev Blomqvist.

En mörkhårig man med skägg o glasögon står i en park. Han skrattar och ser glad ut Det är i Ekenäs och vinter.
Bildtext Johan Kvarnström (SDP)
Bild: Yle / Tiina Grönroos

SDP:s Johan Kvarnström konstaterade att kampen fortsätter.

”Alla som finner förslagen förkastliga säger ifrån med emfas! Samtidigt håller vi is i magen eftersom sparförslagen inte är möjliga att förverkliga och en lösning står att finna bara viljan finns”, menade Kvarnström.

Kvarnström hoppades att välfärdsområdena och Helsingfors stad nu ökar sina budgetramar till HUS uppåt.

”Hus får sina pengar av ägarna som är områdena, vilka i sin tur är de som kan få och också har rätt att få mer pengar av staten om lagens rättigheter inte annars kan uppnås”, skrev Kvarnström.

Vårdreformens födslovåndor: Hela havet stormar då pengarna delas på nytt sätt


HUS var tidigare en samkommun där alla nyländska kommuner var medlemmar. Det var också kommunerna som betalade för den specialiserade sjukvården som HUS har hand om. HUS driver verksamhet på sjukhus i huvudstadsregionen och på de mindre sjukhusen i till exempel Raseborg, Lojo och Borgå.

Efter årsskiftet upphör kommunerna med att producera och köpa social- och hälsovård när välfärdsområdena tar över.

HUS går i samma veva från att vara en samkommun till att vara en sammanslutning.
Pengarna till HUS verksamhet kommer framöver via de fyra nyländska välfärdsområdena och från Helsingfors stad, som egentligen utgör ett femte nyländskt välfärdsområde.
Det är alltså inte längre de nyländska kommunerna som betalar för vården på HUS utan pengarna kommer via välfärdsområdena. De i sin tur får sina pengar av staten.

Nyfödd baby på Lojo bb.
Bildtext Lojo BB har varit västnylänningarnas när-BB sedan förlossningsavdelningen i Ekenäs lades ned för drygt tio år sedan. Arkivbild från Lojo.
Bild: Yle/Marica Hildén


På det stora hela kan HUS finansieringsproblem ses som vårdreformens födslovåndor.

Välfärdsområdena i Nyland anser att de nu har för lite pengar för att smidigt komma igång med verksamheten vid årsskiftet. Det är därför de också har dragit åt svångremmen för HUS.
HUS har reagerat med att göra upp en lista över möjliga sparmål. Bland dem har en eventuell nedläggning av Lojo BB väckt ett ramaskri. BB-verksamheten i Lojo kostar årligen cirka 3–4 miljoner euro då sparkravet på HUS just nu är nästan 100.
I offentligheten har det också spekulerats om vad hela finansieringsdebatten egentligen handlar om. Flera politiker antyder att både välfärdsområdena och HUS egentligen hoppas på mera pengar för att kunna sköta sitt och det är den här kampen om pengar som med hjälp av nedläggningshot nu förs i offentligheten.
Här kan du lyssna på hur västnyländska politiker resonerade om Lojo BB-debatten 22.9.2022:

Slaget efter 12 live från Ekenäs höstmarknad: Lojo BB i skottgluggen - Spela upp på Arenan

Artikeln har uppdaterats under onsdagen (28.9.2022) med kommentarer av HUS vd och politikerreaktioner. Rubriken fick ett tillägg om att Lojo BB också föreslås stänga.