Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Skyddspolisen varnar för ökat kinesiskt och ryskt intresse för Finland

Uppdaterad 29.09.2022 13:47.
Veli-Pekka Kivimäki och Antti Pelttari.
Bildtext Skyddspolisen förväntar sig nya ryska metoder, bland annat ökat företagsspionage. Specialforskare Veli-Pekka Kivimäki (t.v.) och Skyddspolisens chef Antti Pelttari.
Bild: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Enligt Skyddspolisens översikt av den nationella säkerheten ökar Finlands Natomedlemskap intresset för rysk underrättelseverksamhet.

I och med Rysslands anfallskrig i Ukraina och Finlands ansökan om Natomedlemskap har hotbilden ökat, skriver Skyddspolisen i översikten av den nationella säkerheten. Det är till exempel möjligt att Ryssland försöker komma över information om Nato genom Finland.

Förändringen från tidigare års översikter handlar främst om rysk och kinesisk underrättelseverksamhet. För Rysslands del är den huvudsakliga metoden så kallad långsiktig personbaserad underrättelseinhämtning under diplomatisk täckmantel.

Färre turistvisum ger höjd säkerhet

Skyddspolisen konstaterar att också turistvisum har erbjudit en väg in i Finland för rysk underrättelsetjänst.

– Vi motsätter oss inte begränsningar av antalet turistvisum. Alla inresande ryssar kan inte betraktas som säkerhetsrisker, sa Skyddspolisens chef Antti Pelttari under presskonferensen på torsdag.

Om Finland nu begränsar antalet inresande ytterligare, innebär det ändå sannolikt att säkerhetsläget förbättras. Ju färre inresande, desto bättre förutsättningar har Gränsbevakningen och andra myndigheter att hålla koll på läget.

Det finns vidare bevis på att Ryssland bedrivit våldsam verksamhet i Europa, skriver Skyddspolisen, bland annat attacker mot vapenlager och mot personer som utpekats som förrädare. Sannolikheten för attacker i Finland bedöms ändå som liten.

Nu anses risken för ryskt företagsspionage öka, eftersom Ryssland på grund av sanktioner behöver komma i gång med egen högteknologisk produktion.

Den ryska mobiliseringen i sig har ingen större inverkan på säkerhetsläget i Finland, bedömer Skyddspolisen.

Större hot mot kritisk infrastruktur

Kina fortsätter enligt rapporten att aktivt samla känslig information både med hjälp av personer och genom cyberspionage. Landet kommer över information även genom forskningssamarbete och företagsköp.

Kriget i Ukraina har också lett till att Skyddspolisen ser ett större hot mot Finlands kritiska infrastruktur. Det gäller både den fysiska miljön och cybermiljön. Inom det närmaste halvåret väntas ändå ingen påverkan som lamslår infrastrukturen.

Vad gäller skadorna på gasledningarna Nord Stream 1 och 2 anser Skyddspolisen att det klart och tydligt handlar om avsiktliga skador.

– Skadorna är av det slaget att det sannolikt är en statlig aktör som ligger bakom, sa Pelttari. Han ville inte spekulera kring vilken statlig aktör det handlar om.

Terrorhotet oförändrat

Det nationella terrorhotet ligger kvar på nivå två på en fyrgradig skala. Det betyder förhöjt hot.

Enskilda aktörer anses utgöra ett betydande hot och vara svåra att bekämpa. Här anses Rysslands krig i Ukraina inte ha haft någon större inverkan. Men på sikt kommer kriget eventuellt att öka den finländska extremhögerns förmåga till våldshandlingar, står det i översikten.

Skyddspolisen presenterar en översikt av den nationella säkerheten - Spela upp på Arenan