Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tre föreningar delar på 100 000 euro i stöd för ishallshyror – Vasa stad utreder hur vissa övriga föreningar kan kompenseras

Vaasan tyhjä jäähalli.
Bildtext Ishallen i Vasa.
Bild: Aliisa Uusitalo/ Yle

Pengarna som är reserverade för de föreningar som använder ishallen i Vasa ska inte delas ut till andra. Istället ska man se över det mer allmänna föreningsstödet som staden betalar ut.

Idrottssektionen beslöt på sitt möte i tisdags att inte ändra på systemet för så kallat taxestöd. Det handlar om ett stöd på 100 000 euro per år som betalas ut till Vasa Sports juniorer, Vasa skrinnskoklubb och Vasa Team Skaters.

Summan fördelas enligt det antal juniorer som föreningarna har meddelat, största delen går till Vasa Sports juniorer. Syftet med taxestödet är att hålla kostnaderna för barns och ungdomars idrottshobby (i ishallen) på en skälig nivå.

Historien går tillbaka till år 1999, då ishallen övergick från staden till samkommunen Vasaregionens arenor. Tills det hade träningsturerna för juniorerna varit gratis.

För ett par år sedan överfördes ansvaret för det här taxestödet från centralförvaltningen till idrottsservicen och i förlängningen till idrottssektionen.

”Svårt att rubba ett system”

Stadens idrottschef Mika Lehtonen hade på förra mötet fått i uppdrag att reda ut om taxestödet eventuellt kunde öppnas också för andra föreningar, till exempel sådana som staden inte kan erbjuda lämpliga träningsutrymmen.

Det kan röra sig om till exempel innebandy eller futsal, där staden inte kan erbjuda en tillräckligt stor spelyta.

Men idrottssektionen beslöt alltså att inte röra taxestödet.

- Det är svårt att rubba ett system som funnits i många år. Jag fick nu istället i uppdrag att reda ut hur man eventuellt kunde använda föreningsstödet, säger Lehtonen.

Föreningsstödet, eller verksamhetsunderstödet till idrottsföreningar, är ett stöd som kan delas ut till alla föreningar.

- Om man via det kunde stöda de föreningar som tvingas söka träningsutrymmen utanför stadens egna utrymmen, förklarar Lehtonen.

Här ska påpekas att stadens idrottsföreningar alltså får använda stadens egna idrottssalar och utomhusplaner gratis för sina juniorer.

Mansperson i grå ytterrock ser in i kameran och ler svagt. I bakgrunden en gräsbevuxen kulle.
Bildtext Mika Lehtonen.
Bild: Moa Mattfolk / Yle

Knepigt att få rättvist

Han konstaterar att stadens uppgift är att försöka ge barn och ungdomar jämlika möjlikheter att utöva idrott, oberoende gren. Vilket givetvis inte är någon enkel sak.

- Det är en mycket knepig helhet. Prissättningen inom olika grenar och inom föreningar är så olika, säger Lehtonen.

Vissa grenar kostar som bekant betydligt mer än andra.

- Målet är att ett barn ska kunna delta i träningar, alltså i grundverksamheten, och att kostnaderna i slutändan ska vara rimliga och jämförbara grenarna emellan, så långt det är möjligt, säger Lehtonen.

Tanken är att Mika Lehtonen ska ha något att presentera för idrottssektionen på mötet den 8 december.

”Bra att vi inte rör taxestödet”

Jukka Leino (Saml) sitter i idrottssektionen. Han är också verksamhetsledare för innebandyföreningen SB Vaasa och känner till läget med för små utrymmen.

Han tycker att det är en bra sak att sektionen beslöt att inte röra taxestödet till föreningarna som använder ishallen.

- Idrott som utövas på is ska inte behöva lida för att det finns andra idrottsgrenar, säger Leino.

Men han vill förstås gärna se att de föreningar som staden inte kan erbjuda tillräckligt stora utrymmen får något slags ekonomiskt stöd.

Han påpekar att man nu är väldigt i början av processen att reda ut hur det stödet kunde se ut.

Leino anser att Vasa stads idrottsutrymmen överlag är aningen otillräckliga.

Den nya enhetsskolan som byggs i Vasa centrum kommer att ha en fullstor gymnastiksal. Men i den ursprungliga planen för skolan var gymnastiksalen mindre, vilket ledde till att föreningarna opponerade sig.