Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Unga män mest emot jämställdhet – modern sexism bygger upp en hotbild av att kvinnors framsteg sker på männens bekostnad

En ung man fotograferad bakifrån. Det ser ut som om han går och tittar ner i sin mobil.
Bildtext Att unga män ser jämställdhet som ett hot kan bero på att de ännu inte kommit långt i sin karriär. Forskningen har bara undersökt fenomenet på en binär tvåkönsskala.
Bild: Unsplash

Kvinnornas position i samhället har förbättrats de senaste årtiondena. Men det är svårt för en del unga män att bita i det sura äpplet som heter jämställdhet, visar ny forskning.

”Modern sexism” – så beskriver Göteborgs universitet fenomenet som är att unga män har svårt att acceptera ökade rättigheter för kvinnor.

Enligt ny europeisk forskning vid GU är det faktiskt just unga i åldern 1829, och inte äldre, som motsätter sig jämställdhet mest. Studien baserar sig på en enkätundersökning bland 32 469 män och kvinnor i 27 EU-länder.

I motsats till tidigare forskning visar den nya undersökningen att män känner sig mindre hotade av kvinnors ökade rättigheter ju äldre de är. Det här förvånar forskarna.

Framsteg för kvinnor på bekostnad av män

Enligt forskningen är exempel på modern sexism att människor som anser sig leva i ett jämställt samhälle inte tycker att kvinnors rättigheter borde främjas. Det finns en upplevd känsla av orättvisa och konkurrens mellan män och kvinnor. En grupps ökade rättigheter upplevs ske på bekostnad av en annan grupps framsteg.

”En del människor tror att ökad jämställdhet bara gynnar kvinnor när det i själva verket gynnar hela samhället”, säger Gefjon Off, doktorand i statsvetenskap vid GU i ett pressmeddelande.

Två unga män går ner för trappor till en metrostation. De är fotograferade bakifrån.
Bildtext Den här undersökningens resultat talar emot vad forskningen sagt tidigare.
Bild: Unsplash

Trots framsteg: Samhället är inte jämställt

Västliga demokratiserade samhällen har sett ökad jämställdhet mellan män och kvinnor de senaste decennierna. Men det finns ännu jämställdhetsmål att sträva efter.

I Finland är situationen densamma. Vi är föregångare inom jämställdhet, men på femte plats i EU.

Familjeledighetsreformen har fått ros av Kvinnoförbundet och kvinnor är mer utbildade än någonsin förut, vilket inte skulle ha varit möjligt utan jämställdhetsfrämjande arbete.

Men samtidigt rapporteras det om vacklande jämställdhet i företagsvärlden och fullmäktige som inte vill skriva på jämställdhetsdeklarationer.

Vad kan orsaken till sexismen vara?

Modern sexism är enligt undersökningen högst bland unga män i områden med hög arbetslöshet.

Inom EU är det i Slovakien, där arbetslösheten stigit de senaste åren, som unga män mest är emot ökade rättigheter för kvinnor. De upplever att landets myndigheter är partiska till kvinnornas fördel.

Att det är just de unga männen som är emot ökad jämställdhet kan bero precis på det: Att de är unga. De har ännu inte fått något jobb eller så har de inte kommit lika långt på sina karriärer som äldre män.

Kvinnor kan ses som ett hot som konkurrerar ut dem från arbetsmarknaden.

”Vi behöver bli bättre på att kommunicera fördelarna med jämställdhet. Pappor kan tillbringa mer tid med sina barn. Bördan som familjeförsörjare lättar när mammor i familjer kan göra karriär”, säger Off i pressmeddelandet.