Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

Läckan i Nord Stream allvarligare för klimatet än för Östersjöns välmående – forskare oroar sig för torskens lek

Vågor som slår mot en klippig strand på Sveaborg. Vid horisonten syns en segelbåt.
Bild: Esko Jämsä / AOP

Metangasen som läcker ut ur Nordstream-gasledningarna är inte bra för klimatet. Läckans miljöpåverkan på Östersjön är främst lokal men torsken kan eventuellt leva farligt, säger professor Alf Norkko.

– Vad gäller Östersjöns ekosystem så är det förstås lokala effekter, säger Alf Norkko, professor i Östersjöforskning vid Tvärminne zoologiska station i Hangö.

– Den mesta av gasen kommer ut så häftigt så att den når atmosfären. Med tanke på total påverkan är det mera allvarligt för klimatet än vad gäller Östersjön.

Metangasen som läcker ur Nordstreamrören i vattnen kring Sverige och Danmark är ett stort bakslag ur ett klimatperspektiv. Även om metan är en relativt ofarlig gas, är den en mycket kraftigare växthusgas än till exempel koldioxid. Metanets inverkan på klimatet är tiotals gånger större än koldioxid.

Nord Streams gasrör i Lubmin i Tyskland.

Tyska tidningsuppgifter: Nord Stream-gasledningarna eventuellt utsatta för attentat

Stora mängder gas läcker ut från de båda rysktyska Nord Stream-gasledningarna. Tyska myndigheter misstänker att läckagen eventuellt kan bero på ett attentat mot ledningarna.

Christophe Duwig, professor i kemiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan, säger till Sveriges radio att gasläckan som nu pågår kan komma att motsvara 40 procent av Sveriges årliga utsläpp.

Minskningen av mängden metan som når atmosfären har varit en prioritet för klimatarbetet, eftersom dess effekt är större och snabbare än koldioxiden. Exakt hur stor betydelse Nordstreamläckorna har på klimatet är svårt att säga i nuläget men säkert är att det inte bidrar till att lindra klimatuppvärmningen.

Åtminstone blir den större än om metanet hade använts som bränsle, säger Dagens Nyheters vetenskapsreporter Jörn Spolander. Det eftersom metanet då det förbränns blir till koldioxid.

Torskens lek kan påverkas

Gasens klimatpåverkan är alltså större än den direkta miljöpåverkan. En viss oro finns ändå för gasläckans konsekvenser för fisklivet.

– Det här händer på stora djup i Bornholmsbassängen, och det sammanfaller med områden där Östersjötorsken leker. Så det påverkar fisklivet i närheten av läckan, men fiskar är ju inte dumma så de kan undvika gasen, säger Alf Norkko.

Man ombord på båt.
Bildtext Professor Alf Norkko fångades på bild i samband med att Tvärminne zoologiska station firade 120 år i augusti.
Bild: Conny Westerlund / Yle

Norkko påpekar att Östersjön är ett så kallat skiktat hav, där salthalt och temperatur varierar beroende på djupet speciellt i de danska och svenska vatten där gasledningarna nu läcker. Gasen läcker ur ledningarna så kraftigt att det kan påverka skiktningen, vilket i sin tur kan påverka till exempel torskens lek.

Enligt Norkko är det ännu omöjligt att säga hur och om det påverkar torsken eller andra fiskar. Han tror att eventuella konsekvenser kommer vara kortvariga, men tillägger att det måste utredas och följas upp då gasen slutat läcka.

Norkko påminner om att Östersjötorsken är en utsatt art.

– Torsken vi har i Östersjön i dag har bara vissa få reproduktionsområden och just Bornholmsbassängen är viktig i det sammanhanget.