Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finansminister Saarikko: Finland ska intensifiera sin beredskap efter Nord Stream-läckagen

Från 2022
Finansminister Annika Saarikko
Bildtext Finansminister Annika Saarikko säger att Finland måste se över sin beredskap efter attackerna mot gasledningarna i Östersjön.
Bild: Sakari Piippo / Yle

Finland ska göra upp en lista på vilka som är de mest kritiska funktionerna vid ett elavbrott för att göra det lättare att prioritera om bristen på el blir akut. Tillgången på mat ska också garanteras.

Det sannolika sabotaget mot gasledningarna i Östersjön och de stigande elpriserna oroar regeringen. Ministerarbetsgruppen för beredskap har diskuterat säkerhetsläget.

Ministerarbetsgruppen diskuterade bland annat hur vi ska garantera att vi har tillgång till mat, vilka funktioner som ska garanteras elektricitet vid ett elavbrott och läckagen från Nord Streams gasledningar.

Finansminister Annika Saarikko (C) inledde sin presskonferens med att säga att explosionerna till havs gör situationen ytterst kritisk.

Regeringens blickar riktas mot gasledningen Baltic Connector som går mellan Estland och Finland. Ägaren Gasgrid har enligt Saarikko redan intensifierat övervakningen och säkerheten för gasledningens del, säger Saarikko.

– Men jag understryker att vi inte har fått rapporter om ett särskilt hot som just nu skulle rikta sig mot Finland. De här exceptionella och allvarliga händelserna som pekar på sabotage ger anledning också för oss att intensifiera vår beredskap, säger Saarikko.

Saarikko vädjar till olika aktörer såsom kommunerna för att gå igenom de mest kritiska funktionerna och analysera var säkerheten borde förbättras.

Som exempel på kritisk infrastruktur lyfter hon upp distributionen av elektricitet och vatten.

De som behöver elen mest ska prioriteras – resten kanske blir utan

Minister Annika Saarikko uttrycker också en oro för att elektriciteten kanske inte räcker till för alla i vinter. Hon säger att det kan uppstå en akut brist på elektricitet under extremt kalla dagar.

Statsrådet ska nu börja göra upp en lista på vem som ska prioriteras om det blir korta elavbrott på grund av elbrist. Saarikko själv nämner att sjukvården ska finnas på den listan.

Hon vädjar till kommunerna och speciellt till hemvården. Hon vill att hemvården skriver upp vem som behöver elektricitet i sin vård.

Det går inte att försäkra tillgången på elektricitet hus för hus säger Saarikko, utan det sker för ett större område i taget.

Målet är att Statsrådet genom ett beslut slår fast en klar ordningsföljd för vem som ska prioriteras om elen inte räcker till för alla.

Jordbruket drabbas då elpriserna stiger

Ministergruppen hörde också experter om det försämrade läget inom jordbruket och livsmedelsindustrin.

Priset på elektricitet har stigit och många inom den här sektorn är beroende av el. Det handlar till exempel om djurhushållning och växthusodling.

Dessutom har priset på gödsel stigit märkbart i hela Europa.

Positiva nyheter är att odlingssäsongen i Finland var ganska bra. Dessutom påverkade prishöjningen i somras på ett positivt sätt.

Frågan är om vårens stödåtgärder räcker till eller om det behövs ytterligare finansiellt stöd till jordbruket.

– Den finländska försörjningsberedskapen måste garanteras, sa Centerministern.