Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ansträngt personalläge inom vården – Svenska Yle vill höra hur du som jobbar inom vården har det

Från 2022
Uppdaterad 04.10.2022 06:49.
Carita Vuorenpää, sjuksköterska
Bildtext Personalläget inom sjukvårdsdistrikten har ytterligare förvärrats under det här året.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Massuppsägningar kan vara nästa steg, om vårdkonflikten inte får en lösning. Redan nu har flera sagt upp sig. Svenska Yle vill nu höra vad du som jobbar inom vården tycker. Har du planer på att säga upp dig, och vad skulle få dig att stanna kvar?

Avtalsförhandlingarna inom vårdbranschen fortsätter och under tiden förbereder vårdfacken Tehy och Super massuppsägningar, ett vapen att ta ta till om förhandlingarna inte bär frukt.

Just nu pågår de praktiska förberedelserna: Tehys så kallade uppsägningsbussar gör turné i landet och erbjuder papper och penna åt den som vill delta i massuppsägningarna.

Längst ner i denna artikel hittar du ett formulär där du som jobbar inom vården kan berätta om din vardag. Har du många kollegor som har slutat, eller kanske du själv funderar på att säga upp dig? Om inte, vad är det som får dig att stanna kvar inom branschen? Vi börjar ändå med en lägeskoll om hur det ser ut i de olika sjukvårdsdistrikten.

Om det går så långt att man vill få bort sitt namn från Valvira, så då tycker jag det har gått väldigt, väldigt långt. Jag tycker man borde ha reagerat tidigare.

Eva-Maria Sundström, Tehys huvudförtroendeman för Västra Nylands sjukvårdsområde

Eva-Maria Sundström, Tehys huvudförtroendeman för Västra Nylands sjukvårdsområde, är med och förbereder de planerade massuppsägningarna.

– Vi vet inte omfånget, i vilken mån eller vid vilka tidpunkter. Det är någonting som ännu är väldigt oklart och som man inte kommer ut med i det här skedet. För man ska ju ha vissa kort som man spelar med, i och med att det här har varit en lång konflikt.

Två kvinnor i vinterkläder och rödvita västar utanför ett sjukhus.
Bildtext Eva-Maria Sundström (vänster) vårdar cancerpatienter i Raseborg. Hon har en lång bakgrund inom facket, och det här är inte första gången hon skriver på en uppsägningslista.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Sundström betonar att beslutet att skriva på en namnlista är ett personligt beslut, som innebär olika grader av ekonomisk risk för arbetstagaren.

– På små orter kan det hända att det finns en eller två arbetsgivare inom vårdsektorn, men på stora orter är det ingen skillnad åt vilket håll du svänger dig, det finns lediga vakanser. Det här är saker som också kan ha betydelse.

Uppsägningarna har ökat

Både i Nyland och Egentliga Finland har personalläget varit svårt en längre tid och på flera håll har uppsägningarna ökat i antal.

Vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har antalet uppsägningar ökat från 130 förra året till 217 i år.

Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt såg man en ökning under maj månad då 136 personer sade upp sig jämfört med 108 under samma tidpunkt förra året.

Personalbristen är ”naturligtivis värre än förra året”, säger Saija Rintala, personaldirektör vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Åbo universitetscentralsjukhus har kring 150 obesatta vakanser och 150 obesatta vikariat.

Tehys uppsägningsbuss står parkerad utanför T-sjukhuset vid ÅUCS.
Bildtext I våras meddelade Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt att vårdgarantin inte uppfylls till alla delar på grund av den kroniska personalbristen.
Bild: Isabel Nordberg / Yle

Patienter som borde få vård inom primärhälsovården flyttas över till den specialiserade sjukvården där trycket på personaldimensioneringen ökar, säger Rintala.

Vid HUS sjukhus är bristen störst på vårdavdelningarna och överlag är personalsituationen ungefär på samma nivå som för ett år sedan, då personalbristen främst berodde på coronapandemins belastning. Det säger Outi Sonkeri, personaldirektör vid HUS.

Vid Österbottens välfärdsområde bekräftar chefsöverskötare Marjo Orava att personalläget blivit svårare under det senaste året.

Inom hela välfärdsområdet har det bildats ett konstant underskott på 150–200 obesatta vakanser (vårdpersonal, läkare, socialarbetare med flera).

Översköterska Marjo Orava
Bildtext Chefsöverskötare Marjo Orava ser en fördel i att Österbottens välfärdsområde inlett sin verksamhet, vilket gör att det är lättare att fördela personalresurserna inom området.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Inom primärhälsovården är bristen störst på närvårdare, vilket främst drabbar hemvården och effektiverade serviceboenden för äldre. Inom den specialiserade sjukvården är det brist på sjukskötare och röntgenskötare, säger Orava.

– På de somatiska vårdavdelningar finns det en underbemanning på 5–10 sjukskötare, vilket är ett nytt fenomen, säger Orava.

Vikariebristen underlättas ändå av att vården redan har integrerats i Österbotten i och med det nybildade välfärdsområdet, vilket gör att man har bättre koll på vårdkedjan och kan fördela resurserna internt.

Orava säger att välfärdsområdet är förberett på massuppsägningar.

– Vi behöver ha något man kan kalla beredskapsplaner, för olika situationer då vi har stort bortfall av personal. En stor del av personalen hör till facken och därför påverkas vi absolut.

– Men vi vet inte hur det gäller oss, eftersom uppsägningarna kan vara stegvisa eller riktas mot ett visst geografiskt område eller vissa funktioner.

Skrev namn på listan första gången år 2007

Eva-Maria Sundström har varit fackaktiv i över 40 år. Hon skrev sitt namn på listan år 2007, då en liknande vårdtvist trappades upp. Hon säger att vårdbranschen är i ett väldigt mycket krassare läge nu än för 15 år.

– Jag tycker faktiskt att vårdpersonalen uppskattades lite mera år 2007 än nu. Man ser dagligen att människor vill bli av med sin legitimation och inte vill jobba inom vården mera. Om det går så långt att man vill få bort sitt namn från Valvira, så då tycker jag det har gått väldigt, väldigt långt. Jag tycker man borde ha reagerat tidigare.

Jobbar du inom vården och funderat på att byta bransch?

Svenska Yle vill veta hur vardagen ser ut för dig som just nu jobbar inom vården. Har många av dina kollegor slutat och vad betyder det för er som jobbar kvar.

Kanske du själv övervägt att byta bransch och varför i så fall? Du som jobbar kvar och trivs på jobbet, berätta gärna vad det är som gör att du tycker om ditt jobb.

Vi går igenom alla de berättelser som kommer in och använder informationen i vår rapportering om krisen inom vårdbranschen. Berätta gärna om du vill att en reporter tar kontakt med dig. Vi avslöjar aldrig din identitet utan ditt medgivande.