Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bussbolagets vd utlovar mer handledning till nya chaufförer – lyfter samtidigt upp den dåliga plankorsningen

Från 2022
Kennet Svanbäck, vd för Resebolaget Ingves & Svanbäck
Bildtext Kennet Svanbäck, vd på Ingsva.
Bild: Yle/Mårten Wallendahl

Rapporten om plankorsningsolyckan i Kaskö är klar. - Det finns brister och det jobbar vi på, säger Kennet Svanbäck, vd på bussbolaget Ingsva.

I rapporten slås fast att chauffören fått bristfällig introduktion till fordonet och rutten.

Kennet Svanbäck håller delvis med om att chauffören borde ha fått mer skolning innan hon sattes att köra rutten och bussen i fråga.

- Det var en relativt ny buss för henne som hon kanske hade fått lite för lite introduktion till. Rutten var också ny.

Svanbäck säger att man nu ser över hur man introducerar teknik och rutter till sina nya förare.

- Mer introduktion och mer handledning.

Begränsad sikt vid olycksplatsen

Svanbäck förstår att fokus nu ligger på chauffören, men han vill också lyfta fram omständigheterna vid plankorsningen.

Något som också framkommer i Olycksutredningscentralens rapport. Sikten vid plankorsningen är bristfällig.

Plankorsningen uppfyllde inte frisiktskraven när det gäller bussens ankomstriktning och tågets ankomstriktning. Sikten begränsades av staketet till trädgården vid ett hus i närheten av plankorsningen och av träd och buskar.

Olycksutredningscentralen rekommenderar nu att Kommunikationsministeriet föreslår en ändring av banlagen, som gör det så smidigt som möjligt att genomföra röjningsåtgärder som är nödvändiga med tanke på säkerheten, även i plankorsningar där det finns byggnader eller växtlighet i frisiktsområdena.

”Hög säkerhet i branschen överlag”

I rapporten påpekas en hel del om säkerheten i bussbranschen överlag.

Hur ser du på det?

- Jag tycker att branschen överlag har hög säkerhet gällande utrustning och vilotiderna övervakas hårt. Men kanske vi borde bli bättre på att förbereda oss på exceptionella situationer, säger Svanbäck.

Ärendet hos åklagaren

Svanbäck förstår att det kan vara brist på resurser hos myndigheterna, men han önskar att man kunde ha utrett olyckan snabbare. Inte minst med tanke på chaufförens välmående och hennes möjligheter att gå vidare.

Polisens förundersökning är klar och ärendet ligger hos åklagaren. Kommunikationschef Mikael Appel på polisen hittar inget exakt datum men bedömer att ärendet skickades till åklagaren i början av året.

Brottsrubriceringen är grovt äventyrande av trafiksäkerheten och vållande av personskada.

Från åklagarmyndigheten har man till Yle Österbotten än så länge bara konstaterat att ärendet väntar på åtalsprövning.