Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vårdexperten Markku Pekurinen: Förhandlingsteknik av HUS att föreslå att samjouren ska läggas ner – i Lojo och Borgå protesterar invånarna mot planerna

Heli Östman fotograferad i Borgå centrum.
Bildtext Heli Östman i Borgå tycker att det skulle bli lång väg att åka till Pejas i Vanda. Borgåborna måste enligt henne motsätta sig planerna.
Bild: Anders Karlsson / Yle

HUS-sammanslutningens chockbesked om att man kan lägga ned samjouren vid Borgå och Lojo sjukhus upprör. Experten menar att det handlar om förhandlingsteknik från HUS sida.

HUS-styrelsens föredragningslista innehöll dramatiska sparplaner. HUS anser sig ha nästan 100 miljoner euro för lite pengar till sitt förfogande nästa år, och nedläggning hotar bland annat samjouren vid Borgå och Lojo sjukhus och i Malm i Helsingfors.

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Politiker och folk i de berörda regionerna rasar.

En huvudingång till ett sjukhus.
Bildtext Sjukhuset i Borgå hör till dem som skulle drabbas.
Bild: Yle / Rebecka Svedberg

– Det här låter mycket illa. Jag vill absolut inte att ett sådant beslut verkställs, säger Heli Östman i Borgå centrum.

Östman och hennes familjemedlemmar har haft nytta av samjouren vid Borgå sjukhus och beskriver servicen som nödvändig för invånarna.

– Borgåborna måste motsätta sig planerna, säger hon.

Experten tycker att beräkningarna borde granskas noga

Forskarprofessor emeritus, Markku Pekurinen, har en lång erfarenhet av att analysera vårdfinansieringen. Han har granskat beräkningarna och påminner om finansministeriets senaste uppskattningar om hur mycket pengar som flyttas till välfärdsområdena.

HUS finansiering kommer från välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors stad, och därför är det avgörande hur mycket pengar de får av staten.

– Nu borde man kritiskt granska om de uppskattade inkomsterna i förslaget längre motsvarar verkligheten.

Enligt Pekurinen kan HUS komma att få mer pengar än vad man nu låter förstå i sina beräkningar.

Starka motparter i förhandlingarna om pengarna

Det är knappast en händelse att funktioner i just Borgå, Lojo och Helsingfors hotas av nedläggning.

HUS är i en ny situation, med starka motparter i förhandlingarna om finansieringen.

– Det här är uppenbart ett förslag som har att göra med förhandlingsfrågan, säger Pekurinen.

Markku Pekurinen håller en föreläsning.
Bildtext Forskarprofessor emeritus Markku Pekurinen säger att HUS i motsats till tidigare har starka motparter i förhandlingarna.
Bild: Anders Karlsson / Yle

I klartext vill HUS att välfärdsområdena i Nyland och staten ska skjuta till mer pengar.

Pekurinen frågar sig också om HUS i denna situation kan fortsätta med sitt investeringsprogram.

Avgifter och skatt under lupp de närmaste åren

Också på annat håll i landet är diskussionen om vårdfinansieringen i full gång. Ordalagen är dock inte riktigt lika dramatiska som i Nyland, där man har skapat ett till synes virrigt upplägg.

Staten styr finansieringen, och välfärdsområdena har bara en möjlighet att själva öka sina inkomster. Det är att höja klientavgifterna - en diskussion som också varit aktuell inom HUS.

– Om välfärdsområdena inte annars har ekonomiskt svängrum, så ser det ut som att de är benägna att tumma på avgifterna och höja dem så mycket som lagen tillåter, säger Pekurinen.

Timo Koponen fotograferad utanför Kvarnbäckens hälsostation i Helsingfors.
Bildtext Timo Koponen besökte hälsostationen i Kvarnbäcken i Helsingfors för att ta ett labprov. Han tycker att områdena borde ges större rätt att bestämma om skatter och avgifter.
Bild: Anders Karlsson / Yle

Diskussionen om beskattningsrätt för välfärdsområdena lär också ta ny fart.

– För att välfärdsområdena ska ha självständig bestämmanderätt så kommer de nog att behöva beskattningsrätten, så att det ekonomiska ansvaret klarare är i deras egna händer, säger Pekurinen.

Universitetssjukhustillägget som bäst på remiss

Regeringens omarbetade proposition där man vill öka finansieringen för de områden som har universitetssjukhus är som bäst ute på remiss.

Propositionen skulle i praktiken medföra att Egentliga Finlands och Östra Nylands välfärdsområde skulle få mer och Österbotten mindre pengar.

Det rör sig om sammanlagt cirka 300 miljoner euro, och också här vill HUS genom sitt sparförslag – som drabbar forskningen och utvecklingen – påverka.

Markku Pekurinen väntar sig en livlig debatt om propositionen i höst.