Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sibbo putsar upp vid Söderkulla gamla skola – övervakningen ökar och skadegörelse anmäls till polisen

skolbyggnad i tegel som vandaliserats med graffiti.
Bildtext Flera dörrar ska förses med fanérskivor och klottret på väggarna ska tvättas bort under året.
Bild: Leo Gammals / Yle

Söderkulla gamla skola rivs inte ännu utan får en ansiktslyftning för att täcka spåren av vandalism. Under det senaste året är det barn i skolåldern som orsakat mest ofog vid skolbyggnaden.

Söderkulla gamla skola vid Lärdomsvägen har redan länge utsatts för vandalism och skolområdet är också ett populärt ställe för unga att vistas på.

Redan för ett år sedan önskade fritidssektionen att den avskrivna skolbyggnaden rivs men kommunen vill vänta med det.

Orsaken är att gymnastiksalen är i flitig användning av idrottsföreningar, kommunens idrottstjänster och Sibbo institut. På samma gårdsplan finns också ungdomslokalen Pleissi och Sibbo instituts verksamhetsställe.

Det är också billigare att riva samtliga byggnader vid Lärdomsvägen på en gång när den nya idrottshallen vid Miiliområdet står klar. Prislappen för att riva hela skolkomplexet uppskattas idag till omkring 600 000 euro.

Kommunens tekniska direktör Lari Sirén uppskattar däremot att en rivning av den tomma skolbyggnaden kan bli aktuell 2024, men det beror bland annat på resurserna eftersom andra byggnader med rivningsbeslut står i förtur, till exempel Nickby gamla busstation.

skolbyggnad i tegel som vandaliserats med graffiti.
Bildtext Flera väggar har klotter. Dörrar har förstärks med plåtskivor.
Bild: Leo Gammals / Yle

I väntan på en rivning utförs därför underhållsarbeten vid Lärdomsvägen under slutet av året.

Åtgärderna ska förhoppningsvis minska skadegörelsen på byggnaden och lugna ner omgivningen vid skolområdet. Dessutom ökas övervakningen och fasaderna snyggas upp.

Underhållsarbetet omfattar bland annat:

  • Ytterdörrarna och fönstren bommas för i den delen av byggnaden som stängs. Byggnaden tas helt ur bruk och ingen har tillträde till den.

  • Kameraövervakningen utökas och låssystemet ändras.

  • Klotter putsas bort från väggarna, dörrarna och fönstren i den delen av byggnaden som används.

  • Växtligheten kring byggnaden rensas upp, byggnadens skyltar förnyas och skolans gamla kök och matsal hyrs ut.

skolbyggnad i tegel som vandaliserats med graffiti.
Bild: Leo Gammals / Yle

Det gamla skolområdet har varit utsatt för exceptionellt mycket skadegörelse och störande beteende under de senaste åren.

Kommunen polisanmäler därför alltid dessa brott och förser polisen med materialet från kameraövervakningen.

Största delen av gärningspersonerna som gripits har varit barn i grundskoleåldern.

Sibbo kommun vill påminna om att fast gärningspersoner under 15 år inte är straffrättsligt ansvariga utesluter det inte skadeståndsansvar.

liten rink med konstgräs på en skolgård.
Bildtext På skolgården står en övergiven rink och glassplitter ligger utspritt här och där.
Bild: Leo Gammals / Yle

Att byta ut en isolerad fönsterruta kostar till exempel cirka 400 euro. Kostnaden för att ta bort en större fläck av tusch eller målarfärg är cirka 300 euro.

Kommunen ber nu föräldrarna att diskutera det här med sina barn hemma och fråga barnen var de tillbringar sin tid.

Diskussion om artikeln