Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Hemlig process skalas upp till globala affärer: “Vi kommer att bli riktigt stora”

Från 2022
Uppdaterad 04.10.2022 09:11.
Två kvinnor med labb-rockar står i ett laboratorium intill en stor apparat med rör.
Bildtext Hycamites hemliga process som omvandlar metangas till vätgas och fast kol ska skalas upp i den fabrik som snart börjar byggas.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Cirkulär ekonomi är vardag sedan 50 år på industriområdet i Karleby. Men i takt med att nya företag etablerar sig ökar synergierna så företagen både kan dra nytta av varandra och minska sina klimatavtryck.

Även om företagen inom Kokkola Industrial Park, KIP, länge varit sammanlänkade, finns det beställning på flera synergier. Det vill uppstartsföretaget Hycamite vara med och skapa. Med sin banbrytande process vill de förse företagen med vätgas och fast kol. Produkter som används av allt fler av industriföretagen på området. Men en marknad i hela världen ligger för Hycamites fötter, bedömer de.

Det stora industriområdet i Karleby byggs ut allt mer. Redan nu jobbar kring 2 400 personer på området. Och de verkar bli allt fler, då fokus ställs allt mer på hållbarhet och cirkulär ekonomi. Sektorer som har otroligt stor potential globalt sett.

Flera nya företag vill etablera sig på det område som vikts för bolag med hållbarhet som gemensam nämnare. Bland andra innovationsföretaget Hycamite kommer att bygga en ny fabrik för att bekämpa utsläppen av koldioxid.

Cirkulärt tänk i 50 år

Området ute vid hamnen i Karleby liknar en egen stadsdel. Vägarna löper längs långa huslängor och portar som leder in till större och mindre företag. 19 industrianläggningar och kring 60 serviceföretag opererar redan på området.

Här finns allting färdigt

Jonas Sandlin, utbildningschef KIP

Men ännu finns möjligheter att växa. Ett sex hektar stort område är nu vikt för nyetableringar av företag. Området planeras för att stärka hela klustrets profilering inom hållbarhet.

– Men tankesättet om cirkulär ekonomi har ju funnits här inom området i över 50 år. Vi har redan gjort jättemycket. Men det krävs utbildning för att få alla anställda att inse att det som sker inom varje företag har påverkan på grannens verksamhet, säger Jonas Sandlin som är utbildningschef på Kokkola Industrial Park, KIP.

Eftersom många av företagen på området länge dragit nytta av varandra inom bland annat energiframställning, avfallshantering och utbildning har cirkulär-ekonomi-tänket utvecklats under lång tid. Men ny kunskap och nya aktörer gör att synergieffekterna blir allt mera påtagliga på området, beskriver Sandlin.

En leende kvinna står i ett laboratorium vid en massa slangar och ledningar.
Bildtext Både industrin och investerarna har stor tilltro till att vi ska lyckas, säger Hycamites marknadsföringschef Natascha Skog.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Stor beställning på vätgas

Ett av nytillskotten på KIP-området, är innovationsföretaget Hycamite, som uppfunnit en process att förvandla metan till fast kol och vätgas. Bägge produkterna är behövliga av en mängd tillverkande industrier som kämpar för att minska sina utsläpp.

– Vårt sikte är inställt på industrin. Behovet av både vätgas och fast kol är stort och kan användas till en stor mängd ändamål också här på området, säger Natasha Skog, som är marknadsföringschef på Hycamite.

Idag är en stor del av verksamheten forskningsdriven, där man utvecklar processen att omvandla metangasen till så kallad turkos vätgas. Förbränningen av vätgas är utsläppsfri, vilket hjälper användarna att minska på sina klimatavtryck.

Högt kilopris

Det fasta kol man framställer är en mycket dyr produkt, som värderas till 50 000 euro per kilo. Det behövs för bland annat för framställning av batterier och elektronik, vilket man också har en beställning på inom företagen som verkar på området.

– Det betyder att vi har en enkel logistik. Speciellt vätgasen är svår att lagra och transportera, så det är mycket smidigt om vi har slutanvändarna här nära, säger Natasha Skog.

En kvinna med skyddsglasögon står intill en glasmonter prydd av kemiska formler.
Bildtext Med både vätgas och fast kol kan man göra mycket nytta, också klimatmässigt, säger Niina Grönqvist som varit med att grunda Hycamite.
Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Hycamite är inte ensamma om att tillverka samma produkter. Men deras stora hemlighet är den process som omvandlar metanen till vätgas och kol. Nu finns ett fåtal liknande företag i exempelvis Australien och USA. Men marknaden är stor, så Skog bedömer möjligheterna att lyckas som goda.

– Jag tror vi kan bli riktigt stora. Och det tror också både investerare och industrin, säger Skog

Hittills har det mesta av riskkapitalet kommit främst från utlandet, för förståelsen för möjligheterna har verkat små i Finland. Framöver räknar bolaget med att investeringsivern från utlandet kommer att dominera. Skog är övertygad om att kommersialiseringen av verksamheten kommer att löpa fint. Nu står man inför byggstart på en uppskalad anläggning där man ska kunna utvinna slutprodukterna i industriell skala.

Tiotals intresserade bolag

Jonas Sandlin ser med tillförsikt på möjligheterna att ytterligare stärka området med nya företag på området. Att en betydande aktör som kan tillverka hållbart bränsle och komponenter för batteri- och elektronikindustrin är välkommet.

Redan nu är området en stor aktör för landets näringsliv, då företagen på Yxpila omsätter omkring 1,5 miljarder. Exporten uppgick år 2020 till 1,3 miljarder euro. Under de senaste tio åren har det investerats för närmare en miljard på området och takten verkar ännu inte avta.

– Vi har över tio företag som visat intresse av att etablera sig på det nyplanerade området. Och Keliber ser också nu ut att vilja etablera sig här. Så jag ser egentligen inga gränser för vem som kan komma hit. Klart att taket kommer emot någon gång, men ännu finns det plats att växa, säger Jonas Sandlin.

Diskussion om artikeln