Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Avtaget på stamväg 51 till Ingå är Västnylands farligaste korsning enligt er – enkla åtgärder skulle höja säkerheten

Uppdaterad 07.10.2022 06:31.
Flygbild över korsning
Bildtext Det är svårt att både svänga in och ut ur den här korsningen.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Dålig sikt, ingen avfart och farlig för cyklister är några av motiveringarna till varför korsningen mellan Bollstavägen i Ingå och stamväg 51 anses vara farlig. Kommunen har ändå planer på att åtgärda problemkorsningen.

I början av september efterlyste Yle Västnyland vår regions farligaste korsning. Vi fick närmare åttio svar och det populäraste bidraget var korsningen mellan stamväg 51 och Bollstavägen, alltså avtaget där man svänger in till Ingå.

Några av motiveringarna löd:

”Särskilt farlig för cyklister och fotgängare, vilka kör eller promenerar längsmed Bollstavägen för att korsa 51:an då de skall till idrottsparken, eller från idrottsparken till Ingå centrum.”

”Hastigheten för hög på stamväg 51 vid båda infarterna till Ingå.”

”Mycket trafik, industriområde och snart brandstation. Behövs trygga arrangemang i synnerhet för cyklister, fotgängare och mopedister.

”Många gånger har det skett krockar och många gånger har jag sett farliga situationer. En gång har jag tänkt bli påkörd av bil som jag inte såg då den var bakom en annan. Det finns ingen logik i hur korsningen är byggd.”

En av dem som anser just den korsningen vara Västnylands farligaste är Rickard Gunell som flyttade till Ingå från Vanda för ett år sedan. Han menar att skylten där det står Ingå är placerad så att den skymmer sikten för den bil som står som andra i kö för att köra ut på 51:an.

– Sikten är helt skymd mot väst. Ska du köra österut är det mycket lätt att köra rakt under en annan bil, förklarar han.

En man i läderrock och keps ser mot kameran och ler. I bakgrunden en väg och en stor vägskylt.
Bildtext Rickard Gunell upplever många problem med korsningen vid Bollstavägen och stamväg 51.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Bilar som svänger in till Ingå kör upp på vägrenen för att undvika att någon kör in i dem bakifrån.

– Den saknar avfartsramper och accelerationsfält. Särskilt under morgnar är korsningen ganska trafikerad. Då skulle det nog behövas ett accelerationsfält mot öster, konstaterar han.

Gunell tror inte att en sänkning av hastigheten skulle lösa problemet.

– Det skulle störa trafikrytmen. Den här korsningen borde byggas om, tycker han.

Jag är inte direkt rädd, men lite drar jag mig för att korsa den för en hund är inte hundra procent pålitlig

― Rickard Gunell

Ytterligare en utmaning är vägen till motionsbanan som ligger på andra sidan. Cykelleden tar tvärt slut vid stamvägen.

– Jag har en hund som jag brukar cykla med. Här ska vi hoppa över med hunden på något sätt utan att bli överkörda. Om man ska komma över här borde det absolut finnas en undergång eller övergång, säger Gunell.

Som vägen ser ut nu känns det inte alldeles tryggt för Gunell att ta sig till motionsbanan.

– Jag är inte direkt rädd, men lite drar jag mig för att korsa den för en hund är inte hundra procent pålitlig.

Kommunen: ”Finns en del ganska enkla lösningar”

Vid Ingå kommun är man medveten om utmaningarna vid korsningen, berättar planläggningschef Eric Roselius.

– Det är Närings-, trafik- och miljöcentralen som ansvarar för stamvägen. Därför kan vi inte alldeles enkelt göra något och det kräver förstås pengar. Men vi har funderat och det finns en del ganska enkla lösningar vi kan göra inom en snar framtid för att förbättra säkerheten.

Man med långt skägg iklädd i ljus skjorta ser mot kameran och småler.
Bildtext Eric Roselius tror att processen kunde försnabbas om kommunen kunde stå för en del av kostnaderna, åtminstone tillfälligt.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Han visar en illustration där Bollstavägen delats upp i två filer beroende om man ska svänga till höger eller vänster då man svänger ut på stamväg 51. Det är en del av bakgrundsmaterialet som använts för den planläggning för Bollstavägen som pågår just nu.

Det kunde kräva en del sprängningsarbete på västra sidan men själva vägen skulle inte behöva åtgärdas, menar han.

– Allt ryms och det är ganska enkla åtgärder egentligen. Det kräver inte jättemycket. Möjligtvis skulle det inte ens kräva någon vägplan och det skulle försnabba processen, säger Roselius.

Illustration av en huvudled och ett avtag till en mindre väg.
Bildtext En enkel åtgärd skulle vara två körfält där man svänger ut till 51:an och en avfart när man kommer västerifrån till Bollstavägen.
Bild: Ingå kommun

I samma illustration finns även en avfart då man svänger in mot Ingå västerifrån. Dessa två lösningar skulle vara de bästa alternativen just nu, konstaterar han.

Enligt Roselius skulle det alltså vara möjligt att förverkliga åtminstone indelningen i ändan av körfilen i riktning mot stamväg 51 utan en separat plan. Summan skulle vara så låg att kommunen kanske delvis kunde stå för den.

Ni valde Västnylands farligaste korsning – den kan bli bättre med små åtgärder

8:27

Det skulle försnabba processen eftersom det enligt Roselius främst handlar om pengar när det gäller vilka projekt NTM-centralen förverkligar och i vilken ordning.

– De använder samma konsulter som vi så ifall pengarna finns har de nog inget att invända, förklarar han.

”Snabbare än att bara sitta och vänta”

Roselius poängterar att en snabb tidtabell när det gäller vägåtgärder ändå inte är särskilt snabb.

– Det skulle inte handla om veckor eller månader, men det skulle ändå gå betydligt snabbare än om vi bara sitter här och väntar. Möjligtvis kunde kommunen stå för en del kostnader eller på förhand stå för en del och i efterhand få pengar av NTM-centralen, resonerar han.

För att något beslut ska fattas måste det ändå gå via politikerna.

– Vi har haft preliminära diskussioner och vid varje tillfälle vi kunnat har vi fört fram problemkorsningarna. Jag tror inte politikerna skulle ha något emot att göra förbättringar.

En planskild korsning inte aktuell i det här skedet

De lösningar som Roselius räknar upp är de han anser vara realistiska. En gång i tiden har det varit tal om en planskild korsning vid avtaget till Bollstavägen, men då är det frågan om helt andra kostnader.

– Det finns en reservation för det också från NTM-centralen, men det handlar om väldigt stora summor och det kanske inte ens är behövligt. Men om det finns behov i framtiden så finns det plats för det. Vi tar det i beaktande i planeringen av markanvändningen i området.

Roselius nämner utveckligen i Joddböle som något som i framtiden kunde motivera en planskild korsning.

– Om vi får verksamhet där som lockar tusentals arbetare till bygden så skulle belastningen på korsningen kunna motivera det. Men det handlar om så stora investeringar att det verkligen måste finnas ett behov för en sådan lösning, förklarar han.

Han tippar att det skulle kostnaderna för de mindre åtgärderna skulle landa på omkring 100-200 000 medan en planskild korsning rör sig om miljonbelopp.

Vad gäller rutten till motionsbanan så är dagens lösning långt från ideal, menar Roselius.

– Den anslutningen kommer att stänga, det är helt enkelt för farligt, men vi behöver hitta en alternativ rutt.

Stamväg 51 högt representerad bland olyckorna i Ingå

Ingå har gjort en trafiksäkerhetsplan år 2016 där de sammanställt utmaningar i ortens trafik och statistik för olyckor.

Den visar att en knapp tredjedel av de olyckor i Ingå,under åren 2011-2015, som orsakade personskador skedde på stamväg 51.

Av andelen olyckor som orsakat skada på egendom skedde knappt 60 procent på 51:an. Totalt utgjorde olyckor i korsningar ändå bara 20 procent av alla olyckor under den tiden.

Diskussion om artikeln