Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Man miste del av finger i köttkvarn – förmännen döms för arbetarskyddsbrott

Bild av lagböcker.
Bild: Lucas Ekblad / Yle

Två förmän på ett köttförädlingsföretag döms till bötesstraff för arbetarskyddsbrott. Åtalet mot företaget förkastades av tingsrätten.

En man höll på att tvätta en köttkvarn på ett köttförädlingsföretag i Pedersöre då mannens handske fastnade och drogs in i maskinen. Mannens långfinger kom i kontakt med maskinens roterande delar med den följden att mannen förlorade en del av fingret samt nageln i olyckan.

Enligt de muntliga instruktioner mannen fått skulle han inte röra något före maskinen var avstängd. Maskinen var stockad av köttrester som mannen försökt avlägsna då olyckan inträffade.

Enligt tingsrätten hade mannen handlat riskfyllt i strid med givna instruktioner, men tingsrätten bedömde ändå att det inte varit frågan om en situation som skulle ha varit helt oförutsägbar eller som helt ligger utanför arbetsgivarens kontroll och olyckan faller således inte utanför arbetsgivarens ansvar.

Därmed döms mannens två förmän till bötesstraff eftersom de av oaktsamhet brutit mot arbetarskyddsföreskrifter. Bägge har som förmän i bolaget varit ansvariga för målsägandens säkerhet och arbetarskyddet.

Åklagaren yrkade också på en samfundsbot om minst 10 000 euro för företaget. Eftersom företaget efter olyckan genom fusion upphört att existera ansåg tingsrätten att yrkandet om samfundsbot förkastas.