Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg skickar Karis-, Pojo- och Svartåbor till Lojo för läkarvård

Från 2022
en läkare eller skötare undersöker en patients arm
Bildtext En del läkarbesök i Raseborg sköts på distans och en del på plats och ställe i Ekenäs eller Lojo.

Det blir främst Karis- och Pojobor samt invånare i Svartå som skickas till Lojo om de behöver träffa en läkare vid hälsovårdscentralen. Det här som en följd av den svåra läkarbristen i Raseborg.

Raseborgs stad har beslutat att koncentrera alla hälsovårdscentralläkare till Ekenäs. Under oktober och november har stadens hälsovårdscentral ingen läkarmottagning i Karis.

Invånare i östra Raseborg kan i stället få träffa läkare vid Lojo hälsovårdscentral.

Den som behöver vård och bor i Karis, Pojo eller Svartå ska först kontakta Raseborgs hälsovårdscentral där sjukskötare bedömer vårdbehovet.

Ifall klienten behöver träffa en läkare, får hen sedan kontakta Lojos tidsbeställning.

Raseborgs stads vårdsektor uppger att staden får cirka 200 telefonsamtal varje dag och ungefär hälften av dem, hundra samtal, kommer från invånare från Karis–Pojo–Svartå-området.

Av dessa hundra uppskattas över hälften behöva läkarhjälp men en betydande del av dem kan skötas med hjälp av distansläkare.

Två månader till en början

Staden uppskattar att det kostar ungefär 70 000 euro per månad att få läkarhjälp av Lojo.

Nu i startskedet skriver staden avtal med Lojo för två månader. I november kollar man hur det gått.

Om läkarbristen i Raseborg inte har lättat kan avtalet med Lojo förlängas med åtminstone ytterligare en månad, det vill säga till årets slut.

Raseborg ser det här trots allt som ett tillfälligt arrangemang och har som mål att snart ordna läkartjänster på både Ekenäs och Karis hälsostationer igen.