Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestad ska upphandla Kaskörutten – reagerar på olycksrapport

Skolbuss kolliderade med servicetåg i kaskö.
Bild: Hans Holmgren / Yle

Utbildningsväsendet i Kristinestad kommer att konkurrensutsätta rutten i Kaskö. Det meddelar man efter rapporten om plankorsningsolyckan.

I Olycksutredningscentralens rapport om plankorsningsolyckan i Kaskö i oktober ifjol behandlas även trafikbeställaren, i det här fallet staden Kristinestad.

Skolskjutsen som utbildningsanordnaren var skyldig att ordna hade i flera år genomförts med ett arrangemang som motsvarar linjetrafik, vilket innebar att skolskjutsen inte behövde konkurrensutsättas.

Även bussens rutt hade planerats med hänsyn till var eleverna bodde, och därför gick rutten genom den aktuella plankorsningen utan varningsanordningar. Ingen säkerhetsbedömning av rutten hade gjorts.

Eftersom skolskjutsarna inte hade konkurrensutsatts, var det inte heller möjligt för utbildningsanordnaren att ställa några säkerhetsrelaterade krav på trafikbolaget. Inga skriftliga avtal hade heller ingåtts om skolskjutsarna. Det fanns bara ett muntligt avtal.

Således hade man också på avtalsnivå helt låtit bli att ta hänsyn till säkerhetsperspektiv.

Det är ganska vanligt att dra nytta av linjetrafik för skolskjutsar, konstateras i rapporten. Att ordna skolskjutsar för ett litet antal elever genom att utnyttja linjetrafiken betraktas lätt som ett enkelt och kostnadseffektivt alternativ, och därför anskaffas inte skjutsarna som konkurrensutsatta skolskjutsar.

Går det att undvika plankorsningar?

Kristinestads bildningsdirektör Maarit Söderlund säger att rapporten tar upp saker som staden framöver måste fästa uppmärksamhet vid. Man kommer att sätta fokus på de rutter där det finns att förbättra.

- Även den här Kaskörutten kommer att konkurrensutsättas, säger Söderlund.

Man ska också se över säkerheten, genom att fundera på om det går att låta bli att använda sig av plankorsningar.

Söderlund anser att rapporten är tydlig och grundligt gjord.