Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Grunden till Ortodoxa kyrkan i Åbo repareras efter torgbygget – men vem ska betala för sprickorna i kyrkväggarna?

Arbetet med att stärka grunden till Ortodoxa kyrkan i Åbo har inletts. Turun Toriparkki Oy står för kostnaderna. Däremot har bolaget inte gått med på att betala för sprickorna i kyrkans väggar.

De fyra åren som torgbygget pågått har varit skakiga för den Ortodoxa kyrkan i Åbo. Just nu grävs en grop strax intill kyrkväggen för att reparera grunden. Kyrkan har under årens lopp börjat slutta på grund av den lerhaltiga byggplatsen.

Jorden kring kyrkan ersätts med skumglas för att stabilisera byggnaden och lätta på belastningen mot kyrkans grund.

Det är torgparkeringsbolaget Turun Toriparkki Oy som står för kostnaderna, men bolaget har inte gått med på att betala för sprickorna i kyrkans väggar, eftersom bolaget anser att sprickorna inte uppstått på grund av torgparkeringsbygget.

Åbo ortodoxa kyrka
Bildtext Stora sprickor har uppstått i den 176 åriga byggnaden i samband med bygget av torgparkeringen.
Bild: Arash Matin / Yle

Åbo ortodoxa församlings kyrkoherde, Ion Durac, säger att det är torgparkeringsbygget som har orsakat skador på den 176 år gamla kyrkan som ligger alldeles intill torget.

– Det skakade hela tiden. Kyrkan har haft hårfina sprickor i tiotals år, men nu har det plötsligt under några få år uppstått stora sprickor i väggarna, och delar har fallit ner. Ingen kan komma och påstå att kyrkan plötsligt skulle ha föråldrats. Den har ju stått här i nästan 200 år, säger Durac.

Turun ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Ion Durac seisoo alttarin edessä.
Bildtext Åbo ortodoxa församlings kyrkoherde, Ion Durac.
Bild: Jari Hakkarainen / Yle

Durac har arbetat i kyrkan i tiotals år och säger att han vet att sprickorna blivit allt mer markanta under bygget av torgparkeringen.

Ortodoxa församlingen i Åbo motsatte sig ursprungligen bygglovet för torgparkeringsbygget. Men församlingen drog tillbaka sitt besvär efter att torgparkeringsbolaget Turun Toriparkki Oy lovade stärka kyrkans grund i samband med byggprojektet.

Församlingen anser att Åbo stad och torgparkeringsbolaget ska reparera sprickorna

Att Turun Toriparkki Oy står för kostnaderna baserar sig på ett avtal som gjordes i samband med att bolaget beviljades bygglov.

– Vi band oss till att göra vissa åtgärder för den ortodoxa kyrkans del, och just nu förverkligar vi dem, säger Jari Pölönen, styrelseordförande för Turun Toriparkki Oy.

Också trapporna till huvudingången rivs för att ersätta jordmassan under dem.

Åbo ortodoxa kyrka
Bildtext Under renoveringen rivs också trapporna till kyrkan för att sedan läggas tillbaka på plats.
Bild: Arash Matin / Yle

Församlingens uppfattning är den att tomtägaren Åbo stad och torgparkeringsbolaget också måste delta i arbetet med att reparera sprickorna i kyrkans väggar.

– Vi drog tillbaka vårt besvär för att vi blev lovade att oavsett vad som händer så kommer skadorna att repareras efter att Salutorget är klart, säger Durac.

Enligt honom handlar det inte endast om pengar utan också om principer.

– Kyrkan litar på människor. De skador som uppkommit är inte stora, men de är sådana som församlingen inte själv har orsakat.

Församlingen hoppas att torgparkeringsbolaget och staden tillsammans ska komma överens om att reparera skadorna i kyrkan.

Arkeologiska utgrävningar pågår

Projektet med att stärka kyrkans grund har redan inletts med arkeologiska utgrävningar. Arkeologerna har hittat den första av två gamla gator som de vet finns i området.

– Här går en gammal torggata från mitten av 1600-talet. Gatan har gått ända till åstranden. Vi visste att en del av gatan finns kvar, eftersom vi gjort undersökningar här, säger arkeolog Jani Vidgren.

Åbo ortodoxa kyrka
Bildtext Under de arkeologiskautgrävningarna har en gammal torggata från 1600-talet hittats.
Bild: Arash Matin / Yle

Reparationerna av grunden till kyrkan beräknas vara klara mellan oktober och november.

Vid Åbo ortodoxa församling är man lättad över att torgbygget äntligen börjar vara klart.

– Det kommer att vara skönt när allt slutligen har reparerats, byggarbetena har avslutats och inga byggarbetare eller arbetsmaskiner längre rör sig här. Vi hoppas att få frid och ro efter alla dessa år, säger kyrkoherde Ion Durac.

Artikeln baserar sig på Vaahtolasista haetaan apua Turun ortodoksikirkon epätasaiseen painumiseen – halkeamien korjaus hiertää seurakunnan ja toriparkkiyhtiön välillä skriven av Jari Hakkarainen. Översättningen är gjord av Isabel Nordberg

Diskussion om artikeln