Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Så ska EU lindra energiprischocken: Minskad elkonsumtion, vinsttak och nya skatter för energibolagen

Uppdaterad 30.09.2022 15:50.
Kraftledningar går över ens åker, i förgrunden en röd liten stuga.
Bildtext EU:s medlemsländer ska minska sin elkonsumtion med minst fem procent då elen är som dyrast.
Bild: Esa Syväkuru / Yle

EU-länderna försöker lindra energiprischocken för konsumenter och hushåll genom att omfördela vinster från energibolagen och dämpa efterfrågan på energi. EU:s energi- och näringsministrar enades om åtgärderna under ett extrainsatt möte på fredag.

– Den här överenskommelsen visar tydligt på den enighet som finns inom EU just nu. Läget är allvarligt och börjar vara svårare än under coronapandemin, sade Finlands näringsminister Mika Lintilä (C) efter mötet.

EU-kommissionen hade föreslagit flera olika åtgärder för att dämpa prischocken, och flera förslag godkändes också nästan utan ändringar.

Mika Lintilä.
Bildtext Näringsminister Mika Lintilä (C) var nöjd efter mötet.
Bild: John Thys / AFP

En av huvudpunkterna i åtgärdsprogrammet är att alla medlemsländer förbinder sig till att minska sin elkonsumtion med minst fem procent då elen är som dyrast.

– Det här är den snabbaste och viktigaste åtgärden, sade Lintilä. Medlemsländerna får själva välja hur de ska nå målet.

En annan viktig åtgärd är ett vinsttak på högst 180 euro per MWh för elbolagen. Alla överskjutande vinster ska styras till medlemsländerna och vidare för att sänka elkonsumenternas räkningar. Vinsttaket gäller alla bolag som producerar el på andra sätt än med stenkol, gas eller vatten.

Exakt hur vinsttaket ska fungera i praktiken för finländska energibolag är ännu oklart. Ärendet bereds vid Arbets- och näringsministeriet.

Extraskatt för fossila energibolag

Vidare kom ministrarna överens om en solidaritetsavgift för sådana olje-, gas- och stenkolsbolag som i år gör en 20 procent större vinst än under de tre senaste åren i medeltal. I praktiken handlar det om en extraskatt för energibolagen i fråga.

– I Finland har vi inte ett endaste energibolag som berörs av den här åtgärden, påpekade Lintilä.

Henkiläö tankkaamassa Nesteen asemalla.
Bildtext Inte ens Neste måste betala solidaritetsavgift, enligt minister Lintilä.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

EU-länderna får också tillfälligt införa ett pristak på el för små och medelstora företag, som kämpar med höga elräkningar.

EU-kommissionen räknar med att medlemsländerna genom de nu överenskomna åtgärderna kan få in sammanlagt omkring 140 miljarder euro, men Lintilä misstänker att det är en alltför optimistisk siffra.

Något pristak på gas på EU-nivå blev det inte, trots att frågan diskuterades.

– Vi fattade inget beslut nu, men vi är beredda att fortsätta diskussionerna, sade Lintilä.

Energiindustrin kritisk

Energiindustrin välkomnar besluten som syftar till att bromsa elkonsumtionen, men har också kritiska synpunkter. Särskilt det föreslagna vinsttaket för energibolagen verkar ha beretts i all hast.

– Vinsttaket påverkar kommande investeringar inom branschen, och kan dessutom få oönskade effekter på elproduktionen samtidigt som elbristen redan är ett faktum, säger Energiindustrins vd Jukka Leskelä i ett pressmeddelande.

Det är viktigt att besluten nu verkställs i Finland på ett omsorgsfullt sätt, anser Energiindustrin.