Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Historiskt hög inflation i eurozonen – 10 procent

Bränslepriser vid en tankningsautomat
Bildtext De höga energipriserna drev upp inflationen.
Bild: Isabella Haaja / Yle

Konsumentpriserna stiger nu snabbt i euroländerna. Det förebådar en räntehöjning från Europeiska centralbanken i oktober.

Enligt den europeiska statistikbyrån Eurostat var inflationstakten i euroområdet jämnt 10 procent i september. I augusti steg priserna med 9,1 procent på årsnivå.

Det är den snabbaste inflationstakten i eurons historia.

Energipriserna steg mest under september – med hela 40 procent från nivån året innan. Maten, tobaken och alkoholen blev nästan 12 procent dyrare. Inom tjänstesektorn höll sig priserna så gott som oförändrade.

Finland under medeltalet

I det största eurolandet Tyskland låg inflationen på 10,9 procent i september. Mest steg priserna i Estland – med över 24 procent. Också i övriga Baltikum är inflationen över 20 procent.

Finland hör till de euroländer vars prisstegringstakt ligger under medeltalet. Eurostats siffra ger en inflation på 7,9 procent för Finlands del. Bara på Malta och i Frankrike stiger priserna långsammare än här.

Europeiska centralbanken väntas igen höja styrräntan inom kort. Under sina två senaste möten har ECB höjt räntan med sammanlagt 1,25 procentenheter.

En ny höjning väntas under mötet i oktober. Fram till slutet av året tros styrräntan ligga kring 2 procent.