Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsskolan

Yle Nyhetsskolan: Fast fashion lockar med fina kreationer för struntsummor, men köper du snabbmode struntar du i mänskliga rättigheter och i miljön

Uppdaterad 06.10.2022 12:02.
Tre unga kvinnor sitter vid varsin mikrofon.
Bildtext Laura Borgmästars, Enni Kinnunen och Ylva Klockars från Vasa övningsskolas gymnasium gjorde en podd om fast fashion.
Bild: Yle Nyhetsskolan

Det kinesiska klädföretaget Shein är en populär snabbmodekedja, men problematisk både vad miljöfrågor och arbetsförhållanden i fabrikerna beträffar.

Vad är det som varje dag lockar miljontals ungdomar till nätbutiken Shein? Vi gjorde en opinionsundersökning bland andra årets studerande i Vasa övningsskolas gymnasium för att få veta hur unga tänker kring snabbmode.

Fast Fashion - trendigt och lockande, men etiskt ohållbart

15:02

Vi undersökte hur många studerande som handlat i den kinesiska snabbmodekedjan Shein, hur stora summor de använt, hur nöjda de var över sina inköp och hur medvetna de som handlade i snabbmodekedjan var om etiska frågeställningar kring fast fashion.

En klar majoritet, över 60 % av dem som svarade hade aldrig beställt något från snabbmodekedjan Shein och ungefär 20 procent hade beställt en gång.
Bildtext En klar majoritet av tvåorna hade aldrig beställt kläder från snabbmodekedjan Shein, men drygt 20 procent hade beställt en gång.
Det var ganska jämt mellan dem som hade användt under 50 euro och dem som användt mellan 50 till 200 euro på sina inköp. Ingen hade betalat mer än 200 euro..

De flesta som beställt något från Shein hade shoppat för 50–200 euro. Detta kanske inte låter som stora summor, men det handlar som många plagg eftersom priserna i nätbutiken är så låga att man lyckas köpa relativt flera varor med bara 50 euro.

De flesta var både nöjda och missnöjda. Leveranstiderna var långa och kvaliteten inte särskilt god.

De flesta hade tudelade åsikter kring sina beställningar. Många var missnöjda med kvaliteten och leveranstider, men nöjda med de låga priserna, som i sin tur gör att förväntningarna inte är så höga. Om kläderna är snygga är man nöjd och få ids returnera om kläderna inte är perfekta.

En klar majoritet medger att de varken har så bra koll på snabbmodets miljökonsekvenser eller arbetsförhållanden i fabrikerna.
Bildtext En klar majoritet medger att de inte har så bra koll varken på snabbmodets miljökonsekvenser eller arbetsförhållanden i klädfabrikerna.

Lite över hälften av dem som svarade upplever att de inte har så bra koll på hurdana arbetsvillkor som råder i fabrikerna och hur stor klimatpåverkan deras shopping innebär.

Det här tycker vi som har gjort undersökningen att är sorgligt och tyder på att vi behöver tala mer om de här frågorna och lyfta fram dem i samhällsdiskussionen.

Många unga tänker: ” Att jag beställer en gång gör ingen skillnad” Men ju fler som tänker så, desto värre blir vår överkonsumtion.

De flesta köper för att kläderna är snygga och billiga.
Bildtext De låga priserna är den största orsaken till att unga köper snabbmode.

Enligt vår undersökning är de låga priserna den största orsaken till snabbmodekedjan Sheins popularitet. Andra orsaker är effektiv marknadsföring i sociala medier. Många verkar också anse att ”Om alla andra beställer, kan också jag beställa”.

Vår slutsats är att en snabbmodekedjas grundpelare är låga priser, nya kollektioner och snabb produktion och en förmåga att påverka unga människor och deras sätt att tänka.

Vi som gjort den här undersökningen anser att vi måste kunna motstå frestelsen och i stället blicka vidare. Vi kan inte blunda för att modebranschen står för en stor del av dagens utsläpp. Klädbranschens utsläpp är faktiskt större än flyg- och båttrafiken tillsammans.

Vi måste överväga våra inköp och sätta stopp för oetiska företag. Det här ska vi göra inte bara för klimatets skull, utan också för att främja av mänskliga rättigheter.

Laura Borgmästars, Enni Kinnunen och Ylva Klockars från Vasa övningsskolas gymnasium har gjort den här undersökningen, skrivit artikeln och gjort podden i samarbete med Yle Nyhetsskolan.

Nyhetsskolan i ett nötskal

Yle Nyhetsskolan är ett projekt i mediefostran riktat till både grundskolan och utbildningar på andra stadiet. Idén är att dels visa de unga hur de kan skilja på sant och falskt i medierna, och dels att låta dem göra egna nyheter. Nyhetsskolans beskrivning.