Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Långtidsarbetslösa hamnar i kläm då de bollas mellan kommun och välfärdsområde: ”Inte tror jag det blir några hujsiga resultat snabbt”

Uppdaterad 04.10.2022 06:09.
En kvinna med långt brunt hår och grön jacka sitter framför ett buskage.
Bildtext Jessica Bårdsnes i Kristinestad tror att de långtidsarbetslösa speciellt i de södra delarna av Österbotten kommer att få det sämre ställt efter årsskiftet.
Bild: Juho Teir / Yle

I kommunerna i Österbotten är man oroliga över hur långtidsarbetslösa kommer att tas om hand efter årsskiftet. Då tar välfärdsområdet över ansvaret för den så kallade TYP-servicen.

Jessica Bårdsnes sitter i sitt kontor i Kristinestad och är samtidigt lättad, men också oroad. Hon har i år fungerat som förman för sysselsättningsservicen i staden och har därmed haft ansvar för stadens TYP-service.

Efter årsskiftet flyttar de här uppgifterna till välfärdsområdet och Bårdsnes får igen koncentrera sig på sitt egentliga jobb som verksamhetsledare för ungdomsarbetet.

– Det ska bli fint att få igen satsa till hundra procent på ungdomsarbetet. Det är väl det jag mera brinner för.

Men i år har hon alltså ansvarat för de långtidsarbetslösa i kommunen och TYP-servicen.

Servicen är samarbete mellan kommunen, arbets- och näringsbyrån samt FPA och är en service som ska främja sysselsättningen bland långtidsarbetslösa.

Avsikten är att göra servicen smidigare för de arbetssökande som förutom arbets- och näringsbyråernas tjänster också behöver hälso- och socialservice eller rehabiliteringsservice.

Vid årsskiftet så flyttas de här uppgifterna till välfärdsområdet. I kommunerna är man nu oroliga över hur välfärdsområdet klarar av den här uppgiften.

– Jag har i olika sammanhang ställt frågan att hur kommer de att klara av att rekrytera folk som kan komma hit till Kristinestad och möta och träffa kunderna. Efter årsskiftet kommer det inte att finnas någon i kommunen som jobbar med dem längre, konstaterar Bårdsnes.

Lokalkännedom viktigt i arbetet med arbetslösa

TYP-servicen hörde tidigare till socialtjänstens uppgifter, men då Österbottens välfärdsområde inledde sin verksamhet den första januari i år flyttade alla socialarbetare till välfärdsområdet.

Ansvaret för TYP-servicen hölls dock kvar i kommunerna och landade därför i Kristinestad på Bårdsnes bord.

– Det är viktigt då man jobbar med de här långtidsarbetslösa att du vet vem de är, du känner till deras situation, du känner till området där de bor.

Öppethållningstider vid TE-byrå
Bild: Jorge Gonzalez / Yle

Men då välfärdsområdet tar över ansvaret oroar sig Bårdsnes över att det är någon från Vasa som sköter om de arbetslösa i Sydösterbotten.

– Säg nu att någon från Vasa skulle komma hit till Kristinestad och jobba en dag i veckan, så inte tror jag att det blir några hujsiga resultat snabbt.

Tror du den här förändringen förbättrar de långtidsarbetslösas möjligheter att sysselsättas?

– Ärligt sagt nej.

Välfärdsområdet ska rekrytera mera personal

Inom välfärdsområdet är man väl medvetna om oron som finns inom kommunerna. Två sysselsättningskoordinatorer och några socialarbetare och socialhandledare ska anställas för att sköta de här uppgifterna.

– Vi lovar närservice även om välfärdsområdet ansvarar för ett stort område. Vissa saker kan skötas på distans. Men vår personal kommer att regelbundet träffa kunder på ort och ställe, säger Kirsi Jormanainen, serviceenhetschef för vuxet socialarbete inom Österbottens välfärdsområde.

Jormanainen påpekar också att tanken är att bygga upp ett nytt sorts samarbete där saker kanske görs på lite annat sätt. Men fortfarande är målet att få så många arbetslösa som möjligt tillbaka till arbetslivet.

– Vårt absoluta mål är att kunderna får sin service och att de nödvändigtvis inte ens märker att serviceproducenten byts.

De kommer att informera kunderna om ändringarna och för vissa kunder kan det förstås vara så att den person som tidigare skött om kundens ärenden nu byts ut.

– Men tanken är att under de första träffarna med kunden så är kommunens sysselsättningsansvariga och välfärdsområdets socialarbetare tillsammans på plats och ser över kundens behov och vilka tjänster hen behöver, säger Jormanainen.

Hon vill poängtera att det fortfarande är fråga om ett samarbete där kommunerna, välfärdsområdet, TE-byrån och FPA alla tillsammans arbetar för de arbetslösas bästa.

– Ingen kan göra detta jobb ensam. Det vet vi med flera års erfarenhet.

TE-byråchef: Kommer att fungera precis som tidigare

Servicedirektör Juha Nummela på Österbottens arbets- och näringsbyrå tror att samarbetet kommer att fungera lika bra med välfärdsområdet som det hittills gjort med kommunerna.

– TE-byråns roll i TYP-samarbetet kommer inte att förändras i dagsläget utan vi kommer att fungera precis som tidigare. Det är vi, FPA och sedan välfärdsområdet som tillsammans träffar kunderna och gör de här planerna med dem och ser vilken tjänst som skulle vara bäst för kunden.

En man i beige kavaj och blå skjorta och glasögon står ute i solen.
Bildtext Juha Nummela tror att kunderna kommer att få den service de behöver.
Bild: Filip Sten / Yle

Tror du det är något som ändrar för kunderna i och med att det är välfärdsområdet som ansvarar för det här i stället för kommunerna?

– Det kan synas på något plan för kunderna. Det kan bli några mindre avbrott fast vi försöker undvika avbrott i den gemensamma tjänsten, säger Nummela.

– Bara 2023 kommer lite längre framåt och vi får gå igenom alla dessa processer så tror jag nog det kommer att fungera lika väl som det har gjort i samarbete med kommunerna.

Stor reform på kommande

Men inom ett par år kommer det att ske stora förändringar då det kommer till sysselsättningstjänster. År 2025 är det tänkt att tjänsterna flyttar till kommunerna. Dock inte TYP-servicen som välfärdsområdena fortsättningsvis får ha hand om.

Juha Nummela är inte så förtjust i de här planerna.

– Jag skulle nog vara benägen att säga att jag nödvändigtvis inte ser nyttan med att de överförs till kommunerna. I och med att det här är ett fungerande system redan nu.

Regeringens tanke med reformen är att överföringen till kommunerna gör att tjänsterna kommer närmare kunderna. Regeringen hoppas att det här ska främja sysselsättningen så att det uppstår 7 000–10 000 nya sysselsatta i Finland.

Men Nummela tror inte att reformen kommer att få så stor genomslagskraft i Österbotten där arbetslösheten är låg.

– Vi har egentligen ett större problem med att vi har arbetskraftsbrist. Hur ska vi locka mer kunder från övriga Finland och utomlands ifrån hit och jobba.

– Samarbetet i Österbotten fungerar väl överlag och jag ser inte att det nödvändigtvis blir några konkreta större skillnader här när det gäller sysselsättningen.

Diskussion om artikeln