Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbottniska riksdagsledamöter lämnade in lång rad gemensamma budgetmotioner – allt från automatisering i Karleby hamn till förbättringar av riksväg 8 på önskelistan

Hamnen i Karleby.
Bildtext Karleby hamn står i fokus för en av budgetmotionerna. Hamnen skulle gynnas av ytterligare automatisering.
Bild: Trafikledsverket

Riksdagsledamöterna i Vasa valkrets har lämnat in sammanlagt 27 budgetmotioner till statsbudgeten för 2023. Projekten man vill driva igenom är av mindre storlek och förhoppningen är att de därför kan tas in i budgeten i form av så kallade julklappspengar.

De såkallade julklappspengarna är alltså budgetmedel som beviljas redan i samband med budgetbehandlingen i slutet av året.

Enligt Janne Sankelo (saml), ordförande för riksdagsledamöterna i Vasa valkrets, har motionerna utarbetats i samarbete med landskapsförbunden i regionen. Sankelo uppger att samarbetet mellan riksdagsledamöterna i valkretsen fungerat bra under året och därför kunde man snabbt komma överens om de här något mindre budgetmotionerna.

– Arbetet för att driva på större infrastrukturprojekt i Österbotten fortsätter genom andra sätt att påverka. När valperioden går mot sitt slut måste vi nu fokusera den österbottniska intressebevakningen på att påverka nästa regeringsprogram och Trafikledsverkets investerings- och planeringsprogram. Västra Finland ligger klart efter när det gäller investeringar i trafikinfrastruktur, säger Sankelo enligt ett pressmeddelande.

Nedan ett plock ur budgetmotionerna:

Elflyg kunde ge lyft för Karleby-Jakobstads flygplats

I en av budgetmotionerna äskar man om 300 000 euro för utvecklandet av ett ekosystem för elflyg vid Karleby-Jakobstads flygplats.

I Karleby-Jakobstadsregionen vill man satsa på utsläppsfria elflyg och enligt regionens planer skulle ett elflygplan kunna börja trafikera till Skellefteå i Sverige från och med år 2026. Trafiken kunde samtidigt bli en styrka i arbetet med att driva igenom de storskaliga planer som finns inom industrin på båda sidor om Kvarken, inte minst när det gäller batterikemikalier.

Om budgetmedel beviljas skulle pengarna gå till att bygga nödvändig infrastruktur och laddningsstation för elflyget på flygplatsen.

Karleby hamn vill automatisera

430 000 euro skulle behövas för att driva på automatiseringen i Karleby hamn, enligt en av budgetmotionerna.

Hamnen är landets största bulkhamn och sedan farleden muddrats till 14 meter kan hamnen ta emot större fartyg än tidigare. För att ytterligare stärka exporten från hamnen vill man fortsätta automatisera delar av verksamheten, framför allt genom att bygga ut och utveckla det mobila LTE-nätverket.

Riksåttan landets första intelligenta trafikled

I en annan av budgetmotionerna begärs 250 000 för planeringsarbete, vars mål är att stärka riksväg 8.

Man vill utveckla landskapets livsnerv, riksåttan, genom intelligenta trafik- och transportsystem. En intelligent trafikled innebär ett koncept där servicenivån på trafikleden förbättras genom att utveckla digital och fysisk infrastruktur och bygga upp intelligenta tjänster som utnyttjar samspelet mellan vägtrafik, väginfrastruktur och bakgrundssystem.

I förlängningen skulle utvecklingen vara till nytta inte minst för regionens företag och den logistik som företagarna är beroende av.

Vettmossvägen i Närpes i uselt skick

I ytterligare en budgetmotion lyfter riksdagsledamöterna fram att det fortsättningsvis finns enorma brister i vägunderhållet på många håll i de österbottniska landskapen.

Många vägavsnitt skulle behöva restaureras. Ett exempel på ett vägavsnitt som fått förfalla alldeles för länge är Vettmossvägen i Närpes.

Vägen har senast fått ny beläggningen år 1990. Samtidigt har vägen hög användningsgrad, både av områdets invånare och av tung trafik från och till områdets växthus.

I budgetmotionen begärs 300 000 euro för att förbättra Vettmossvägen.

GigaVasa-området behöver terminalområde

En lika stor summa, alltså 300 000 euro, äskas för att planeringen av GigaVasa-området ska framskrida.

På området, som ligger dels i Vasa och dels på Korsholms kommuns område, planeras batteriindustrietableringar som inte är möjliga utan effektiv logistik.

En järnvägsförbindelse med tillhörande terminalområde finns med i visionen och det är för detta planeringsarbete som budgetmedel behövs.